در این سرزمین عشایر به چند دسته تقسیم می‌شوند:  عشایر وارده  – عشایر میهمان  – عشایر مقیم

از جمله عشایر وارده می‌توان به بنی صالح که از یمن به ایران کوچیده و در مناطق غرب اهواز و منطقه هویزه ماندگار شده‌اند،

عشایر لویمی و عبدالخان که از عشیره بنی لاماند و در قرن نوزدهم میلادی به ایران آمدهاند،

عشیره مزرعه که در عصر ساسانی از حجاز به ایران آمدهاند و دو تیره بزرگ بیت حامد وآل مؤمنین را تشکیل دادهاند،

عشیره خزرج که از العماره به ایران آمده ا ند و شامل سه تیره اند که بین موسیان، میانآب و شوش تقسیم شده اند.

بزرگترین قبیله‌های عرب خوزستان عبارتند از:عباده، بنی طُرُف، باوی، بنی کعب،  شجرات ، چنانه (کنانه) وخزرج که این شاخه آخر مأمنی از حوالی اهواز تا دشت آزادگان را دارند.

عباده از بزرگترین طوایف عرب است که شامل عشایری چون آل قاطع/بروایه /عچرش و دغاغله/کروشات وطویرات می‌توان نام برد

عشیره کعب (آل کعب) که فرعی از قبیلهٔ بزرگ بنی کعب اند و شامل چهار تیره کعب منان، کعب الحایی، کعب کرم الله و کعب فرج الله‌است و عشیره سادات که سه تیره سادات فواصل، سادات جعاله، سادات موسوی جزایری را شامل می‌شوند و بنابر شواهد و مستندات بیشترین علما و دانشمندان خوزستان از این طایفه‌اند.

عشایر مفتقح که در قرن نوزده از جور دولت عثمانی از عراق به خاک ایران مهاجرت کرده ا ند، می‌توان اشاره داشت. به عشایر لویمی / عبدالخان، مزرعه، خصرج، آل بوروایه، کعب و سادات، اعراب میانآب می‌گویند، چون در بین دو رود کرخه و دز می‌زیند و در نزدیکی شوشتر محلی به همین نام نیز وجود دارد.

کنده نیزاز بزرگترین طوایف عرب و از تیره قحطان است که شامل قبایلی متعددی بوده و تنها قبیله خوزستانی آن قبیله شجرات بوده که خود از چهار طایفه بنی کلاب/بنی مسعود/بنی حماد و بنی خلیفه تشکیل شده است . مسکن این قبیله ابتدا در هویزه بوده و در حادثه درگیری با موالی های هویزه در جاهای مختلف خوزستان از جمله رقوه / اهواز و خرمشهر سکنی گزیدند.

آل کثیر، سلامت شامل سه تیره، آل خمیس، شریفه شامل پنج تیره و مفتقح از این دسته عربهای خوزستان هستند. عشایر آل کثیر، سعد عنانجه، غنافجه، ضیاغمه (ضیغمیها)، بنی مالک، که در نواحی غربی و جنوبی رود دزفول تا کنار نهر هاشم سکنی دارند، میان سبعه، امّ‌التمسیر در ساحل غربی کارون قرار می‌گیرند.

قبیله بنی طُرُف در دشت آزادگان (دشت میشان) تا هویزه استقرار دارند و مهمترین طوایف این قبیله عبارتند از: سواری، مزرعا، شرفه، بنیصالح، مروان، قاطع و سید نعمت. قبیله بزرگ بنی کعب از شش تیرهٔ آل بوغُبیش، حزبه، خنافره، عساکره، مقدم و دوارجه تشکیل شده‌است.

قبیلهٔ باوی هم متشکل از اتحادی از عشائر بزرگی چون آل حرب، سلامات، العمور، آل حمید(الحمید)، زرگان، نواصر، البو بالد و غیره می‌باشد.

هر کدام از این عشایر دارای زیر مجموعهای به نام تیره هستند. به عنوان مثال عشیرهٔ آل بوغبیش دارای تیرههایی به این شرح است:آل بوبالا، آل بوشهباز، آل بوحاج علی، آل بومحمود، آل بوزیاد، آل بوصالح، ابوجلیل، بنیرشید، بیت خیطان، بیت آل بوشمال، زُبید، بیت بند ذیجان، رفیع، اتامند، سلیح، آل بوسلیط.

زبان عشایر مقیم و وارده عربی است، ولی زبان عشایر میهمان بر اساس تنوع قومی دارای گوناگونی است.

تنوع قومی ایلها چشمگیر است که عبارتند از:

الف: ترکها که اکثر از یاریم تاق لوها هستند و به طوایف زیر تقسیم می‌شوند: یاریم تاقلو، سهرابی، لیشن لی، جمادلی، نیازی، و رَمزیار

ب: قشقائیها که در محدوده بهبهان و رامهرمز بیشتر کوچ انجام می‌دهند.

ج: لرها د: بختیاریها ه ـ: لرکیها که به دوزبان ترکی و فارسی شکسته سخن می‌گویند.

این گونهگونی عشایر عرب و اقوام در این سرزمین باعث گردیده تا نظام ویژه فرهنگی درباره نوع و محیط زندگی در خوزستان پدید آید که مهمترین ویژگی این نظام فرهنگی گونههای کوچ است. در خوزستان با سه گونه از کوچ روبه رو می‌شویم:

الف: کوچ ارتفاعی که حرکت و جابجایی از دشت به کوه و بالعکس است.

ب: کوچ افقی که به صورت جابهجایی در دشتها است.

ج: کوچ محاطی که از آبادیها به مناطق اطراف که خوش آب و هواتر هستند صورت می‌گیرد.

هر شکل از این گونه های زندگی دارای آیین خاص خود است، و به همین سبب گونه گونی فراوانی از نغمات آیینیِ مرتبط با زندگی را در بین این عشایر و اقوام می‌توان مشاهده کرد. خوزستان سرزمینی است بین دو دریا، دریایی از آب و دریایی از نغمهها. علاوه بر آنچه برشمرده شد، از تأثیرات نژادهایی که از آفریقا به خوزستان آمدند و در مناطق ساحلی ساکن شدند نیز نباید غافل بود.

 پوشش زنان عبا و شیله

پوشش مردانمردان دشداشه می‌پوشند که لباسی یکسره و بلند تا مچ پا و معمولاً سفید رنگ و در تابستان نیز خنک است. عرب‌های خوزستان در مراسم‌های رسمی با اهدای لباس و اشیا فرهنگی عربی از مقامات دولت استقبال می‌کنند.

 دین اسلام مذهب: شیعهٔ دوازده‌امامی

زبان:

خوزستانیها به چندین لهجه تکلم می‌کنند:۱-کارونی:(که نزدیک لهجه کویتی هاست وشامل شهرهایی همچون آبادان وشادگان و.. می‌شود)۲- کرخه‌ای:(همسان لهجه استان‌های جنوبی عراق بصره، عماره و ناصریه است وشامل شهرهایی همچون اهواز وسوسنگرد وهویزه و.. می‌باشد). عربی حضری (متمدن):(همسان لهجه ساکنین شهری، شهرهای جنوبی عراق وشامل فقط خرمشهرهای اصلی فارسی و بختیاری و گویشهای و لهجه‌های بومی

جمعیت ۸۵در خوزستان بیش از ۷۰٪جمعیت به زبان مادری خود یعنی عربی سخن می‌گویند. تعداد افرادی که در خوزستان به زبان مادری خود یعنی عربی سخن می‌گویند ۴۰۰۰۰۰۰نفر براورد شده است.مولا :لقبی که به سیدی (فرزند رسول خدا) که بزرگ قوم خودش گفته می‌شود البته برای احترام بعضی وقتها به سیدهای مسن ومحترم هم گفته می‌شودشیخ: عرب‌های خوزستان به عشایر و قبایل مختلفی تقسیم می‌شوند که هر قبیله برای خود یک شیخ دارد که نماینده و رئیس آن قبیله بوده و وظیفه رسیدگی به امور و حل وفصل مشکلات قبیله را به عهده دارد.

قبیله‌ها و عشیره‌ها

 • جهلولی  ، السودانی ، سادات  ، آلبودنین ، حیادر ، الزهیریه ، بنی طرف ، بنی عقبه ، الشجرات ، النهیرات ، آل ناجی ، آل حمزه ، آل حمید ، الکرخیه ، آل کثیر ، آل ناصر ، الباجی ، آلبوچلدهآ ، لبوعبید ، آ لبوغبیش ، آلبوفرحان ، العمور ، باویه ، بغلانی ، بنی تمیم ، بنی صالح ،
 • بنی کعب (هوازن) ، بنی کلاب ، بنی لام ، بنی ساله ، بنی نعامه شریفی ، بیت غانم ریا، چعب  عامر ، چعبناصر
 • چنانه(کنانه)حردانی ، حلاف ، خزرجی ، خمیسی ، خنافره ، دوارجه ، دریس ، ربیعی ، زبید ، زرگان ، زویدات ، سلامات،صرخه ، عبیات ، عساکره ، عموری ، عیدانی ، مجدممزرعهم ، شعشعیان ، مطرقی ، مطوری ، موسوی ، میاحی ، نبگانن ، صاری ، نواصرنیسی ، البچاچره ، بیت صخر ، بنی سعید ، سواری ، بنی  نعامه ، صجیرات ، نیسی ، مذحج ، الشرفاء ، الفیصلی   و عرب‌های هور
 • قبیله بنی تمیم

  یکی دیگر از قبایل بزرگ وشناخته شده خوزستان است. بسیاری از عشایر نسب خود را به انان میرسانند.از قبایل کهن وقدیمی عرب هستند که در سرزمین شبه جزیره عرب سکونت داشتند.به نقل از کتابهای

  تاریخی همچون طیری در ردیف طوایف اولیهای هستند که به خوزستان امدند.طوایف بنی العم یا بنی العمی از زمان ساسانیان در خوزستان ساکن بودند وبا قوای مسلمان برای تصرف شهر های خوزستان

  همکاری می کردند. بسیاری از عشایر خوززستان به این قبیله منسوبند. که از جمله انها : غزلی .غزیوی.عیایشه والکنعان .سلیمان. الاماره .المصبح. البراجعه . البو بصیری . عوینه . البوفیصل. الحمد.

  البوحسان.مصالحه شامل (بنونهشل .سلایط وشریفات) والبو طعمه که خود شامل تیره های متعددی است. و به قولی تیره از روسای انها ست. محل سکونت طوایف مذکور در کرانه های کرخه و نهر هاشم و

  خرمشهر وهندیجان و جراحی و رامهرمز وخلف اباد وحمیدیه وجاهای دیگر است.

  Image result for ‫قبیله بنی تمیم‬‎Image result for ‫قبیله بنی تمیم‬‎

  حیادر

  یکی از طوایف بزرگ عرب در استان خوزستان می‌باشد. وسعت این طایفه به عراق نیز می‌رسد. مردم این طایفه در اهواز ، سوسنگرد ، بستان ، حمیدیه و رامشیر وخیلی از شهرهای خوزستان متمرکز هستند.

  جمعیت

  تعداد جمعیت آنها حدود ۲۰۰۰۰ نفر تخمین زده می شود. این طایفه به چندین عشیره بزرگ از جمله البوسعید ، البوحژی، شرمان ، البو کریم ، البوناهی والحرادنه تقسیم شده که هر عشیره شیخ مستقل خود را دارد.ریاست این طایفه به عهده شیخ فیصل فرزند مرحوم شیخ احمیدی می باشد.

  حمایل بنی نعامه ومساکنهم.

   ( قبیله بنی نعامه): فی ایران وخاصه فی محافظه خوزستان تنقسم الی قسمین:

   قسم الاول شرق نهر کارون الحبیب وقسم الثانی غرب نهر کارون الغالی. وکل قسم من هذا العشیره تتقسم علا حمایل وبیوت اخرا واما جدیر بلذکر قسم الاول شرق نهر کارون یتحالف مع عشایر اوخرا مثلا

  ۱-عشیره الحردان /

  ۲-البوحایی /

  ۳-اشجیرات /ا

  ۴-اشحیطات /

  ۵-عبوده /

  واماقسم من بنی نعامه یتحالف معه بیت سعد من عشیره آل کثیر واما قسم الثانی غرب نهر کارون معه عشایر اوخرا  مثلا عشیره الشرفه بیت محی الدین زیبق :

  توضیخ مختصر:

  جمیع التحالفات المذکوره کانت موجوده فسابق ومن زمنن الی زمنن آخر او من حکومت الی حکومه تغیرت  وفل

  حاضر تعامل دینی واخویه موجوده فی  کل عشایر عرب خوزستان الغیاره(هذه تحالفات کانت فی زمن الذی تحکم قوانین القبلیه ماقبل  حکومت البهلویه اکثرمن ۹۰عام وبقت علی السنت الناس هذه القصص)

  حمایل عشیره بنی نعامه شرق کارون تشمل هذه الحمایل: 

  ۱-حموله عطیه بیت شیخ ملااچیاد/ 

   ۲-حموله آل غافل بیت الویع/

  ۳-حموله اغلام بیت حی علی/

  ۴-حموله البودرباس -محمود اللبینه- وفل حاضر بیت حی دیوان -بیت زاهی/

  ۵- حموله البو خزیم. بیت بعرور وبیت عنایه المنشید /

  ۶-حموله البوفزع-امشیری العوده  /

  ۷-بنی نعامه بیت دیوان معروفین( بیت سعد)

   و حمایل اوخرا وقد تتفرعت من هذاهی الحمایل بیوت اخراالذی تنتمی الا هذاهی الحمایل وهم اخوتهم من سابقوالحاضر فقط عزلتهم الاسباب التی ذکرتها فسابق.اانشاء الله لاحقا اذکر البیوت التی تنتمی الاهذه الحمایل.

