قدم خیرقلاوندی چهره زن مبارز/ایل دریکوند : عشایر ، رنگواره های یک رنگ

برادران من ! امروز روز اختلاف نيست، امروز روز اين است كه همه با هم پيوسته بشويد ،همه با هم برادروار از كشور خودتان دفاع كنيد

— امام خميني(ره)
               

قدم‌خیر نام شیرزنی از طایفه قلاوند یکی از شاخه‌های مهم ایل دریکوند در منطقه‌ی بالاگریوه‌ی استان لرستان است

. پدرش کیخا قنی مردی سرشناس و معروف بود که ریاست طایفه ی قلاوند را در دست داشت ، مادر قدم خیر زنی با ویژگیهای ممتاز به نام جواهر اولین همسر قندی بوده است. قدم خیر ۹ برادر معروف و مشهور داشته اند که معروفترین آنها که هم عصر وی نیز بوده اند عباسخان یکی از رؤسای مهم طایفه ی قلاوند بوده اند . 

قدم‌خیر دختری دلاور، زیبا و رشید بود که در جنگ‌های قبیله‌ای پشتیبان مردان قبیله‌ی خویش بود و گهگاه که ایشان به محاصره در‌می‌آمدند ، این قدم‌خیر بود که بدون ترس از آتش تفنگ و گلوله‌ی دشمن به سنگرنشینان قبیله‌ی خود ، خوراک و مهمات می‌رسانید و گاهی رفتار شجاعانه‌ی او موجب می‌شد که ویژگی‌های زن بودن را فراموش کند.

شجاعت ورشادت

 ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺧﺎﻧﺪان ﭘﻬﻠﻮیﻛﻪ ﺗﺎزه ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣی و ارﺗﺸی ﺑﻪ ﻟﺮﺳﺘﺎن و ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﻮار ﮔﺮﻣﺴﻴﺮی آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ (واقع در جنوب شرقی لرستان امروزی) وقصد داشتند عشایر منطقه و مردم بومی را سرکوب کنند ﻣﻴﺎن ﺳﺮﺑﺎزان و برادران ﻗﺪم ﺧﻴﺮ، ﺟﻨﮓ و درﮔﻴﺮی ﺳﺮﻣی ﮔﻴﺮد(۱۳۱۳ ﺗﺎ ۱۳۲۰ ﺧﻮرﺷﻴﺪی) برادرهای قدم خیر در محاصره قوای دولتی گرفتار شددندمهمات و آذوقه‌شان تمام شده بود، قدم خیر سوار بر اسب از حلقه محاصره ماموران دولتی می‌گذرد و به برادرهایش آب و غذا و فشنگ می‌رساند و آنها را از محاصره نجات می‌دهد به دنبال رشادتها ی  قدم خیر  آوازه اش در همه جا می پیچد و مردم علاقه مند از نقاط دور و نزدیک به دیدن او که حال به نمادی برای مبارزه با ظلم و جور رضاخانی تبدیل شده است می آیند،وبازبا این زن شایسته و برازنده مواجه می شوند و تحت تاثیر قرار می گیرند

د قدم‌خیر  پسری به نام محمدخان  داشت که تا چندی پیش در قید حیات بود

درگذشت

در اواخر دوران حکومت رضاخان درگذشت که مقبره‌ی وی در نزدیکی شهر دزفول قرار دارد. در رسای رشادت‌های وی ترانه‌های حماسی زیادی در لرستان ساخته شده که هنوز بر لب مردم این دیار جاریست بی‌آنکه اکثراً بدانند بر قدم‌خیر و تبارش چه‌ها گذشت بی تردید قدم خیر به عنوان مشهورترین زن لر  بر تارک تاریخ لرستان (حتی قوم لر) می درخشد.

ارسال یک پاسخ