برادران من ! امروز روز اختلاف نيست، امروز روز اين است كه همه با هم پيوسته بشويد ،همه با هم برادروار از كشور خودتان دفاع كنيد

— امام خميني(ره)
تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۴
در اسلام‌آباد، قبیله مارگیر در حقیقت جزو عشایر پاکستان هستند که به مناطق مختلف در ایالت سند کوچ می‌کنند.شهرستان عمر‌کوت و مناطق نبی‌سر، سکهر، روهری، تهته، جهمپیر مالکی همچنین منطقه گداپ تاون شهر کراچی محل‌های اصلی استقرار قبیله مارگیر در ایالت سند است که با لباس‌های نارنجی رنگ و روشن به خوبی قابل شناسایی هستند.
شغل اصلی مردمان قبیله مارگیر شکار مار و نگهداری از انواع مار است که از کودکی برای این کار آموزش می بینند.
اعضای قبیله مارگیر بدون کمک نی نیز می‌توانند انواع مار را شکار کنند زیرا از کودکی با آموختن رقص مار برای گمراه کردن این حیوان و شکار آن آموزش می‌بینند.

قبیله مارگیر به مار کبرا به ویژه کبرای سیاه علاقه زیادی دارند و تقریبا هر خانواده یکی از این نوع مارها را نگهداری می‌کند.
کودکان قبیله مارگیر از کودکی با مارها بازی می‌کنند و هیچ ترسی از آنها ندارند جالب این است که مار نیز آنها را نیش نمی‌زند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال یک پاسخ