  واما معظم قرا الذی سکنتها بنی نعامه شرق الکارون  فسابق:

  ۱-جلیعه

   ۲-اشریف

   ۳-شعبت توله

  ۴-ملاطه

   ۵-الصیبح

                                                    ******                                                                                                وکانوفسابق کما تقول عامه اناس شیاله حطاطه یعنی یهاجرون من هذا المکان الا مکان اخر لطلب المای وکسب الرزق وکسب المراتع الاحشام وینصبون الصهاوی جنب الاجنب واما فل حاضر یسکنون فی قریه ۱-ارغیوه  ۲-ابوطبار۳-ام صفایه۴- کارونسرا ۵-علوانیه ۶-هتلیه  واما تلتخق بهذه القرا قرا اوخرا المجاور  لقریه ارغیوه الذی تسکنهامن عشیره بنی نعامه و من باقی العشایر واما اسماء القرا والعشایر- درابید- سالمیه-بیت عیم -کاییدیه۱-کاییدیه۲-کاییدیه۳- صفی-اعبادات-ام صفایه۲-ابوطبار۲-اساده  الغرابات اشحیطات-اشجیرات- ازبید-ضبه-سلامات -اعمور-وقرا اخرا  جمیع القرا   الذی ذکرتها تحت مرکزیت قریه ارغیوه الذی تسکنها عشیره بنی نعامه من جمیع حمایل بنی نعامه وخاصه حموله بیت اغلام بیت حی علی نعامی وکان المرحوم حجی علی یوزع الکیاد الاقرا و.قد هاجرت بعضالعوایل ولاسرئ الی الطب الرزق وسکنو فیها فلاهواز/ عبادان /صلیحاویه/معشور/ماهشهر  / -مسجدسلیمان /مدینه الشوش/شوشتر- بو شهر- شیراز- و مدون اخرا واما الان یعملون فی                                                                                                                                مصنع البترول وموظفین فی  مراکز  والدوائر الحکومیه  وفی وزارت  التعلم وتربیه-مقاولین-صناع -فلالیح ومشاغل  واخراء

                               ******************************

   واما   قسم الثانی یشتمل علا هذه الحمایل :

  ۱- حموله البومخیمر :

  ۲ – حموله بیت برکه  :

  ۳-حموله بیت جادر:

  ۴-حموله شایعات. بیت عواد:

  ۵- حموله یاسر:

  ۶-حموله داوود:

  ۷-حموله ازبید:

  ۸- حموله جراح:

   واما معطم سکان غرب کارون العزیز یسکنون فی جوار:

  ۱- شط نیسان

  ۲-قریه الرفیع

  ۳-الحویزه

  ۴- الکرخه

  ۵-بنی نعامه شمالیه

  ۶-بنی نعامه الجنوبیه

   ویعملون کماقلت فسابق فی مراکز الحکومیه ورسمیه ومشاغل اخرا.

  ومن نظرالمذهب جمیع العشایر خوزستان شیعه موالین لااهل البیت علیهم سلام

  ومحبیت الولایه العلویه الحسینیه

  + نوشته شده در  شنبه نهم مهر ۱۳۹۰ساعت ۱۶:۵۵  توسط قاسم الجبوری  |ازوبلاگ عشایر اهلنا

۲۲۹ Responses so far.

 1. قاسم گفت:

  سلام طائفه مرعی هم از عباده می باشند اگر کسی از این طائفه اطلاعاتی دارد ممنون می شوم ذکر کنند.

 2. ماجد گفت:

  بسمه تعالی…
  سلام و عرض ادب…
  نویسنده محترم، بخاطر زحمات شما از صمیم قلب از محضرتان تشکر میکنم.

  بنده یک سوال خصوصی داشتم در مورد قبائل عرب. لطفاً یک پیام خصوصی به ایمیلم ارسال فرمائید تا با شما صحبت کنم.

  خیلی ممنون

 3. رضا رضا گفت:

  عشایر بزرگ عرب خوزستان………………………. …………………………………………..بدون رده بندی جمعیتی :(( عشیره بنی کعب-عشیره بنی طرف- عشیره نواصر- عشیره- بنی تمیم- عشیره کردونی -عشیره سواری- عشیره کنانه- عشیره باوی- عشیره مزرعه- عشیره حیدری- عشیره عبیات- عشیره عبیداوی- عشیره جرفی- عشیره شریفی- عشیره معاویه- عشیره مجدم- عشیره فریسات- عشیره بروایه- عشیره قنواتی- عشیره زرگانی- عشیره البوکردون:<>- عشیره عچرش -عشیره البوقبیش- عشیره البو کرد:<>

 4. وطنم ایران گفت:

  نام قبایل از وبلاگ عشائر الاهواز به قلم قاسم لفته المالکی
  قبائل وعشائر کثره مستقره فی محافظه خوزستان ومنهم:

  عشیره الحمودی-قبیله بنی تمیم- قبیله بنی مالک-قبیله الجواد-بیت احمیرـقبیله الزیرج ـ عشیره الازارقه ـ قبیه بنی اسد ـ الانصاریه ـ الاماره ـ عشیره اوس ـ عشیره الباجی ـ قبیله الباوی ـ عشیره الجاجره ـ عشیره البحارنه ـ عشیره البخات ـعشیره البروایه ـ عشیره البهادل ـ ال البطاط ـ عشیره البغلانیه ـ عشیره البنده ـ البوبصیری ـ عشیره البو بالد ـ عشیره بنو بیان ـ عشیره التفاخ ـ ـ قبیله الثوامرـ عشیره الجعافره ـ عشیره الجعاعره ـ عشیره حزبه ـ عشیره جلیزی ـ عشیره جریش ـ عشیره الجبارات (الجبور العراق) ـ عشیره الثعالب ـ عشیره الجعاوله ـ عشیره الجواسب ـ عشیره الجوابر ـ عشیره الحجیه ـ عشیره الحردانه ـ عشیره الحردان ـ الحزیم ـ عشیره الحساویه ـ عشیره الحلاف ـ عشیره البو حمادی ـ عشیره البو حمدان ـ عشیره الحمزه ـ ـ عشیره الحمید ـ عشیره الحناتشه ـ عشیره بنو حنظله ـ عشیره الحوافظ ـ عشیره الحویزی ـ عشیره نیس ـ عشیر ه ساکیه ـ عشیره الکوت ـ عشیره اهل جرف ـ عشیره بنوحطیط ـ عشیره الحیادر ـ قبیله بنی خالد ـ عشیره بنو خاقان ـ عشیره الخرسان ـ عشیره الخزعل ـ قبیله الخزرج ـ قبیله الخفاجه ـ عشیره الخمیس ـ عشیره الخنافره ـ عشیره الخویات ـ عشیره دبیس ـ عشیره الرئیس ـ عشیره درام ـ عشیره الدحیمی ـ عشیره الدخین ـ عشیره البو درج ـ عشیره الدغاغله ـ عشیره الدفافعه ـ عشیره الدلفیه ـ عشیره ال دلام ـ عشیره دیالم ـ عشیره الذکیه ـ عشیره الذویب ـ عشیره الذهیبیات ـ عشیره الربود ـ عشیره بنی رشید ـ عشیره الرکاض ـ عشیره الرویشد ـ عشیره الزبید ـ قبیله الزبید ـ عشیره الزبیدات ـ عشیره الزگان ـ عشیره بنو زریق ـ عشیره الزغیب ـ عشیره الزویدات ـ عشیره الزهیریه ـ عشیره بنوزیاد ـ عشایر الساده ـ عشیره الربیعه ـ عشیره الساعد ـ قبیله بنی ساله ـ عشیره السبتی ـ عشیره بنو لبیع ـ عشیره سرای ـ عشیره ال سریه ـ عشیره بنوسعید ـ عشیره بنو سکین ـ عشیره البوسلطان ـ عشیره السلامات ـ عشیره سلیمان ـ عشیره ال سمیط ـ عشیره سواری ـ عشیره السواعد ـ عشیره السودان ـ عشیره الشاوریه ـ عشیره السید شبیب ـ بیت مشعل ـ عشیره الشدود ـ قبیله الشرفا ـ عشیره الشریفات ـ عشیره ال شمس ـ عشیره الشماخنه ـ عشیره الشموس ـ عشیره الشویلات ـ عشیره بیت صخر ـ عشیره الصرخه ـ عشیره الصلیح ـ عشیره الصلبوخ ـ عشایر الصابئه ـ عشیره الصور ـ عشیره الصقور ـ عشیره الصیاح ـ عشیره الصیامر ـ عشیره الضبه ـ قبیله بنی طرف ـ سادات طالقانی ـ عشیره الظلوم ـ عشیره ال عامر ـ عشیره عبدویس ـ عشیره عبدالخان ـ عشیره العبوس ـ عشیره عبوده – عشیره عباده – عشیره العراگات – عشیره العساکره – عشیره البو عطوی – عشیره اعگیل – عشیره بنی عقبه – طایف العکاشه – قبیله عچرش – عشیره العمور – عشیره العنافجه – عشیره العوابد – عشیره العیدان – عشیره بیت غانم – عشیره البو غبیش – عشیره البو غضبان – عشیرره البو فرحان – عشیره الفرطوس – عشیره الفزاره – عشیره الفضل – عشیره الفهود – عشیره القطارنه – عشیره الفواضل – عشایر القنواتیه – عشیره القوام – قبیله ال کثیر – عشیره الکثیرات – قبیله بنی کعب – قبیله کعب شوش – عشیره الکردونی – قبیله چنانه – عشیره ال کنعان – قبیله بنی لام – عشیره مجدم – عشیره البو محسن – عشیره البو حمود – عشیره محمد العبید – قبیله البو محمد – قبیله المذحج – عشیره المراونه – عشیره المراعی – عشیره بنو مره – عشیره حزیرعه – قبیله مزرعه – عشیره البو مسلم – عشیره المطور – عشیره البو معروف – عشیره معاویه – عشیره البو معبد – قبیله المتفق – عشیره المنیعات – قبیله میاح – عشیره مهدیه – عشیره بیت نبهان – قبیله النصار – عشیره النواصر – عشیره النوافل – عشیره بنو نعامه – عشیره بنو ویس – عشیره الهواشم – عشیره هلالات..

 5. فرشته گفت:

  سلام وقتتون بخیر.سیدهای ایوبی که ساکن خوزستانن ازکدوم طایفه هستن؟کسی درمورد شجره نامه شون اطلاع داره؟

 6. بسمه تعالی
  سلام
  هرکس به کسی نازد ماهم به علی واولادش نازیم
  طایفه فقط بنی هاشمی

 7. علی دهقان گفت:

  باعرض سلام من ازطایفه دهقان ازمیمه اصفهان هستم جدما که بیش از۱۵۰سال قبل ازدزفول اومده میمه مسقرشده ازعشایرعرب بوده واسمش روی سنگ مزارش عبدالعشور قید شده است آیا میشه فهمید ازچه طایفه ای هستیم؟ ممنونم

 8. مجید گفت:

  درود وسلام به تمام اقوام وعشایرعرب بنده دزفولی هستم و دوستان زیادی از قوم عرب دارم و و باعث افتخار من هستند

 9. صادق گفت:

  سلام لطفا از طایفه صلیحاوی اطلاعاتی بدهید ممنون میشم

 10. محمد17 گفت:

  با عرض سلام و احترام ولی ببخشید درباره قبیله البوجلال چیزی نگفتین

 11. محمد گفت:

  باسلام

  لطفآ از قبیله بنی اسد مطلبی بنویسید

  باتشکر

 12. درمورد عشیره بنی نعامی هیچ حقیقت نداره هرکی اومده واسه خودش نوشته توی سایت اشتباه کرده و نوشتم ازشما سپاسگزاریم عادل ابن سلمان اعطیه

 13. Amir Ghavabesh گفت:

  میگم عکسى بهتر از این نبود که پوشش مردم عرب ایران( چون عربها همه جاى ایران زندگى مى کنند)نشان دهند؟

 14. Nima گفت:

  ضمنا میخواستم بعد از خوندن پیام های دوستان مطلبی رو خدمت بعضی دوستان که خودشون رو قاضی میبینن در مقامی که قضاوت کلی میکنن برای نه یک دسته یا یک جمعیت خاص بلکه یک قوم که قسمتی از تاریخ این سرزمینه…من نمیدونم شما دوست عزیز کجا زندگی میکنید که نسبت به لغت عرب حتی گارد میگیرید و همه رو با یه چوب میزنید..من تمام عمرم رو بین آذری ها یا همون ترک ها به قول بعضیا زندگی کردم….همه با وجود اینکه من یک کلمه عربی بلد نیستم من رو به عنوان یک عرب میشناسن اما عربی که اولویتش همه جا ایرانی بودن و مردم مملکتش اعم از لر و کرد و بلوچ و عرب و ترک و و و هست…
  این تعاملات و فکر باز هستش که انسان رو از حیوان جدا میکنه وگرنه مطمن باشیم که جهالت مختص اعراب نبوده و نیست….جهالت همین قضاوت نابجا از روی نژاد و قومیته و من نمیدونم پیرو چه مذهبی هستید اما چه در یهود و چه مسحیت هم نه بهشت رو برای قومی آزاد کردند و نه درب جهنم رو روی قومی بستن…ملاک رفتار،فکر،تحقیق،فهمیدن و عمل به واقعیت هاست

  • سلام من ازسادات بیت سیدعواد اهل الجرف هویزه هستم وعلاقه مندم پیشینه وتاریخ مهاجرت ونحوه سکونت این خانواده که متشکل ازدویست نفرمیباشداطلاعاتی داشته باشم آیا شایعات العوادباسادات بیت سیدعواد نسبتی دارند؟

  • سلام علیکم من ازبیت سیدعواداهل الجرف هویزه هستم ازپیشینه وتاریخ مهاجرت آنها بهویزه وازکدام عشیره جدا شده بودندبرایم بنویسیداسم جدسومم سیدعوادبن سیدکرم بن سیدعلی تنهااطلاعاتی که دارم بیش ازدویست سال پیش درزمان حکومت مشعشعیان به هویزه مهاجرت کردند متشکر

