شما عشایر محترم ایران و تمام اقشار ملت باید هوشیارانه توجه داشته باشید دست های خائن باز در زیر پرده مشغول فعالیت هستند

— امام خميني(ره)

نویسنده: امراله یوسفی
نوبت چاپ: اول
سال انتشار: ۱۳۸۶
محل نشر: شیراز، انتشارات قشقایی
شمارگان: ۳۰۰۰ جلد
تعداد صفحات: ۲۴۰
————–

ارسال یک پاسخ