زندگینامه  محمد-علی-حضرتی-یادکوری

اردیبهشت ماه ۱۳۴۲دردامن  طبیعت زیبای ییلاقی سپیدان فارس زیرسیاه چادرهای عشایری در یکی از خانواده های ساده ومتدین عشایری بدنیا آمد.پدرش ازایل  سرفرازقشقایی ومادرش ازایل باشکوه بختیاری است.تحصیلات ابتدایی درزیرچادرهای سفید مدارس عشایری تعلیمات عشایرکشور وراهنمایی ودبیرستان رادردبیرستان عشایری شیراز واقع درخیابان معدل «دبیرستان چهل نفری سابق»گذراند.

درسال ۱۳۶۰ وارد مرکز تربیت معلم شده وبه استخدام آموزش وپرورش درآمد.درطول پرافتخار معلمی موفق شددرشهرهای کازرون – قائمیه – گراش – ناحیه (۱)شیراز ومدارس عشایری سیار آموزش وپرورش عشایر فارس خدمتگزارهموطنان متعصب ومؤمن خویش باشد . پس ازفارغ التحصیلی دررشته علوم اجتماعی ازدانشگاه شیرازمدتی رادر اداره آموزش وپرورش عشایری فارس امورمربوط به مدارس شبانه روزی عشایر استان را بعهده داشت. همچنین توفیق خدمتگزاری  در:

سمت مشاوراستاندار فارس دراموراقوام وعشایر

دبیردبیرخانه مشاورین عشایری استانداران کشور

مدیریت مجموعه فرهنگی وهنری ارگ آزادی تهران

مشاور رئیس سازمان صنایع دستی – میراث فرهنگی وگردشگری کشور دراموراقوام وایلات وعشایر

دبیر ونماینده ویژه رئیس سازمان درکمیته توسعه گردشگری وصنایع دستی کشور

مشاوردبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام درامور اقوام وایلات وعشایر کشور

وی به همرزمی با بسیجیان عشایری استان فارس دریگان رزم عشایر استان نیز مباهات می ورزد .

Recent Recipes

آش سورانه؛ غذای محلی...

Posted on مرداد - ۵ - ۱۳۹۵

۰ Comment

خینگل (از اصیلترین غذا...

Posted on مرداد - ۳ - ۱۳۹۵

۰ Comment

آش ماست؛ افطاری به...

Posted on آذر - ۱۰ - ۱۳۹۲

۰ Comment

بادمجان پلو؛ غذای قزوینی

Posted on آذر - ۱۰ - ۱۳۹۲

۰ Comment

Recent posts

فرهنگ و آداب و...

Posted on مرداد - ۲۳ - ۱۳۹۶

۰ Comment

جشنواره ایلات و عشایر...

Posted on مرداد - ۲۳ - ۱۳۹۶

۰ Comment

بازی های ایل قشقایی

Posted on مرداد - ۲۳ - ۱۳۹۶

۰ Comment

تولیدات عشایری

Posted on مرداد - ۲۳ - ۱۳۹۶

۰ Comment

Sponsors

  • پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
  • پایگاه اطلاع رسانی دولت
  • پایگاه اطلاع رسانی مجلس
  • سازمان میراث فرهنگی و صنایع گردشگری