 15. Nima گفت:

  سلام و خسته نباشید
  من عرب هستم و اطلاعات تقریبی نسبت به طایفه ام دارم اما دنبال نسب تاریخیم هستم که از کجا شروع شده اما متاسفانه چون خوزستان زندگی نکردم کسی رو نمیشناسم که بپرسم
  میدونم که راشدی هستم و همه بستگان خلف آباد زندگی میکنن و اسم بدون ترتیب البته اسم چند نفر از گزشتگان رو هم میدونم : میر فیر..میر مشعل…یک صحبت که با کسی داشتم گفتن به من که از نسل عبدالله ابن جعفر طیار هستیم و اینکه ایشون همسر حضرت زینب بودن برای من سوال پیش آورده…تشکر میکنم دوست عزیز

 16. محمد گفت:

  باعرض سلام
  نکته جالب اینه که نویسنده مطلب جبوری یا همون جابری هستن ولی توضیحی در مورد طایفه جابری(الیبارات) استان خوزستان ندادند ممنون میشم در مورد این موضوع بیشتر توضیح دهید؟
  باتشکر

 17. محمد گفت:

  طایفه ی غضبانی احمدی

 18. محمد گفت:

  با سلام و خسته نباشید خدمت شما

  من محمد غضبانی احمدی هستم طایفه ی ما در خرمشهر بوه اما چرا اسمی از طایفمون نیست
  حتی این رو میدونم که از نسل شیخ خزئل هستیم

  لطفا توضیحی میدهید؟

 19. سارا گفت:

  سلام و عرض ادب
  ببخششید خواستم بدونم منطقه اهودشت بخش شاوور شهرستان شوش از چه نژادی هستن؟؟؟

 20. سارا گفت:

  عرض سلام و خسته نباشید
  ببخشید خواستم بدونم روستای مزرعه طریفه از منطقه آهودشت بخش شاوور شوش از کدام نژاد هستند؟؟؟

 21. سیدمحمدکروشات گفت:

  انما الاعراب کلهم حمار

  • اعبادة گفت:

   پس شما لطف کن تاریخ رو بخونید
   اعراب با بادیه نشین های وحشی صحرای عربستان فرق می کنند
   بیشتر به تمدن سومر و آشور و اکد و در میانرودان و سرزمین سبا در یمن امروزی توجه کنید بد نیست
   صد البته که عرب های احمق که به اسم اسلام دنیا رو نابود کردند با این عرب های اصیل فرق می کنه

   • واقع گو گفت:

    خود شما دنیارو خراب کردی و فک و فامیلات
    یه عده آدم بی سواد بی فرهنگ
    که نمیدونن اسلام چیه
    و مثل جانور زندگی می کنن

 22. دهولی گفت:

  سلام. نام خانوادگی من دهولی است و اهل خوزستان هستم. متوجه شدم دهول روستایی در شعیبه شهرستان شوشتر هست اما نمیدونم دهولی ها عرب هستند یا بختیاری. لطفا اگر در مورد اصالت و نژاد آنها میدونین اطلاعاتی به من بدهید. با تشکر

  • اعبادة گفت:

   همین
   نمیشه با یک نام روستا و فامیل چیزی رو تفسیر کرد، یا گفت کسی چه اصالتی داره از این تشابه ها زیاد هست
   تو اطرافیان بگردید ببینید کسی اون نزدیک ها آشنا نداره حالا خود روستا هم نباشه مهم نیست روستاها و شهرهای اطراف هم باشه خبر دارن
   تو ویکی پدیا زده جمعیت ۹۷ نفر یعنی احتمال تغییر بافت هم به شدت بالاست پس خیلی هم قابل اعتماد نیست
   مثلا ممکنه خانواده یک قومیت مهاجرت کرده باشند و …
   در کل اطلاعات خیلی محدود هست

 23. sara گفت:

  سلام دوستان. راستش من از طایفه دلفان هستم و ساکن لرستانم. خیلی دوست دارم بدونم اصالت ما از کجاست. بعضی ها میگن که دلفانها و عشیره دلفی عرب اصالت یکسان دارن. کسی اطلاعی در این مورد نداره؟ بین خودمون بمونه. هیچ علاقه ای به این که اصالت ایرانی داشته باشم ندارم.

  • سید امین آلبوشوکه گفت:

   قبیله ی دلفان(دلفی) یک قبیله ی بزرگ در خوزستان هست که بیشتر آنها در اهواز زندگی می کنند و از عراق به اهواز کوچ کردند
   شما یک عرب اصیل هستید

   باتشکر

  • اهوازی گفت:

   جالبه اعراب خودشون میگن از نسل جاهلی هستند اما مردم ایران دوست دارن ایرانی نباشند!
   https://ar.wikipedia.org/wiki/جاهلیه
   اینو گفتم که بدونی عرب اصیل عرب جاهلی هست و مردم جهان و دنیای عرب، اعراب اصیل را جاهل می دانند.
   اما در کل این آدم ها هستند که خوبی و بدی یک مکان رو می سازند، شما بهترین باش تا فرزندانت به ایرانی بودن افتخار کنند!

   من خودم بعد از کمی جستجو کل شجره نامه خودم رو تا حضرت آدم رو پیدا کردم، البته خوبه که گذشته رو بدونی اما این آینده هست که مهمه.

   اگر اصل و نسب مهم بود و تاثیر گذار، پسر نوح پیامبر کافر نمی شد، زیاد بهش فکر نکن ایران و عشقه!
   به ایرانی بودن خودم افتخار میکنم و ایران را از شر تمام بدخواهان دور نگه خواهم داشت!
   دشمنان ایران دارن تلاش میکنن تفرقه بندازن حواسمون جمع باشه دوستان!

   • عربم ولی وطنم ایران(مادر) گفت:

    اهوازی عزیز
    اینکه یکطرفه تاریخ نگارباشی وبه قول خودت فقط استنادبکنیدیکی ازبزرگترین رفتارهای جهل است عنوان کرده بودیدکه شجره ی خودت راتاحضرت آدم پیداکرده بودی ممنون میشویم حضرتعالی این شجره نامه رابه دیددیگران بگذاری.
    بزرگترازمن وشماوبهترین مورخان میترسنداین ادعارابکننددرحالی که شماچنین ادعای بیهوده ای میکنید.
    خوب است که برویدکتابهای علمای بزرگ تاریخ درمورد(علم الرجال)رامطالعه بفرماییدتاذهن راکدشمابازشود.
    بروعزیزم بخوان تابفهمی دنیای امروزی ازعلم اعراب به اینجارسیده امانه اعرابی که شمانام میبرید(جاهلیه)
    بروکتابهایی راکه به آنهافتخارمیکنیم بخوان امثال قانون ابوعلی سینا و…
    ضمن اینکه درتاریخ جستجوکنیدتابفهمیدهمین دانشمندعزیزوفاخرماشاگردکدامین دانشمنداست وآن دانشمندشاگرکدامین دانشمند
    آنوقت که به اصل استادان آن پی بردی تأمل برماوهرکلامی رابه زبان نیاور.

    و…

    عربم
    ایرانی هستم وافتخارمیکنم
    ولی سعی میکنم بااستدلال حرف بزنم
    هریاوه ای رابه زبان نمی آورم(هموطن)

   • ناصر گفت:

    افرین به اهوازی ادم های فهمید دمثل شما خیلی کم هستن متاسفانه

 24. میر علی افضلی گفت:

  بسم الله الرحمن الرحیم
  قال الله تعالی فی کتابه:
  ان اکرمکم عندالله اتقاکم
  صدق الله علی العظیم
  برادر کوچک شما میرعلی افضلی از نوادگان میرعبدالله بزرگ

 25. al arab گفت:

  سلام علکم.
  به عشیره ی بزرگ السواعد که در خوزستان میباشند هیچ اشاره ای نشده.
  لطفا شمایی که هیچ اطلاعاتی ندارید مطلبی درج نکنید.
  با تشکر

 26. علی گفت:

  سلام من عرب هستم ولی به دلایلی نمیدونم از چه طایفه ایی هستم فقط اسم سه تا از اجدادم رو میدونم کسی میتونه کمکم کنه اسمشون ( حسین – اسد – حسین )فقط احتمال میدم از طایفه بنی طریف باشم اگه کمکم کنید ممنون میشم با سپاس فراوان

  • اهوازی گفت:

   باید از بزرگان فامیل بپرسی و اسناد قدیمی اگر در خانواده هست پیدا کنی
   کتاب قدیمی، قرآنی، چیزی شاید یک چیزی در جاییش نوشته شده باشه
   نه با این اطلاعات نمیشه، البته کار نشد نداره اما باید کلی تلاش کنی از کسانی که شجره نامه دارن کمک بگیر تا بتونی اجداد قدیمی تر رو پیدا کنی

 27. علي گفت:

  سلام.لطفا در مورد عشیره الاحمدیه بنویسید و اینکه مرجع آنها به کجاست .تشکر

 28. لیلا گفت:

  سلام
  لطفا اگر از شجره نامه طایفه زهیری مطلبی در دست دارید برایم ارسال کنید،چون مدتیست به طایفه زهیری که اجداد اصلی ما هستن پیوستم و میخواهم اطلاعات پیشتری از اجدادمون و نحوه پیدایش این طایفه رو بدونم
  بسیار سپاسگزارم
  شماره

 29. صادق بن سعید گفت:

  با سلام و احترام
  لطفا”در خصوص طایفه بن سعید در ماهشهر و رامهرمز توضیح دهید.اشاره ایی در طوایف اعراب خوزستان نشده
  با تشکر

 30. Sana گفت:

  سلام و خسته نباشید میخواستم بدونم بغلانی ها به چه طایفه ایی برمیگردن ازلحاظ اصل و نسب.وازکجا وارد ایران شدن؟

 31. عرب گفت:

  لطفا عکس بهتری پیدا کنید به جای پسری که دشداشه پوشیده…خیلی بد ایستاده و عکسش خوب نیست و با نگاه اولیه موجب می شود پوشش اعراب را قبیح کند

 32. مینت گفت:

  سلام فامیلی شافی زاده هم جزواعراب خوزستان به شمارمیاد؟اگه جوابما بدید ممنون میشم

 33. یاسمین گفت:

  سلام وقت همه دوستان به خیر وشادی
  از تمای کسانی که در جمع اوری اطلاعات همیاری کردن کمال تشکر را دارم من خودم عرب زبان هستم اما هنوز یک سری سوالات بی جواب تو ذهنم هست اینکه ما عرب ها چه جوری اومدیم ایران (تاریخچه دقیق)ممنون از لطفتون

  • معاوی 'آلبوصبیح' گفت:

   آیا ما اعراب خوزستان عضو قوم سامی هستیم . من یک شهروند در شهر شهید چمران جراحی هستم و از طایفه آلبوصبیح می باشم.

  • حیدر گفت:

   سلام دوست عزیز؛

   اعراب از قدیم در مرزهای عراق کنونی با کشورهای عربی حضور داشتند؛

   با فتح اسلام؛ اعراب به ایران آمدند و عمدتاً در خوزیتان ساکن شدند.

  • هادی گفت:

   بغلانی ها اصلشون ربیعه هستن وخودشون مقیم محسوب میشوند

  • یوسف الکعبی گفت:

   با سلام دوست عزیز .یه سوالی که اکثریت مردم نمیدونن یا اشتباه فکر میکنن .در زمان عیلامی (شوش)که قدمت بسار زیادی دارد در ان مکان عرب ها وجود داشتند .ولی درسته ما از شبه جزیره (یمن و حجاز )امدیم ولی زمانی وارد خوزستان شدیم که ارایایی ها (پارس.ماد.پارت) جنوب سیبری بودند و به علت سرمای شدید به ایران کوچیدند .و ما جلوتر از اریایی ها به خوزستان بودیم

 34. مائده گفت:

  سلام من فامیلم جساس هستش و نمی دونم که آیا عرب هستم یا نه و نمی دونم جزو عرب های ایرانی هستم یا کشور های دیگه نمی دونم چجوری میتونم از هویتم پی ببرم دوس دارم درمورد گذشتگان بدونم آیا میتونین بهم کمک کنین؟؟؟لطفا

 35. بختیاری گفت:

  من با این که یک بختیاری هستم هیچگاه نسبت به اعراب حس بیگانگی نداشته ام و انها را خودی فرض کرده ام و اینکه خواستم بگم ما همه ایرانی هستیم وباید برای ابادانی این کشور تلاش کنیم

 36. سیا گفت:

  ایل بابوئی ( باوی ) ، یا احتمالا شباهت نامی داره و یا اینکه از یک ایل واحد نیستند . یعنی بعضی طوایف عرب و بقیه لر هستند .

  ساکی ها هم لر هستند .

  • اهوازی گفت:

   عزیز نام خانوادگی که ملاک نیست
   در ضمن دیگه نژادها اینقدر با هم مخلوط شدند و زبان های افراد در گذشته به علت مهاجرت و ازدواج تغییر کرده که چیزی قابل اثبات نیست مگر با دی ان ای!

 37. سیا گفت:

  طبق چه منبعی میگی ۷۰% درصد عرب زبان هستند ؟!!!!
  ۱۶ استان خوزستان لرنشین هستن .
  یکی هم گفته بود عیلامی ها عرب بودند !!!
  احتمالا میخواد بین بختیاری ها و اعراب تفرقه ایجاد کنه .
  اعراب با گسترش اسلام در ایران ، به ایران مهاجرت کردند . عرب هایی که در اکثر استان ها زندگی می کنند ، اغلب سادات هستند و بسیار هم مورد احترام ما لرها هستند . بسیار هم انسان های آروم و صلح طلبی هستند و رفتار عصبانی و….. ندارند .

