امید است به همت همه ملت، اقشار همه ملت، عشایر محترم ایران ، تمام اقشار ملت این بار سنگین به منزل برسد

— امام خميني(ره)

روحانیون اصفهان برای تبلیغ امور دینی راهی دشت و صحرا شده اند تا عشایر کوچ نشین را از معارف اسلامی بهره مند کنند.

۱۳۹۴/۶/۶ – ۱۱:۲۹

مجید اسلام دوست

ترویج دین در دل کوه ها       ترویج دین در دل کوه ها ترویج دین در دل کوه ها       ترویج دین در دل کوه ها ترویج دین در دل کوه ها       ترویج دین در دل کوه ها ترویج دین در دل کوه ها       ترویج دین در دل کوه ها ترویج دین در دل کوه ها       ترویج دین در دل کوه ها ترویج دین در دل کوه ها       ترویج دین در دل کوه ها ترویج دین در دل کوه ها       ترویج دین در دل کوه ها ترویج دین در دل کوه ها       ترویج دین در دل کوه ها ترویج دین در دل کوه ها       ترویج دین در دل کوه ها ترویج دین در دل کوه ها       ترویج دین در دل کوه ها ترویج دین در دل کوه ها       ترویج دین در دل کوه ها ترویج دین در دل کوه ها       ترویج دین در دل کوه ها ترویج دین در دل کوه ها       ترویج دین در دل کوه ها ترویج دین در دل کوه ها       ترویج دین در دل کوه ها

ترویج دین در دل کوه ها                                               ترویج دین در دل کوه ها

 

 

دسته ها : آداب ورسوم

ارسال یک پاسخ