شما عشایر محترم ایران و تمام اقشار ملت باید هوشیارانه توجه داشته باشید دست های خائن باز در زیر پرده مشغول فعالیت هستند

— امام خميني(ره)

 

 

 

 

احیاء هنر دستی گلیم عشایری

هنر دستی گلیم عشایری در نازدشت سربیشه خراسان جنوبی احیا شد .

از ۳۰۰ رشته صنایع دستی موجود در کشور ۸۰ رشته در خراسان جنوبی فعال است این رشته به دلیل داشتن بازار مصرف خوب در خراسان جنوبی و سایر استانهای کشور احیا شد تا علاوه بر حفظ میراث فرهنگی گذشتگان ، به رونق اقتصاد خانوارهای مناطق عشایری این شهرستان نیز کمک شود.

هم اکنون بیش از ۳۰۰ نفر در شهرستان سربیشه در بخش صنایع دستی فعالیت می کنند.
سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری شهرستان سربیشه با اشاره به احیاء هنر دستی گلیم بافی عشایر ی : این هنر با آموزش به ۲۰ نفر از عشایر این شهرستان در مدت یک ماه بعد از سالها دوباره در منطقه عشایری نازدشت سربیشه احیا شد.

ارسال یک پاسخ