 38. امین گفت:

  من فارسی زبانم اهل تهران خواستم بگم من عربها رو بسیار دوست دارم حتی داماد عرب داریم…اگر برخی ابلهان به عربها توهین میکنند واقعا نمیدونم چطور ازتون عذر بخواهم…..توف توی روی همشون….ما هممیهن عربمونو به دنیا عوض نمیکنیم.زبانمونم که مملو از واژگان عربی است و تک تک این واژگان رو دوست داریم…احسنت الی عرب

 39. بنیامین ساعدی گفت:

  سلام

 40. بنیامین ساعدی گفت:

  سلامتاسفانه همه شعارمیگن یاچشمشون وبه روی حقایق بستن این همه تبعیض علیه مردم عرب ونمیبینن من سه سال توی قم با ترکا بودم حدوددوهفتس برگشتم اینم بگم خودتون میدونید به خاطر کار رفته بودم فقط بهتون بگم جلوی روی من به حضرت محمدبه امام علی بدوبیرامیگفتن ازماعربهاهم بسیارمتنفربودن تااین حدبراتون بگم بقیش قابل گفتن نیست فقط به کوروش خودشون افتخارمیکردن واقعامتاسفم برای این …

 41. علی گفت:

  جا داره اعلام کنم اگر خاکی هست برسره ادمهایی که شعور ندارند و باعث ایجاد تفرقه وجدایی بین اهالی محترم استان خوزستان میشن.به خوبی و خوشی سالها درکناره هم زندگی کردن مردم اینجا دیگه این گزافه گوییها واسه چیه.مردم که انتخاب نکردن که چه قومی باشن.انشالله که شاهده گفتن خوبیهای همدیگه باشیم نه بدی و غیبت همدیگه.وسلام

 42. تینا گفت:

  آیا “سلامی” ها از عرب زبان ها هستند؟ (کسانی که فامیلی شان سلامی است)

  • سلامی گفت:

   بله عرب هستند یا از طایفه ی سلامات هستند یا سالمی
   البته شاید شباهت فامیلی باشه و ببینید که نصبتون به قوم دیگه ای برمیگرده

  • رشیدی گفت:

   بله سلامی ها عرب هستند ولی اکثرشان فارس زبان شدند و به طایفه ی شحیطاط نزدیکند

 43. داریوش بزرگ گفت:

  درود در مورد هموطنان عرب زبان باویهای خوزستان صحبت کنید

 44. سلام جهت اطلاع شما. طایفه ی بزرگ وپر افتخاترترین طایفه عرب الاماره هستند که به میر معروفند والاماره شیوخدوبزرگان عشایر آل دارم هستند طوایف زیر مجموعه ی الاماره عبارتند از
  حیادر شریفات مگاطیف ..فی الحال شیخ حدود جراحی ورامشیر حاج میر احمد وشیخ حدود هندیجان میر عبدالعباس هستند
  ورنگ پرچم الاماره سیاه میباشد که فتوحات وافتخارات زیادی با ابن پرچم مقدس بوجود آمده است….
  عله طاری الفخر انا امیری
  وسلام

 45. علي گفت:

  سلام لطفا درباره گرگی های طایفه حشوش من رو راهنمایی کنید من دنبال شجره نامه خود هستم اگه کسی اطلاعی داره ممنون میشم

 46. علی گفت:

  زُبید (تلفظ کنید:zobeid) یکی از قبائل مشهور عرب است که قسمتی از آن امروزه در خوزستان سکونت دارد. نسب این قبیله به قبائل بزرگ مذحج میرسد و طبق نظر نسب شناسان زبید لقب نیای قدیم آنان منبه بن صعب بن سعدالعشیره بن مالک (همان مذحج)و فرعی از مجمع القبائل کَهلان بن سبا بن یشجب بن یعرب بن قحطان میباشد. از دلاوران مشهور آنان به عمرو بن معدی کرب زبیدی اشاره میشود

 47. علی الصرخی گفت:

  سلام طبق مدارک و شواهد در مورد طایفه صرخه که جز مهاجران هستند و از سادات حسنی هستند و درحال حاظر‌ در عراق جز سادات بزگ حساب میشوند اما در ایران به دلیل مشکلات ان زمان وقتی به ایران آمدند خود را از سادات جدا کردند

 48. سیدمحمدکروشات گفت:

  السادهالکروشات بنی العروس فی الاهوازوفی العراق
  بسم الله الرحمن الرحیم یوجد فی کل الامکنه والازمنه التشابه فی اسماء الاشیاء وفی اسماء المدن وفی اسماء الاشخاص و اسماء العشائر وحتی فی نخواتها کذلک کلمه کرش تطلق علی کثیر من الاسماء منها”اسم للبطن واسم لنبات ینمو فی البر واسم بمعنی وسط وعندما اراد الحجاج بن یوسف یبنی مدینه جمع المهندسین وقال لهم ابنوا مدینه فی کرش الارض وبنوها وسمیت واسط فی العراق وکرکوش اسم لشخص وکرشان اسم لقبیلتین من قبائل العرب والکراکشه فرع من قبیله طفیل فی العراق والکروشیین اسم لعشیره من قبیله زوبع من قبایل شمر فی العراق والکریشه فرع من فروع قبیله سنجاره من قبایل شمر والکراشه ویقال لهم السویفات من عشیره الجنابیین من قبیله زبید فی العراق والبوکریشه من عشیره القرطان فی العراق والکرکوش من المطیرات من بنی خیکان مع بنی مالک فی العراق والکریشات من ال صالح من بنی رکاب من الاجود والکریش اسم القبیله المعروفه قریش وهناک کثیر من الساده الاشراف من ذراری الرسول صل الله علیه واله وسلم تلقبوا بهذه الکلمه منهم محمد الکروشی من ذراری زید بن علی بن الحسین(ع) ومحمد الکرش(بنی الکرش) من ذراری حسین الاصغر بن علی بن الحسین(ع) وزید الکراش من ذراری علی الاصغر بن علی بن الحسین (ع) وعلی الکرشی من ذراری الامام الحسن بن علی بن ابی طالب (ع) وولکن تسمیه عشیره الساده الکروشات بنی العروس ماخوذه من الخیل المسماه بالکروش وکانوا یرکبونها ولقبوا بهذا الاسم ومن الخیل ایضا خیول تسمی المعنقیه وتلقب بیت من بیوت هذه العشیره وهو جبر(المعنق)بن عبد بن منهل. وبیوت هذه العشیره بیت عبد وعبد عمه وعبدعلی وعبد النبی اولاد منهل بن خلیفه بن المیر عبدالله بن المیر مونس بن المیر نصرالله بن المیر ضیاء الدین بن المیر بهاء الدین بن المیر عبدالعزیز بن صالح العروس بن المیرحسن بن المیرحسین قوام الدین بن حسن بن علی بن محمد بن علی بن محمد بن علی بن شاهان بن شرفشاه بن هاشم بن محمد بن علی بن یعلی بن محمد بن علی بن یعلی بن زید بن القاسم بن (محمدالعروس) بن علی بن القاسم الشبیه بن محمد الدیباج بن الامام جعفر الصادق بن الامام محمد الباقر بن الامام علی زین العابدین بن الامام الحسین بن الامام علی بن ابی طالب علیهم السلام..تلقبوا الساده الکروشات بنی العروس فی الحویزه بهذا اللقب ولا توجد عشیره لا فی الحویزه ولا فی ای مکان اخر غیر هذه العشیره بهذا الاسم ولا صله لها بای عشیره التی تشابهها فی هذا اللقب.حالیا الساده الکروشات بنی العروس یسکنوا فی مدینه الاهواز جنب اخوتهم بنی العروس (التویرات, البوحمادی,العجرش,الدغاغله,البروایهوالکاطع) ولهم ارتباطات وعلاقات صمیمه واخویه بعضهم لبعض والحمدلله.

 49. سیدمحمدکروشات گفت:

  سلام برادران خواستم در مورد طوایفی که بنام عباده نام برده شدن صحبت کنم این طوایف درطوایفی مانند کروشات ودغاغله وعچرش وقاطع وبروایه وتویرات وحمادی در اصل اصل اولاد العروس هستند یعنی از سادات هستند ولی بعلت مهاجرت از شمال ایران وارد وفرار از حکام ظالم در عصر ان زمان به حویزه مهاجرت کردن ودران زمان در حویزه مشعشعیان حکومت میکردند ودر تاریخ مشعشعیان ذکر شده که ملقب به عکرش یا عروس بودن عروس لقب محمدالعروس است انوادگان امام جعفر صادق است

 50. لطفا” ازتیره خزاعل بیشترصحبت شود ودرذیل تیره های خزاعل موجوددرخوزستان ذکرخواهدشد:
  ۱) عشیره آل امهنا (بیت اسماعیل) الذین هم من عشایر لواء شط الدز(نهراعجیرب) ویسکنون فی مدینه الدز حی شهیدبهشتی،مدینه الشوش، مدینه الاهوازوباقی المدن الاهوازیه.

  ۲)عشیره آل حمد (بیت افریح) الذین یعاشرون عشیره معاویه وبنی اسد ویسکنون فی مدینه الاهواز کوت عبدالله حی الخزامی،قریه البریچه وباقی المدن الاهوازیه.

  ۳)عشیره آل زاب (الزابیه،خزاعل الحریشات) (بیت هاشم،بیت یعفروبیت ایباره) الذین یسکنون فی مدینه الاهواز،الخفاجیه،الحمیدیه وباقی المدن الاهوازیه.

  ۴)عشیره آل محمد (بیت ابراهیم آل صیفور الخزعلی) و باقی اخوتهم وعمومتهم الذین یعاشرون السواری بیت نصر ویسکنون فی مدینه الاهوازمنطقه باهنر حی الصادقیه(راه کربلا)،الرفیع،البستین،الخفاجیه،ام الدبس،الشوش،سیدعباس وباقی المدن الاهوازیه.

  ۵) عشیره آل عسمان (بیت حجی حمدواخوته) الذین یعاشرون بنی کعب،ربیعه وحزبه ویسکنون فی مدینه الاهواز کوت عبدالله حی مدرس وباقی المدن الاهوازیه.

  ۶) عشیره بیت علی العبدالله الذین یسکنون مدینه عبادان، التنگه وباقی المدن الاهوازیه.

  عذرا” من بقیه اخوتناوعمومتنا الخزاعل الذین لم یذکر اسماء عشائرهم وبیوتهم فی تلک القائمه لان لم نعرفهم لذا لنعرفهم اکثر و اکثر نرجوا من عندهم بلاتصال علی الرقم ۰۹۱۶۶۰۸۵۲۲۳ علی صیفوری الخزاعی.

 51. عاطف گفت:

  سلام لطفا” در خصوص طایفه مطور توضیح دهید

 52. میر احمد گفت:

  سلام
  اقای ابی بر فرض هم که بذاریم عرب ها ایرانی نباشن ولی من یکی که از. نسل حضرت جعفر طیارم افتخار میکنم اصالتن. از جزیره محمدیه.ص هستم.ی جور صحبت میکنی انگار ایرانی بودن افتخاره!!
  اصلا تو ایرانی الصل من افغانی هندئ چینی امریکایی خوبه

 53. ابی گفت:

  آفرین محمد جان بسیار زیبا بیان کردی مرسی داداش

 54. سلام علیکم
  اخیکم من قبیله الخزاعل(خزاعه)،منطقه الدز، قریبا لنهر اعجیرب -الخزاعل تتوزع الی ست او سبع حمایل فی محافظه خوزستان
  مشیخه عمومیه الخزاعل :شیخ سعید ابن شیخ قاسم الحسین الطعیمه خزاعل
  یسکنون فی توابع مدینه الدز،اهواز، المحمره، عبادان؛ الشوش، وباقی مدن المحافظه
  نخوتهم :فی ایران اخوه زوده ،فی العراق اخوه فاطمه
  http://Www.khazaliali.blogfa.com للمزید لاطلاعکم علی هذه القبیله القحطانیه

 55. مجیدm گفت:

  معانی نام عشایر رو کسی میدونه؟ بچاری یعنی چی؟ د

 56. لاتنسون اهم واکبر عشیره فی بنی طرف اهیه عشیره آلبوجلال التی تنقسم قسین شمالی وجنوبی الشمالی تتقسم خمس عشائر.بیت بارح بیت احماله الحلاف بیت انعیم السبعین ورئیسهم المرحوم زایر اشنیشل والان ابنه محمد الشنیشل….وعشیره البوجلال جنوبی فقط النوادر وشیخهم حالیا ماجد بن شیخ مجید الطیف العاتی

 57. حسین اهوازی گفت:

  سلام ‏ جناب مدیر چرا از سادات بیت مشعل حسنی شریف چیزی نگفتید؟

 58. یا علی جدنا گفت:

  علی بنی رشید لطفا مطالب دروغ در سایت پخش نکن جمعیت شما اینقدری که میگید نیست در ضمن خیلی از شما مطمعن نیستید هنوز که بنی تمیمید یا …. خواهشمندم دوستان کسی علکی آمار جمعیت بالا نده کسی نمیگه ماستم ترشه آلدارم های اصلی اهل شوش هستند که همه آنان را به عبادی میشناسند یکی از کم جمعیت ترین طایفه ها بنی رشید است

 59. ابی گفت:

  سلام و درود خدمت همه من ابی هستم پارسال با حرفام یه سری از هموطنان عزیز رو ناراحت کردم از همینجا از همه عذر خواهی میکنم. عید همگیتون مبارک درضمن بگم هیچ وقت همدیگر رو قضاوت نکنیم.

