هنر ماشته بافي یاجاجیم بافی : عشایر ، رنگواره های یک رنگ

این عشایر ما در اطراف ایران پشتوانه های استقلال ایران بودند

— امام خميني(ره)
ماشته دست بافته ای پشمین و منقش و غالبا مخصوص نواحی سردسیر است.

 در مشاغل عشایری اکثر مناطقی که بافت آن رواج دارد به نام جاجیم خوانده می شود.فقط در خرم آباد و کرمانشاه ماشته یا موج نامیده می شود که از قدیمی ترینپارچه های دست بافته این منطقه میباشد.
در مورد وجه تسمیه ماشته در هیچ کتابی ذکری به میان نیامده،اما می شود معانی واژه جاجیم را در مورد ماشته هم پذیرفت.

مهمترین ماده اولیه مصرفی در تولید ماشته نخ پشمی “الوان” است. رایج ترین نقوش ماشته های لرستان عبارتند از:
گل پتویی،چهارخانه آو و دار (آب و درخت) راه راه ، هشت خانه،خانه پنجزاری کاربرد عمده ماشته رختخواب پیچ می باشد، ولی در زندگی عشایر و روستایی کاربردهای دیگری مانند زیر انداز،روانداز و روی کرسی دارد.

اما امروزه از تولید ماشته جهت روفرشی،رومبلی؛انواع پشتی،کیف زنانه،ساک،روکش،روی صندلی اتومبیل،و تزئین منزل استفاده می شود.

بافت جاجیم به جز لرستان در کرمانشاه و کردستان،آذربایجان و ایلام  درمیان عشایر رواج دارد.

ارسال یک پاسخ