شهیدعلیمردان خان بختیاری (معاصر) /چهره ماندگار /ایل بختیاری : عشایر ، رنگواره های یک رنگ

شما عشایر محترم ایران و تمام اقشار ملت باید هوشیارانه توجه داشته باشید دست های خائن باز در زیر پرده مشغول فعالیت هستند

— امام خميني(ره)

تصویر علی مردان خان بختیاری
درگذشت ۱۳۱۳ خورشیدی
زندان اوین، تهران
سال‌های فعالیت مبارزه مسلحانه (۱۳۱۳-۱۳۰۸)
نقش‌های برجسته چهار لنگ بختیاری
لقب شیرعلی مردان
والدین بی‌بی مریم بختیاری و علیقلی خان چهارلنگ

   زندگینامه                                            
علی مردان خان یا شیر علی مردان در سال ۱۳۱۰ه.ق.۱۲۷۱ه.ش. متولد گردید پدرش علیقلی خان پسر محمد علی خان و مادر علی مردان خان، بی بی مریم  خواهرعلیقلی خان سرداراسعدودختر حسینقلی خان ایلخان کل بختیاری است.

پدرش در جوانی در اثر توطئه‌ای فامیلی وفات یافت. علیمردان خان، کودکی خود را نزد دایی‌های خود علیقلی خان سردار اسعد و خسروخان سردار ظفر گذراند و به مکتب رفت تا اینکه در سال ۱۳۰۲ خورشیدی بعد از مجزا شدن طوایف چهارلنگ از هفت لنگ به همراه برادر خود محمد علی خان به عنوان روسای این طایفه تعیین گردیدند.

     حماسه علی مردان خان بختیاری  مجاهدت وشهادت

وی پس از چندی بر علیه دولت رضاشاه شورید و بختیاری و شمال خوزستان را تصرف کرد اما نهایتا با تهاجم ارتش و پا در میانی دیگر خوانینِ بختیاری پس از یکسال جنگ در قهفرخ، فرخ شهر کنونی حاضر به صلح و تسلیم شد و به زندان قصر منتقل گردید. سرانجام در سپیده دم سال ۱۳۱۳ خورشیدی و برخلافِ امان نامه‌ای که رضاشاه صادر کرده بود در برابر جوخه اعدام قرارگرفت.

آخرین حرف علی مردان خان بختیاری درلحظه اعدام:چشمانم رانبند ید  تا ببینم چگونه شغالان یک شیرراازپای درمی آورند
                                              زنده نگه داریم یادآن بزرگمردبختیاری را

ارسال یک پاسخ