 60. قبیله بنی طرف بر دوقسم هست
  ۱٫سعید
  ۲٫سیاح
  سعید…شامل (شرهان.صبحان.زایر علی)
  ک زیر مجموعه هایی زیادی داره
  از جمله ..امرمض .بیت السوده.البعبید الصوالح..و تعدادی زیاد از زیر شاخه ها
  ۲ سیاح …(امنیشد.ومهاوی)زیر شاخه ها
  البومغینم.البوعفری.العراگات.الحیادر.الحمادی..الزابیه….وتعداد زیاد دیگر از طایفهها

 61. سلام خدمت دوستان وبخصوص تهیه کننده این سایت در این سایت از هیچگونه قبیله بنی طرف یاد نکردی از سرشاخه هایی بزرگ بنی طرف ..بیت امنیشد.امهاوی.زایر علی.صبحان. شرهان

  البمغینم.البو عفری .الحردان العراگات..منابیه.الزابیه.البعبید.امرمض.بیت السوده.
  الشاخه بیت مشعل .الحصن.العبیات.الحیادر.بیت صخر.البوالش.الصوالح.حمادی.البو چلده…..ویگر طوایف بنی طرف
  قبیله بنی طرف بیش از ۷۰ شاخه تقسیم میشود واین تعدادی کمی از عشایره ان بوده و لذا تقضا میکنم نویسنده وتهیه کننده این سایت ب درستی تحقیق نمایید با تشکر ..جواد طرفی

 62. لیا گفت:

  بابا شما اخه تو چه زمانی هستید…..؟؟؟؟؟
  عرب فارس! عرب فارس! عرب فارس!
  سرخپوستای امریکا متمدن شدند ولی متاسفانه ما…..
  بجای اینهمه وقت گذاشتن و انرژی گذاشتن برای گذشته ها و حرفای عبث!این وقت برای پیشرفت بذاریم مثلا ی کمپین بذاریم که هروز ی نکته آموزشی (هنری علمی اقتصادی و …) برای هم ارائه بدیم.از اسلام فقط اسمشو یدک میکشیم میدونید اسلام دز زمان ظهور چطور تونست اشاعه پیدا کنه؟ با انتشار علم، با ارائه بهترین دانشمندان زمان….
  طوری که قلمرو اسلام تا اروپا رسید.
  موفق باشید

 63. سلام علیکم
  اذکروا اسم قبیله الخزاعل (خزاعه) التی تتوزع الی سبع حمایل فی خوزستان. الزعامه العمومیه لهذه القبیله فی خوزستان للشیخ سعیدبن شیخ قاسم الحسین الطعیمه خزاعل
  للمزید علی تعریف هذه القبیله راجعوا

 64. سلام خدمت مدیر.الشرفه(شریفی)یک قبیله بزرگ و جدا از قبیله بنی طرف هست .پس لطفا اطلاعات اشتباه دست مردم عزیز نده.میتوانی در گوگل درمورد قبیله جست و جو کنی و اطلاعات بیشتری به دست آوری.

 65. امیر گفت:

  با سلام و تشکر از شما،،،اگه میشه در مورد تیره،بیت الملاله(بیت مله حسن)که
  از قبیله البوغبیش میباشد توضیح بدین.چون در مورد این تیره نظرهایی گفته شده که اصالتا از طایفه ضیغمیها (ضیاغمه)ال کثیر میباشن…ممنون میشم اگر کسی اطلاعاتی داره بگه

 66. محمد گفت:

  باتشکرازمدیرت خوب سایت ازسادات کاش بیشترمیگفتیدمثلاالبوشوکه باان جمعیت قابل ملاحظه وازعشایردیگرمانندبنی مالک که شامل طوایف الهویشم .العیدان .السبتی والزویدات که ازسلاله مالک اشتر میباشندقبایل عرب نسبشان یابه قحطان میرسدیابه عدنان اعراب عدنای راعرب مستعربه میگویندیعنی اعرابی که درطول تاریخ عرب شدندوبنی هاشم بنی کعب و…ازجمله قبایل بزرگ عدنانی هستند نسب عدنان به اسماعیل نبی برمیگرددکه عرب نبودبلکه زنش عرب بودونسلش راکلا عرب نسب کردوپیامبرگرامی اسلام که هاشمی بودندنسبشان به عدنان برمیگردد

 67. محمد گفت:

  باتشکرازمطالب خوب تون مادرخوزستان همه برادریم ازعرب وبختیاری وفارس درست ماروازکمترین حقوقمون محروم کردن (دولت)ولی چه میشه کرددولت همیشه سعی کرده بین مردم تفرقه بیندازه ومردم وبندازه به جون هم برادرداکاربه قومیت ندارم همه مافرزندان ادم وحواهستیم وهمه بندگان یک رب پس باهم خوب باشیم بدورازهمه تعصبات سوسیالیستی

 68. کعب عمیر گفت:

  سلام علیکم
  کعب عمیر رادر بعضی از منابع قدیمی کعب منان ذکر کردند که بهتر است شما کعب عمیر ذکر کنید.
  کعب عمیر یکی از شاخه های بزرگ قبیله بنی کعب می باشد.
  کعب عمیر به بیش از ۱۷ عشیره تقسیم می شود که همگی با شیخ محمد غضبان بزرگ خاندان کعب عمیر صله فامیلی و براردری دارند و هم پیمان بودند و اکنون نیز بعد از درگذشت شیخ محمد غضبان فرزند بزرگ ایشان شیخ عامر شیخ عشایر کعب عمیر می باشد.
  عشایری که عشیره بزرگ کعب عمیر را تشکیل می دهند عبارتند از: بیت عمیر(بیت منان)، الدبات،زبید، العطاشنه، البعیات، الیبیرات، الحموله، البوعزیز( البوعزیز خود یکی از عشیره های بزرگ بنی کعب می باشد اما شیخ آنها در عراق می باشد و آنها از قدبم با کعب عمیر هم پیمان بودند و شیوخ آنها مانند شیخ محمد غضبان را شیخ خود می دانند) نبگان، العصافره،بیت علی الخلیف، چبینات، البنده، علی المنان، الحسن، الحمزه،المشیهف.
  بین همه این عشایر و شیخ عامر فرزند شیخ محمد غضبان کعب عمیر احترام متقابل برقرار می باشد و در تمامی مراسمات آنها از جمله مراسم خواستگاری، ازدواج، فاتحه خوانی(احسان)وفصل، شیخ عامر حضور می یابد.
  عشایر بزرگ کعب عمیر و در راس آنها شیخ محمد غضبان به داشتن روابط حسنه با تمام قبایل و حضور فعال در رفع مشکلات بین قبایل معروف هستند.

  با تکشر از حسن توجه تمام دوستان و برادران عزیز از تمام قبایل محترم و اصیل خوزستان.

  • کعبی گفت:

   سلام
   تا جایی که اطلاع دارم و این اطلاع موثق هست، زبید و دبات اصالتا از بنی کعب نیستن و تبار و نسب واحد و مشترکی با بنی کعب ندارند.
   زبید اصالتشون از قبیله زُبید قحطانی هست و دبّات اصالتشون از سُنبس از طی (طایی) هست.

  • کعب عمیر گفت:

   احسنت کلام این شخص کاملا درست است . و قبول دارم.
   من هم کعب ععمیری هستم و افتخار میکنم.

 69. فلانی گفت:

  درود

  با تشکر از شما بابت قرار دادن این مطلب.

  ایا اطلاعی از تیره ی دیچان از عشیره ی البوغبیش دارید؟ تشکر

 70. محمد مقدم گفت:

  سلام دوستان .
  در ابتدا و به رسم ادب و احترام باید از موسسین این وبگاه ارزشمند خالصانه تشکر و قدردانی کنم ، دستشان را محکم میفشارم و خدا قوت میگویم .
  و اما صحبت از بوم شناسی و تاریخ شناسی ، میبایست بدور از هرگونه تعصبات قومی و قبیله ای و با استفاده از آثار متخصصین حقگو و بیطرف و امین ، این علم را مورد کنکاش قرار دهیم و استفاده ببریم و گرنه استفاده از الفاظ ناشایست و توهین و بدگویی به همدیگر جز اینکه وقت و امکانات و انرژی خود را هدر میدهیم هیچگونه استفاده دیگری نخواهیم برد .
  دوستان من همه تاریخدانان منصف و امین میدانند که متاسفانه در دوره پهلوی تاریخ این کشور بدلایل سیاسی و حکومتی و قدرت نمایی و …. دستخوش تحریفات و تمایلات جهت دار شد و این کار بزرگترین خیانت در حق کشور و مردمان این دیار بود . متاسفانه بزرگ نمایی نام هخامنش که از پروژه های بزرگ یهودیت بوده گرفته الی اخر … دوستان بزرگوارم هموطنان فرهیخته استدعا دارم در صورت استفاده از آثار تاریخی تهیه شده در دوران پهلوی با حساسیت هر چه تمامتر تحقیق کنید و قبل از استفاده از این آثار درمورد مولفین انها تحقیق کنید و با شناخت از مولفین ، آثار را مطالعه و مورد استفاده قرار دهید …
  شک نکنید اقوام و بافتهای اجتماعی موجود همه ریشه دار هشتند و اگر چنین نبود تا حالا اثری از این اقوام باقی نمانده بود . اقوام موجود هزاران سال در این سرزمینها ریشه داشته و زندگی میکردند و نه ۲۵۰۰ سال تاریخ دستنوشته پهلویها … و این را تاریخ دانان بزرگ جهان و ایران تایید میکنند و استناد دارند …. لذا خواهش برادرانه دارم مطالعه داشته باشیم ، اختلاف نظرهامون رو بحث کنیم و نتیجه بگیریم …و این از علایم جامعه متمدن پویاست …. بنده بعنوان یک عرب خدا شاهد است که در هر استان کشورمان حداقل ۴ یا ۵ دوست صمیمی دارم و حتی رفت و آمد خوانوادگی دارم لباس محلی آنها را میپوشم و لباس عربی ما را میپوشند و با تمام افتخار به این دوستیها میبالم … ضمن اینکه قومیتم را ارج میزارم تمام قومیتها را دوست دارم و محترم میدانم …. انسان عاقل به قومیت دیگری توهین نمی کند مگر آدم نادان و بی فکر . چرا که انسان فهمیده با ارتباط با قومیتهای دیگر میتواند نقاط قوت خود را ارائه دهد و از نقاط قوت دیگران استفاده کند.
  در پایان از دوستان خودم در مدیریت این سایت بسیار ارزشمند سپاسگزارم و به عنوان یک کارگردان کوچک که در زمینه فیلم مستند فعال هستم آمادگی خودم را جهت همکاری و ارائه مطالب مستند در خصوص عشایر و قبایل اصیل عرب ایران آمادگی خودم را اعلام میکنم …..

  محمد مقدم

 71. صادق گفت:

  سلام. عزیزان فقر فرهنکی از فقر اقتصادی میاد و اکه بعضی از اعراب خوزستان فرهنکشون بایینه ب خاطر اینه ک جایی استخدام نمیشن جون عربند. ب خاطر این مسایل ک نظرات و خلاصه همه جیشون توجه نمیشه اونا هم قانون شکنی میکنن.این مشکلات واسه هر انسانی بیش بیاد همینطور میشه فرقی نمیکنه ک کجایی باشه یا جه زبونی داشته باشه. لطفا اکه میخواید نظری بدید تعصبو کنار بذارید. البته این مشکلات فقط واسه اعراب خوز نیس واسه اکثر استانهایی ک ترک نشین یا کرد نشین و..هم هست

 72. نرگس گفت:

  دوست محترم سپاس از نظر شما??
  از آنجایى که من دانشجوی مردم شناسی هستم علاقه دارم از نزدیک با نحوه زندگی عشایر آشنا بشم!
  از دیگر دوستان خواهش دارم منو راهنمایى کنن تا از محل برپایى سیاه چادرهای عشایر عرب مطلع بشم
  سپاسگزارم ??

 73. نرگس گفت:

  سلام دوستان:
  برای آشنایى با عشایر عرب خوزستان که به قشلاق رفتن به کدام شهر و منطقه سفر کنم؟؟قصد دارم از نزدیک با فرهنگ و زندگی عشایر عرب خوزستان آشنا بشم!!

 74. حسین گفت:

  سلام. بنده عرب از طایفه کعب هستم و اگه بگم از عرب بودنم پشیمانم دردی رو دوا نمیکنه، چون بلاخره به دنیا آمدن یک انسان در یک قومی دست خودش نیست. بیشتر کسانی که اینجا نظر گذاشتن تعصبات زیادی بر روی قوم و عشیره خودشون دارن، و همین تعصب باعث شده که نمیخوان واقعیت رو بیان کنن.

  اکثر اعرابی که در خوزستان زندگی می کنند مردمی ناراحت، عصبی و از فقر شدید فرهنگی رنج می برند و با اینکه ادعای مسلمانی می کنند در جشن ها و مراسماتشان زن هاشون حجاب و هیچ چیزی رو رعایت نمی کنن. و مهم تر از اون در مراسم هاشون باعث آزار و اذیت مردم و ناامنی در منطقه با شلیک هوایی توسط اسلحه هایی که از زمان حمله امریکا به عراق وارد خوزستان شدن میشن.

  خوزستان و به خصوص اهواز از شهرهای جرم خیز هستن و اگر خدا نکرده بخاطر یک مشکلی پاتون به دادگاه باز بشه، می بینید بیشتر کسانی که به این مرجع قضایی مراجعه کردن عرب هستن. علاوه بر این بیشتر عرب ها هیچ وقت به فوانین قضایی و کشوری تمکین نمی کنند و همیشه سعی دارن با ماست مالی و طایفه ای مشکلشون رو حل کنند. قوم لر هم دست کمی از اعراب ندارن ولی اعراب عصبی ترن.

  “رسوم های خرافاتی، فقر فرهنگی، نداشتن فرهنگ رانندگی، قوانین من در آوردی، ناراحت و عصبی بودن از ویژگی همیشگی ما عرب ها بوده و هست.”

  عرب خوب هم داریم ولی این خوب ها بسیار کم هستند. حالا اگه میخواین این واقعیت یا بگم فاجعه فرهنگی رو کتمان کنید، بسم الله. به امید اصلاح خودمون تا همیشه ورد زبان و بدگویی دیگران نباشیم.

  مدیر سایت عزیز لطفا کامنت بنده رو تایید کنید. با تشکر از سایت خوبتون.

 75. سلام خدمت مدیر سایت میخواستم توضیحات بیشتری درمورد قبیله شریفی (الشرفه)رو بنویسید.باتشکر

 76. بنده گفت:

  سلام باتشکر از مطلب زیبای شما ولی میخواستم بدونم که طایفه سمیرات تو کدوم از قبیله های عرب هست ؟

 77. زهرا گفت:

  سلام
  ممنون از اطلاعات خوبتون
  میخوام بدونم کسی از ویژگی های اخلاقی بارز طایفه بنی طرف اطلاع داره؟
  لطفا راهنماییم کنید. خیلی مهمه برام.

