این عشایر ما در اطراف ایران پشتوانه های استقلال ایران بودند

— امام خميني(ره)

مشخصات کتاب

سرشناسه : ستوده، منوچهر، – ۱۲۹۲

عنوان و نام پدیدآور : نامنامه ایلات و عشایر و طوایف (ایران تاریخی و فرهنگی)/ تالیف منوچهر ستوده؛ باهمکاری خورشید مومنی

مشخصات نشر : تهران : مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، کتابخانه ، ۱۳۸۴٫

مشخصات ظاهری : شانزده، ص ۵۰۸

فروست : (مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی؛ سلسله انتشارات کتابخانه ۱۵)

شابک : ۹۶۴-۷۰۲۵-۲۹-۷۱۱۰۰۰۰ ریال :

وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی

یادداشت : فهرستنویسی براساس اطلاعات فیپا

موضوع : ایلات و عشایر — ایران

شناسه افزوده : مومنی، خورشید

شناسه افزوده : مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی. کتابخانه

رده بندی کنگره : DSR69/س ۲ن ۲ ۱۳۸۴

رده بندی دیویی : ۹۵۵/۹۷

شماره کتابشناسی ملی : م ۸۴-۴۷۴۶۳

download

دانلود کتاب

ارسال یک پاسخ