 78. سارا گفت:

  سلام کسی راجع به طایفه چعبی توضیح بده ؟همون کعبی است یا فرق میکند

 79. دهقان گفت:

  با سلام می خواستم ببینم گروهی به نام عرب بواسحاقی داریم بهتر بگویم عرب بواسحاقی سواره
  درباره اعراب معروف به گاومیشی در صورت امکان اطلاع رسانی بفرمایید .ممنون

 80. سید محمد گفت:

  مثل اینکه ابی با عربهای خوزستان مشکل داره

 81. شقایق گفت:

  چرا از طایفه ی کعب الدبات حرفی نزدین واقعا ازتون ناراحت شدم

 82. رامین گفت:

  درود اقای مدیرسایت,شمادربالانوشتی که ۷۵تا۸۰درصدخوزستان زبانشان عربی هست,برادربنظرجنابعالی مردم اندیمشک,شوشتر,شوش,دزفول,لالی,مسجدسلیمان,ایذه,باغملک,بهبهان,هفتگل,نفت سفید,رامهرمز,صیدون,قلعه خواجه,دهدز,پیون,قلعه تل,سردشت,امیدیه,اغاجری,ماهشهر,هندیجان,حتی هویزه وسوسنگردکه ایل ساکی توی این دوشهرساکنند,ازنظرشمااین همه شهروبخش که ذکرکردم,فقط سی درصدغیرعربای خوزستان روتشکیل میدن؟برادرطبق امارهای موثق زبان فقط بیست درصدمردم خوزستان عربی هستش,خواهشا باتحقیق به مردم اطلاعات بدید

  • میثم گفت:

   من شوشتر زندگی میکنم و عرب هستم خیلی از محله ها شوشتر عرب هستن مثل خانه سازی..شوشترنو…ساحلی…فرهنگ شهر…شهرک اندیشه…شهرک علم الهدی..جاده صاحب ک تقریبا نصفشون عرب هستن

  • علی کعب عمیر گفت:

   حرفتون کاملا اشتباه است البته با احترام و ادب دارم میگم منظور بد نگیر

 83. اسفندیار گفت:

  درضمن اون اقایی که با تمسخرمیگه مگه فارسا دوست پسرای دختراشونو بخونه راه میدن درجوابش بایدبگم شرمت باد ازاین سخن بیهوده ,خودت خوب میدونی ایلات وطوایف اصیل ایرانی همانند کردولروبلوچ ومازندرانی واذری ها که اصالتا ایرانی هستندوفقط معدودی ازانان ترک هستن,درغیرت ومردانگی بی نظیرهستن اقای محترم,تشریف ببربه کردستان یاایلام یازاهدان یامناطق لرنشین واگه راس میگی به ناموس کسی چپ نگاه کن تا متوجه بشی مردانگی اقوام اصیل ایرانی یعنی چه,البته من سرصحبتم با کسانی که قوم گراهستن وگرنه برادران وخواهران عرب خوزستان هموطنان ماهستند,هرانسان شریفی ناموسش براش عزیزه دیگه عرب و فارس وکردنداره برادر

 84. اسفندیار گفت:

  درود اقای مدیرسایت,شمادربالانوشتی که ۷۵تا۸۰درصدخوزستان زبانشان عربی هست,برادربنظرجنابعالی مردم اندیمشک,شوشتر,شوش,دزفول,لالی,مسجدسلیمان,ایذه,باغملک,بهبهان,هفتگل,نفت سفید,رامهرمز,صیدون,قلعه خواجه,دهدز,پیون,قلعه تل,سردشت,امیدیه,اغاجری,ماهشهر,هندیجان,حتی هویزه وسوسنگردکه ایل ساکی توی این دوشهرساکنند,ازنظرشمااین همه شهروبخش که ذکرکردم,فقط سی درصدغیرعربای خوزستان روتشکیل میدن؟برادرطبق امارهای موثق زبان فقط بیست درصدمردم خوزستان عربی هستش,خواهشا باتحقیق به مردم اطلاعات بدید

 85. علی بنی رشید گفت:

  ب نظرمن شماب کتبی ک چاپ شده استنادنکن و ازبزرگان بپرس وبشناس بعدمطلب بنویس اینکه جدیداهرکس ی کتاب ب نفع خودش چاپ کنه مثل بیرغهایی میمونه ک ب هر صدنفرمیدن عشایرحرمت دارن خراب نکنید این اصالتو با یابه گویی

 86. علی بنی رشید گفت:

  باسلام اولا تمام اعراب برادریم ودوما لظفا اطلاعات اشتباه ب مردم ندیم من از عشیره بزرگ بنی رشیدهستم ک شماان رااز البوغبیش دانسته اید اگرشماکمی اهل تحقیق بودید چنین مطلبی نمی نوشتید چراکه بنی رشید ازقبیله ی بنیتمیم و ال دارم است و ضعیم طایفه نیز شیخ عبدلکریم بن اسکندربن خضیر بن یراح میباشدک باجمعیتی بیش از۱۵هزارنفرتنهادرخوزستان(ب جز عراق عربستان یمن بحرین و غیره)از بزرگترین تیره های بنیتمیم میباشد

 87. لرستان بزرگ گفت:

  بادرود به همه اقوام ایرانی بخصوص هم وطنان عرب زبان، ما همسایه عرب ها هستیم ودر کنار انها زندگی می کنیم انهامردمانی خونگرم ومهمان نواز هستند مردمانی ایران دوست وانرا در جنگ هشت ساله بادادن هزاران شهید عملا ثابت کردند.

 88. سیدولید گفت:

  سلام من از آقای مدیر گله مندم چون از مشعشعیان حاکمان خوزستان که به مدت ۵۰۰ سال در این سرزمین حکومت میکردن ودر طول تاریخ سکه به نام خودشون میزدند نام نبردید طایفه ای که اولین حکومت شیعی را در ایران تشکیل دادند و مرزهای قلمروشان کل خوزستان ولرستان و کرمانشاه و چهار محال بختیاری وکوهگلویه وبویر احمد قسمتی از فارس بوشهر وبندر عباس درایران ودر عراق کل جرایر بصره و العماره و نجف و کربلا و بغداد و الواسط و شمال شبه جزیره العرب والحساء و القطیف در عربستان و در زمان ملک بدران مکه را تصرف کردن وحاکمان مکه را به اسارت اوردن به حویزه با این همه تاریخ ازشون یاد نمیکنید

 89. علی بنی رشید گفت:

  باسلام علی بنی رشید هستم ازابادان شمابنی رشیدرو ازغبیش دونسته ک کاملا اشتباه میباشد چرا ک غبیش از بنی کعب و بنی رشید از ال دارم و بنیتمیم میباشد به ریاست شیخ عبدلکریم بن اسکندر بنی رشید ازبزرگترین عشایرعرب و خئددارای شاخه های زیادی میباشد ک اکنون مردمان این عشیره ی بزرگ واصیل درشهرهای ابادان خرمشهرماهشرامیدیه خلف ابادرامهرمزو اهواز ک باجمعیتی بیش از۱۵هزارنفرمیباشد

 90. علی گفت:

  بنی لام یکی از طوایف مشهوره زیاد روش بحث نکردید و صرخه هم جدا از بنی لام نیست در حالی که بنی لام بزرگشه و عشیرش صرخه میشه…تحقیق کنید بعد بنویسید

 91. تحیه لکل اخوانی واخواتی.لوممکن من یعلم به اصالت عشیره الملایین فی شمال المحافظه ولو کانوا من قبیله الاماره لو سمحتم تقولون من ای اماره؟؟؟

 92. احمد گفت:

  سلام.لطفا درباره طایفه مطورى بگین از کدوم طایفه است و از کدوم کشور اومده ممنون وووووو

 93. احمد گفت:

  سلام.لطفا درباره طایفه مطورى بگین از کدوم طایفه است و از کدوم کشور اومده ممنون

 94. امير گفت:

  ببخشید شما از عشایر بزرک نام بردید ایا عشیره بنی خالدی عشیره کوچکیس؟

 95. میاح گفت:

  میخواستم بدونم که عشیره میاح در چه سالی وارد ایران شدن واینکه از کدام منطقه به ایران آومدن؟

 96. محمد گفت:

  سلام
  میخواستم درباره ی اصالت طایفه ی مطوری اطلاعاتی بدست بیارم

 97. خوزستانی گفت:

  باسلام اولین بار که متن عزیزان رومیخونم مثل اینکه ابی دوست داره اقوام خوزستان باهم نباشند جناب اب خواستگاری راهی داره از راه اون برو نه باتلفن و…. بعدهم همه عربها رومتهم نکن .درسته عربهااز خواستگار بی اصل ونصب خوششان نمی یاد

 98. ایمان گفت:

  سلام .میخوایستم بدونم کسی میدونه که “باوی “نسبش چطوریه ؟یعنی به کدوم عشیره میرسه ؟هر کسی که اطلاعاتی هر چند که کم باشه لطفا کمک کنه.ممنون از دوستان

  • ویراستار گفت:

   سلام باوی در مطالب بالا هست.
   مطلب جدید عرب کمری از سایت در رابطه با عشایر باوی نیز نوشته شده است.

  • حسن باوی گفت:

   با عرض سلام و احترام خدمت شما در پاسخ به اقای ایمان که باوی یک طایفه بزرگ و خودش دارای عشایری زیادی نیز میباشد از جمله عشیره سلامات ، عموری ، هلیچی ، البوبالد، زرگان ، حمیدی و … میباشد و طایفه ی باوی به طایفه ی ربیعه رجوع داره و همچون طایفه های بنی طرف و بنی کعب و عباده و چنانه و … از یمن و عراق به خوزستان مهاجرت و سکونت پیدا کرده اند

 99. علیزاد گفت:

  توی این سایت این همه عرب بودند یک نفر متعصب بود و یاوه گفت.
  توی سایت‌های ترکی یک نفر پیدا میشه که منطقی باشه بقیه یاوه میگن.

 100. رضا حیدری گفت:

  با سلام چرا راجع به حیادر هندیجان و ماهشهر توی مطلبتون چیزی ننوشتید

 101. علی گفت:

  سلام می خواستم بدون طائفه وهبی به کدوم عشیره بر می گرده لطفا جواب بدین

  • ویراستار گفت:

   سلام هرچه جستجو کردم طایفه وهبی نیافتم
   امیدوارم بزرگوارانی که با این سایت ارتباط دارند اگر اطلاعاتی در این زمینه دارند دراختیار مانیز قرار دهند باتشکر

 102. رضا بنی نعامه گفت:

  با عرض سلام و خسته نباشید
  چرا از طایفه بنی نعامه مطلبی در سایت قرار نداده شده است؟یکی از طوایف بزرگ است و حدودا بیش از۳۰۰۰هزار مرد دارد لطفا مطلبی در سایت قرار دهید
  با تشکر

 103. رجا گفت:

  آقای ابی میتونید بیایید تو ایمیلم شاید بتونم کمکتون کنم.
  raja.abaey@gmail.com

 104. علی گفت:

  سلام میخواستم بدونم طائفه وهبی به کدوم طائفه برمیگرده

 105. مهدی گفت:

  سلام چرا دروبلاگتون از طایفه بیت اسنید اسمی برده نشده وکمتر از طوایف چنانه یاد شده؟

  • ویراستار گفت:

   پاسخ ویراستار
   باسلام وارات خدمت هموتنان عزیز سعی کردیم با اضافه نمودن دو گزینه جدیددرسایت راجع به عرب های شریف خوزستان (عشایرعرب خوزستان )ومعرفی کتاب به شما عزیزان پاسخگو باشیم رضایت شما مدنظر ماست

 106. ابی گفت:

  چرا پاک میشه مطالبام

 107. ابی گفت:

  سلام میخواستم در مورد یه مساله صحبت کنم. دلم هنوز واسش تنگ هنوز نتونستم به دوریش عادت کنم. دختری از خانواده باوی واقعا بهترین دختری بود که تواین سی سال عمرم که از خداوند متعال هدیه گرفتم ندیده بودم. اونم همین حس رو نسبت به من داشت. با خدا با ایمان تابع معنویات بود دوسش داشتم ولی نتونستیم با هم ازدواج کنیم چون تابع تصمیمات خانواده اش بود. خانواده ای که بدترین شرایطی رو جلوی پا گذاشتن تا این ازدواج صورت نگیره من از تهران اون از اهواز.خانواده اش فهمیدن با هم در ارتباط بودیم. الان دو ماهه بیرون نمیتونه بره گوشیشم ازش گرفتن. نمیدونم چرا آیا همه عربهای خوزستان این طوری ان؟ میسپارم بخدا متعال

  • ammar گفت:

   اولا کلا عربها خیلی سخت به فارس جماعت دختر میدن اینکه شرایط رو براتون سخت کردن که منصرف بشی در ضمن ارتباط با نامحرم عرب و عجم نداره در هر صورت هر خانواده دینداری واکنش نشون میده حالا تعصبات عربها یکم بیشتره…نکنه واقعا فارسا دوست پسر دختراشونو تو خونشون راه میدنو قربون و صدقش میرن…ههههههههه

 108. عباس الامیری گفت:

  سلام علیکم…
  خواستم بدونم که چرا از عشره العماره چیزی نزاشتید ک جز معروف ترین هاست اصلیت هم عراقی و اینکه تو آبادان و خرمشهر شیخ و ریشمون متولد شده…و خیلی از طایفه هارو ننوشتید.. واقعا ناراضی بودم

  • مدیر سایت گفت:

   دوست من سلام
   چرا ناراحت باشید؟
   این سایت متعلق به همه شما عزیزان است
   بارها گفته ایم اگر چیزی از قلم ما جا مانده دلیل بر بیحرمتی به آن نیست بلکه دلیل بر ضعف اطلاعاتی ماست
   همواره خواستار آن هستیم تا اگر چیزی را نمیدانیم به ما اطلاع دهید تا با نام خودتان آنرا برای سایرین انتشار دهیم
   سپاسگذاریم که ما را انتخاب نموده اید

 109. هاجر گفت:

  دوستان به هر حال هر کی از یه جایی مهاجرت کرده.قوم اصیل ایرانی هم که یکهو از آسمان تشریف فرما نشدن که.
  اروپایی ها دارن بمب اتم میسازن اونوقت ما در مورد چی داریم بحث میکنیم.الهی العفو…

  • علیزاد گفت:

   همه ی مردم ابتدا غارنشین و کوچ‌نشین بودند و کم‌کم چندخانه ثابت درست کردند که اولین‌شان تا آنجا که تاکنون آشکار شده سیلک کاشان است مال ۹ یا ۱۰ هزار سال پیش. اینها بیشتر شدند و دیگران بهشان پیوستند و نام قوم یافتند. آنها که نزدیکتر بودند همزبان شدند آنها که در کوه و جزیره بودند غربیه شدند.
   خلاصه
   به قول مولوی : گر مرا نانی بدی آبی بدی… کی کنم من دعوی پیغمبری
   نژادپرستی از فقر فرهنگی و اقتصادی و فکری میاد

 110. ابی گفت:

  عراق سوریه فلسطین لیبی یمن عربستان…. کشت و کشتار

 111. ابی گفت:

  تاریانا جان ایرانی اصیل ده درصد در ایران هست اونم مربوط به استانهای یزد شیراز و کردستان میتونی پیدا کنی. ترکها هم نژاد مغول هستند در اصل داریم صحبت میکنیم نه رفتارشون.

  • علیزاد گفت:

   به نظر من حساب تورک را از هر قومی باید جدا کرد. من خودم میون ترکها بزرگ شدم و در شهرما (قم) بسیار عرب (اشعری و عراقی) بود. نمیگم همه ولی بیشتر ترکها بویژه اهالی تبریز و حومه خیلی ناهنجارند. بسیار خائن و نمک‌نشناس و البته بی‌معرفت.
   مهمان‌نواز هستند ولی برای خودشون نه غریبه.

   در حالی که عربها در برابرشون فرشته‌اند. توی همین اینترنت نگاه کنید: کثیف‌ترین سایت‌های ضدایرانی سایتهای ترکیه. زمین و زمان رو قبول ندارند جز خودشون. وقتی باهاشون برخورد میکنی پیش از سلام می‌پرسند ترکی یا فارسی؟!!

   • ابن محمود گفت:

    من چند سال درمورد عشایر مینویسم خودم جدا در نسل عرب هستم تا ۱۳ نسلم میدونم و حفظم اعراب از حضرت ادم تا سام بن حضرت نوح بدون هویت بودن از سام شدن عبری بعد از سام تا عدنان بن حضرت ابراهیم نسل و نژاد عرب به معنای بادیه نشین شدن از نیای عبری قوم بی اسرائیل یهودی ها اشوری ها عیلامی ها و ارامی ها و اعراب هستن و هیچ نسبت خونی با قوم اریایی ها نداریم ما میدونیم جد و اجداد ما کی بود و مطمئنیم که ترک و مغول بر نژاد ما غلبه نکرده

  • سیا گفت:

   ترک با مغول فرق داره . حرف بی سند نزن

 112. ابی گفت:

  در مورد سوال هاجر جان من اشتباه کردم چون فکر میکردم چون عرب هستن مذهبی آن از ما بیشتر خداشناسن ولی اینجوری نبود واقعا واست تعریف کنم فقط شیربها بده خونه تکمیل کن طلا بگیر وقت مادیات واسشون مهم بود خداروشکر صدهزار مرتبه شکر وسلت صورت نگرفت اخریاش فهمیدم حق دخالت تو زندگی دخترشون میکنن.

 113. ابی گفت:

  امارات چی داره گلم امارات تا ده سال پیش بیابون بوده کشوریه که داری صنعت توریستی هست یعنی خودت نمیدونی این چیزارو. جزیره های مصنوعی ایجاد کرده. کدوم کشور عربی میبینی صنعت داشته باشه مثل خودرو سازی.. کو پس.

  • شقایق گفت:

   من هم اصلم عرب ایرانیم بعدشم مدیر سایت راجب عربای ایران حرف میزنه خواهشا اماراتو تو جریان نزارو قاطی هم نکن

 114. تاریانا بختیاری گفت:

  دنیا فقط ایران،عرب ،بختیاری ،لر ،بلوچ،کرد،ترک و همه اقوام اصیل

 115. تاریانا بختیاری گفت:

  سلام، دوستان همدیگه رو تحقیر نکنید،دوستان عرب ما هر چند نزدیک که قطعا از خیلی قرن بیش،به ایران آمده اند در حال حاضر ایرانی و وطن پرست هستند،من خودم بختیاری بچه ی اهواز چند صد سال در اهوازیم،و در ۸ سالی است در شعیبیه شوشتر زندگی میکنم،چه در اهواز بودم و چه شوشتر دوستان خیلی زیادی از اعراب دارم،با همه هم خون و چوبیم،همشون نو میپرستم،چون اونا هم همینطورن، مهمان نواز و با مرام،حتی عربهای شعیبیه در جشن های بختیاریا چوب بازی میکنند و حتی با بختیاریه خیلی فصیح بختیاری حرف میزنن،بختیاریا هم همینطور،اونایی که نژادپرستن اصلا ایرانی نیستند و خیانت کارنند،باسپاس فراوان

 116. رضا گفت:

  ببخشید آقای ابی پس این امارات ، قطر ، عمان چیه خوبه امارات با اروپا برابری میکنه

  • علیزاد گفت:

   من عقیده به هیچ نژاد و قومی ندارم. هر دهات و شهر و کشوری برم مواظب جیبم هستم و ماشین داشته باشم سه قفله میکنم.

   ولی امارات و قطر و عمان از لحاظ رفاه شاید از کشورهای ممتاز باشند ولی از لحاظ تولید علم/ پرستیژ جهانی/ میزان سواد / تعداد دانشمند و… در درجه‌ای نیستند.

   شما در نظر بگیرید یک کشور مثل قبرس اولین جراحی قلب جهان را گویا انجام داده ولی شاید همین اولین و آخرین افتخارش باشد. بنابراین شما تعداد و نسبت جمعیتی را بگویید.

 117. ابی گفت:

  مثل این که ۱۴۰۰ سال پیشو فراموش کردی ایران اومدین عرب ایران؟ ایران عرب نداره آخه یه کشور پیشرفته عرب نام ببر هرکشور عرب که میبینی جنگ و خونریزی هست متاسفم

  • هاجر گفت:

   برادر عزیز شما که اینطور در مورد عرب ها اظهار نظر میفرمایید چرا میخوای دختر از عرب بگیری. . .
   “ان اکرمکم عند الله اتقاکم”

 118. محمود گفت:

  خجالت بکشین چرا میخواهین عربها رو نهاجر جلوه بدین .اعراب همشون مال این سرزمینن و زادگاهشوندهمین خوزستان بوده و هست و از نسل عیلامیان هستن .اریایی ها مهاجر بودن که از سیبری اومدن و سرزمین ما رو اشغال کردن

  • مدیر سایت گفت:

   انگار که حق با شماست و کل تاریخ تحریف شده و دروغ می باشد
   ما نیز متحیر شدیم

  • علیزاد گفت:

   عربها که قبیله و عشیره و نسبشون و… پیداست و معلومه از کجا اومدن مسلما از زمین درنیامدن.
   آثار عیلامی‌ها مثل چغازنبیل هم پیداست که ربطی به نام و نشان‌های عربی نداره و بیشتر به بختیاری‌ها میخورند.
   درباره آریایی‌ها
   آثار کشف شده در منطقه‌ی میرک سمنان در دل کویر نشون میده از ۲۰۰ هزار سال پیش انسان آنجا زندگی میکرده که آب و هوای مردابی-جنگلی داشته.
   تحقیقات باستان‌شناسان نشون داده که آرین‌ها از ایران که از نامش پیداست به هندواروپا از جمله روسیه رفتند.
   آثار آریایی در ایران بیشتر است یا روسیه؟
   لفظ آرین-آریا-ایر و… را در میان آثار اروپایی و شمال هند که همگی بر مهاجر بودن اذعان دارند می‌بینیم.
   نام گیل با گل(فرانسه)/ اسپانیا با اسپهان/ کروات با خراسان و…

   پانعربیسم و پانترکیسم هیچ علمی را قبول ندارند و هیجان‌های احساسی را تحریک می‌کنند.
   من شخصا فامیلم را هم بیگانه میدانم و هیچ احساس تعلقی به همزبان و همشهری هم ندارم. اینها را نوشتم که شاید بیاندیشید.

   • غلام گفت:

    من خودم عرب هستم به نظر من اصلا مهم نیست که عربها مهاجر بودند یا آریایی ها ؛این مسائل فقط ایجاد تفرقه میکنه. چیزی که مهمه اینه که همه ما با هم متحد باشیم و نه عرب بر عجم برتری داره و نه عجم بر عرب .اگاه باشید که یه عده ای با ایجاد تفرقه ،دارن از اب گل آلود ماهی میگیرن .

  • شیعه علی گفت:

   من یک شیعه ایرانی هستم
   واقعا برات متاسفم
   ای کاش بجای این تجاوز کاری ها که پیش تر هم توسط رژیم بعثی تکرار شد
   خونتان به جوش می امد و به کمک فلسطینی ها که مورد تجاوز هستند میرفتید

 119. ابی گفت:

  اگه با بچه های محلشون دوس بشم عربن میترسم برم آخر آسفالت بعدش به نظرتون میان حرف بزنن اونم راست بزنن

 120. ابی گفت:

  مدیر مدیر مدیره دستت درد نکنه مدیر با منطق وبا اقتدار

 121. ابی گفت:

  سلام خبری نشد راهنمایی نمیکنید

  • مدیر سایت گفت:

   دوست من بهتر است شخصا با چند نفر از اهالی آنجا دوست شوید و اطلاعات مورد نظرتان را دریافت نمایید

 122. rahman گفت:

  سلام میخواسنم بدونم طائفه مرمض به کدوم عشیره و کشور بر میگرده

  • مدیر سایت گفت:

   با سلام
   دوست عزیز
   قبیله بنی طرف به دوتیره بزرگ تقسیم میشود.بیت صیاح وبیت اسعید که طایفه مرمض یکی از طوایف تیره بیت اسعید از قبیله بنی طرف است
   بنی طرف ازنظراصل ونسب به بنی طی قحطانی منسوب است.این موضوع منطبق بااجماع منابع وماخذونیزموروث ومتواتری میباشد.که نزدمردم این قبیله درزمانهای گذشته وحال وجوددارد.
   بنی طرف در صدر اسلام از یمن به عراق و سپس در خوزستان وارد شده و در آنجا سکنی گزیدند.

  • میلاد گفت:

   سلام بنی طرف

 123. سیگل گفت:

  جوابمووووو بدین لطفا

  • مدیر سایت گفت:

   سلام دوست عزیز
   تیره عساکره از قبیله بزرگ بنی کعب از یمن هستند که در زمان پیامبر از یمن به مدینه کوچ کردند تا پیامبر را در جنگ یاری نمایند پس از ورودبه خوزستان در شهرستان هویزه سکنی گزیدند. عشیره کعب (آل کعب) که فرعی از قبیلهٔ بزرگ بنی کعب اند و شامل چهار تیره کعب منان، کعب الحایی، کعب کرم الله و کعب فرج الله‌است و عشیره سادات که سه تیره سادات فواصل، سادات جعاله، سادات موسوی جزایری را شامل می‌شوند و بنابر شواهد و مستندات بیشترین علما و دانشمندان خوزستان از این طایفه‌اند. عشایر مفتقح که در قرن نوزده از جور دولت عثمانی از عراق به خاک ایران مهاجرت کردهاند، می‌توان اشاره داشت. به عشایر عبدالخان، مزرعه، خصرج، آل بوروایه، کعب و سادات، دیلم،اعراب میانآب می‌گویند، چون در بین دو رود کرخه و دز می‌زیند و در نزدیکی شوشتر محلی به همین نام نیز وجود دارد.

   آل کثیر، سلامت شامل سه تیره، آل خمیس، شریفه شامل پنج تیره و مفتقح از این دسته عربهای خوزستان هستند. بزرگترین قبیله‌های عرب خوزستان عبارتند از: بنی طُرُف، باوی، بنی کعب، چنانه (کنانه) و خزرج ،که این شاخه آخر مأمنی از حوالی اهواز تا دشت آزادگان را دارند. پس از آنان عشایر آل کثیر، دیلم،سعد عنانجه، غنافجه، ضیاغمه (ضیغمیها)، بنی مالک، که در نواحی غربی و جنوبی رود دزفول تا کنار نهر هاشم سکنی دارند، میان سبعه، امّ التمسیر در ساحل غربی کارون قرار می‌گیرند. قبیله بنی طُرُف در دشت آزادگان (دشت میشان) تا هویزه استقرار دارند و مهمترین طوایف این قبیله عبارتند از: سواری، مزرعا، شرفه، بنیصالح، مروان، قاطع و سید نعمت. قبیله بزرگ بنی کعب از شش تیرهٔ آل بوغُبیش، حزبه، خنافره، عساکره، مقدم و دوارجه تشکیل شده‌است.

   • ابن محمود گفت:

    عساکره نخوه عسکر بیت اصلی فیاصل این طایفه در کتوب بنی خیگان یا همون بنی خیکان یعنی خیلی از عشایر غیر کعب با اونا مکتوب شده همچون گراغول یا همون القراغول نسب این طایفه ترکان عثمانی و بقایای مغول میباشد صلیحاوی عشیره صلیح از بنی سعید میباشد وحردانی و ….

 124. ابی گفت:

  سلام میخواستم بدونم که رسوم عربهای خوزستان چیه؟ آیا درسته شیربها میگیرن؟ اگر بگیرند درچه اموری خرج میشه ممنون میشم پاسخ دهید مرسی

 125. سیگل گفت:

  سلام میشه بگین قبیله عساکره در اصل به کدوم کشور برمیگرده،ممنون.

  • مسعود گفت:

   قبیله عساکره همانطور که از نامش مشخص است تیره واحدی نیست و از چندین عشیره تشکیل شده است که بنا به دلائلی ائتلاف قومی داشتند و در جنگهای عشیره ای متحد بودند. از قبایل خوش نام و شجاع هستند.

 126. ابی گفت:

  سلام من پارسال رفتم خواستگاری در اهواز خودم اصالتا فارس ام. برای اینکه قصدم خیر بود رفتم خواستگاری منتها پدر دختر شرایط رو سخت کرد گفت که ده میلیون شیربها باید بدی. مادر دختر هم گفت کلا باید خونه بگیری پر جهیزیه الان یه سال میگذره از خواستگاریم الان همون باهاشون پنج تا دختر داره که سنشان از ازدواج گذشته آخه این سوال تو ذهنذهنمه اگه من این چیزازو داشتم واسه چی زن بگیرم. الان وابستگی ایجاد شده چون دوسال باهاش دارم صحبت میکنم. نمیدونم چیکار کنم. عرب خوزستان هستن باوی هستن راهنمایی کنید

  • مدیر سایت گفت:

   دوست عزیز ما برایت دعای خیر میکنیم
   انشاالله که به نیت خیرت برسی
   اما شما بایستی علاوه بر راهنمایی خواستن از ریش سپیدان طایفه باوی با یک مشاور معتمد در امر ازدواج نیز صحبت کنید
   میتوانید به مراکز مشاوره بهزیستی مراجعه فرمایید
   از سایر دوستان نیز که اطلاعی از رسومات طایفه عزیز و با اقتدار باوی دارند خواهشمندیم به این جوان عزیز کمک کرده و راهنمایی فرمایند

  • غلام گفت:

   به نظر من شما به تتهایی خودت اقدام نکن با پدر و مادرت و یا یه بزرگتر از اقوامت اقدام کن .

  • ammar گفت:

   دوست عزیز این رسم عربهاست که جهیزیه نمیدهند در عوض نسبت به فارسها مهریه را متعادل و در حد توان داماد میگیرند در ضمن عربها بعد عروسی سیسمونی نمیدهند و خیلییییییییی تفاوتهای فرهنگی دیگه که شما آشنا بشی بعد انتخاب کن

 127. مهدی گفت:

  تمام طوایف کنونی ایران و عراق زیر مجموع این طوایف میباشد.
  مثال.
  سادات که خود چند شاخه میباشند.همه از هاشمیان هستند.موسوی …حسینی….مشعلی….آلبوشوکه…علوی….جعفری و…..

  بنی تمیم.هزاران شاخه دارد.
  تمیمی ….بنی تمیم…شریفی….شریفات……بنی چوله…العماره که خود چندین شاخه دارد مانند.راشدی افضلی و…..
  حیادر.حیدری و…..

  • علی الحیدری گفت:

   من از عشیره حیادر در هندیحان هستم .عشیره حیادر یکی از بزرگترین عشایر عرب خوزستان هست که وسعتش به چندین استان عراق میرسه.عشیره حیادر بزرگترین شاخه ی بنی تمیم از قبایل معروف زمان پیامبر در عربستان است بیرق کل آل دارم که شامل عشیره های شریفات العماره که شامل افضلی.راشدی و تمیمی است و حیادر .پیش شیخ سرتیپ الحیدری هست

   • ویراستار گفت:

    عشیره حیادر وقبیله بنی تمیم طبق خواسته شما در مطالب بالا وارد گردید

   • ابن محمود گفت:

    تو ایران میگن عشیره الحیادر نخود دارم از قبیله تمیم ولی در کتوب ها مختلف نغض شده نوشته شده اصلتون نخوه. باوی از قبیله ربیعه ست من خیلی مطالعه کردم خیلی از جاه ها دچار چندگانگی در مطالب شدم .

 128. مهدی گفت:

  سلام اکثر مطالب سایت اشتباه هستن.لطفا با تحقیق از کتب تاریخی و شجره نامه طوایف سایت رو اصلاح کنید.

  چندتا از بزرگترین طوایف عرب ایران و جهان به این ترتیب میباشند.
  ۱:بنی تمیم.از نظر تعداد نفرات و مردان جنگی بزرگترین طایفه عرب است.که در مورد این طایفه حدیثی از رسول اکرم(ص) که میفرمایند :اگر در سرزمین عرب جنگی صورت گیرد یا گوسفندی قربانی شود.خمس آن به بنی تمیم تعلق دارد.زیرا بنی تمیم مردان خود را در راه اسلام دادند.
  ۲:طایفه سادات یا هاشمیان.به عبارتی فرزندان رسول خدا دومین طایفه عرب هستند.آنها هم در راه اسلام جان مال و ناموس خود را دادند.
  ۳:بنی کعب:مردانی از جنس فولاد که در طول تاریخ زیر بار ظلم نرفتند و تا آخرین قطره خون جنگیدند.
  ۴: آل سعود: آل سعود یکی از طوایف بزرگ یهودی میباشد که از سرزمین خود یعنی اسرائیل رانده شده و به سرزمین حجاز مهاجرت کردند و زبان عربی را برگزیدند.و با گذشت سالیان.در بین مردم عرب جایی برای خود باز کردند.و اکنون بر کشور عربستان حکمرانی میکنند و خود را رهبر عربهای جهان میدانند.

  این چهار طایفه بزرگ عرب بودند.

  جمع آوری:مهدی شریفی

  • مدیر سایت گفت:

   با سلام
   دوست عزیز ما در خصوص ایلات و طوایف ایران صحبت میکنیم نه عراق و یمن و عربستان
   ایلات و طوایفی که میفرمایید در صدر اسلام به ایران مهاجرت کرده اند و ما به قبل از مهاجرتشان به ایران نپرداخته ایم و پس از آن را مد نظر داریم

 129. سلام در باره عشایر سواری بگم ک از عشایر عدنانی هستند و از حجاز اومدن و بقایای قبیله بز گ موالی هستند

 130. عبدالرضا گفت:

  باسلام من اولین بار است در این سایت وارد شده ام سئوال را تکرار می کنم در باره طوایف سیاحس و سبهانی و مرمزی و عبیداوی و ساکی و جرفی کسی اطلاعاتی دارد؟با تشکر

 131. عبدالرضا گفت:

  با سلام در موردطوایف سبهانی وسیاحی ومرمزی وعبیداوی وساکی و جرفی وکوتی کسی میداند؟

  • مسعود گفت:

   در باره عشیره ساکی و یا صاکی(در بعضی تلفظ اعراب) این عشیره در اصل از لرها و عضو عشیره ساکی لر هستند که در خوزستان اطراف اندیمشک و در استان لرستان سکونت دارند. البته بسیاری از عشایر لر هم اصالت عربی دارند و به مرور عضو قوم لر شده اند.

 132. کمال گفت:

  سلام
  باید بگم که قبیله آل کثیر یعنی بیت سعد حاکمان شوشتر وشوش و دزفول و عنبل و لالی بودن و من جمله به شیخ حداد که بعد از گرفتن شوشتر و در دژ سلاسل خود را شاه حداد نامید و سکه زد و چند سال حکومت کرد و در زمان شیخ فرحان الاسد که رئیس قبیله بود چند بار با شیخ خزعل جنگید و بعد شیخ بندر و بعد شیخ حاجات و در حال حاضر شیخ کریم رئیس قبیله میباشد

 133. امین گفت:

  با سلام وخسته نباشید
  می خواستم بدونم طایفه معاوی از کجا تشکیل شده است ایا به طایفه دیگری برمیگردد

  • مدیر سایت گفت:

   با سلام
   تشکر از همراهی شما
   دوستان عزیز لطفا اطلاعات کاملتر را برایمان ارسال فرمایید تا با نام خودتان در سایت ثبت کنیم

 134. فاطیما گفت:

  ببخشید خواستم بگم قبیله سواری از قبیله ی بنی طرف کاملا جداست …..میشه بگین قبیله سواری در اصل به کدوم کشور برمیگرده؟

 135. ابی گفت:

  سلام خوب هستین کسی نیست جواب بده آیا درسته میگن عربها اگخه عصبانی بشن دیگه دوستو دشمن نمیشناسن و تا اخر اگه از دست کسی ناراحت بشن تا آخر عمرشون همینطورین؟

  • مدیر سایت گفت:

   سلام دوست من
   منظورتان از عرابها کدام قوم است؟
   اقوام عرب زبانی که در ایران ساکن هستند دارای چنین خصوصیتی نمی باشند چرا که همواره آموزه های رسول الله (ص) را سرلوحه کار خود قرار میدهند
   اما این مورد را درخصوص برخی قبایل بادیه نشین در صحرای عربستان شنیده ایم
   نتیجه این فرهنگ غلط را میتوان در گروه هایی مثل داعش نیز مشاهده نمود

   • علا گفت:

    سلام مدیر سایت
    عربهایی که خصوصیت عصبانی شدن دارند من از طایفه عرب هستم عرب زبان تا اخر در رفاقت پایدار است.
    ولی از دست کسی ناراحت بشه خیلی بد ناراحت میشه.
    بعضی از ناراحتیها هم قابل اشتی نیز می باشد.
    در ضمن جناب عالی مدیر سایت
    داعش حزبی هست که عرب زبان نیست وبه تمام زبانهای دنیا مسلط هستند منظورم اینه که از تمام دنیا در این حزب وجود دارند.

 136. ابی گفت:

  با سلام میخوام بدونم نام خانوادگی باوی پور مربوط به چه طایفه ای میشوند و خصوصیات رفتاریشون چگونه است ممنون

  • مدیر سایت گفت:

   دوستان اگر کسی اطلاعاتی دارد تا در اختیار این دوست عزیزمان قرار دهیم

  • سلام شما از عشایر باوی هستید عشایر باوی خودشون رو از نسل مهلهل پهلوان عرب میدانند ولی بعضی جاها گفته شده ک عشایر باوی اصالتا عرب نیستند
   من در حد خودم اطلاعاتی درباره عشایر دارم اگ سوالی هس ۰۹۱۶۰۹۸۱۹۱۷ در برنامه واتس آپ در خدمتم

   • علا گفت:

    سلام عشیره باوی اصالتا عرب می باشد ما باقی عشیره باوی در عراق هم دیده می شود.

   • ابن محمود گفت:

    دوست عزیر باوی از خاندان قبیله ربیعه ست و درسته خیلی از جاها گفتن اونا لر نژاد میباشند اینجور عشایر ما داریم که هویت غیر عرب داشته باشن مثل ترکان که شدن … و رومی …. ولی باوی اصل و از نیا ربیع میباشد .

  • بنده گفت:

   سلام فامیل باوی پور از طایفه شمخان هستش

 137. فریده گفت:

  سلام.

  میخام بدونم عشیره ی زرگان اصالتا به کدام کشور برمیگرده؟ از کدوم کشور وارد خوزستان شدن؟

  باتشکر

  • محمدعلی حضرتی گفت:

   با سلام و تشکر از حضور شما در سایت خودتان خواهرم فریده پاسخ سوالتان با تحقیق دقیق خدمتتان گزارش خواهد شد.

  • سلام من علی الفیصل حجازی هستم از شوش در باره عشایر زرگان بگم از عشایر قحطانی هست مثل بیشتر عشایر قحطانی از یمن به حجاز و از حجاز به ایران اومدن

  • ابوعلی زرگانی گفت:

   مرحبا اختی قبیله الزرگان مرجعها الا ال ربیع و کانو ساکنین فی یمن واصاص الزرگان ینجعل من امعمر قسملی فاضل محارب وسماگ وتحیاتی الا جمیع القبایل ومن الله التوفیق

   • مدیر سایت گفت:

    با سلام
    تشکر از همراهی شما
    دوست عزیز لطفا بیایید واژگان شیرین پارسی را پاس بداریم تا همه از متن زیبای شما لذت ببرند

    • ع گفت:

     واژه شیرین پارسی ؟
     از تمام قبایل عرب نوشتید بعد میگید واژگان شیرین پارسی؟ برید راجع به اصفهانیا مطلب بزارید تا بیان پارسی رو برات پاس بدارن

     • محمد گفت:

      سلام دوستان شیرینی دنیا به تنوع فرهنگاشه و لطفا” به هم فخر نفروشید هم انسانها شریفند چه عرب چه فارس چه لر چه ترک چه مغول چه سرخپوست و…. همه ما فرزندان آدم و حوا هستیم من نسبا” یک عرب هستم ولی به همه شما میگم این تفرقه و جاهلیت رو فراموش کنید خداوند در همه ادیان به ویژه در دین مبین اسلام ما رو به انسانیت فراخونده تقوا، تسلیم در برابر خدا و خدمت در راه خلق خدا لطفا یه کم فکر کنید تعصب رو بذارید کنار بیاید به هم احترام بذاریم

    • سیدمحمدکروشات گفت:

     سلام برادران خواستم در مورد طوایفی که بنام عباده نام برده شدن صحبت کنم این طوایف درطوایفی مانند کروشات ودغاغله وعچرش وقاطع وبروایه وتویرات وحمادی در اصل اصل اولاد العروس هستند یعنی از سادات هستند ولی بعلت مهاجرت از شمال ایران وارد وفرار از حکام ظالم در عصر ان زمان به حویزه مهاجرت کردن ودران زمان در حویزه مشعشعیان حکومت میکردند ودر تاریخ مشعشعیان ذکر شده که ملقب به عکرش یا عروس بودن عروس لقب محمدالعروس است انوادگان امام جعفر صادق است

     • سیدمحمدکروشات گفت:

      السادهالکروشات بنی العروس فی الاهوازوفی العراق
      بسم الله الرحمن الرحیم یوجد فی کل الامکنه والازمنه التشابه فی اسماء الاشیاء وفی اسماء المدن وفی اسماء الاشخاص و اسماء العشائر وحتی فی نخواتها کذلک کلمه کرش تطلق علی کثیر من الاسماء منها”اسم للبطن واسم لنبات ینمو فی البر واسم بمعنی وسط وعندما اراد الحجاج بن یوسف یبنی مدینه جمع المهندسین وقال لهم ابنوا مدینه فی کرش الارض وبنوها وسمیت واسط فی العراق وکرکوش اسم لشخص وکرشان اسم لقبیلتین من قبائل العرب والکراکشه فرع من قبیله طفیل فی العراق والکروشیین اسم لعشیره من قبیله زوبع من قبایل شمر فی العراق والکریشه فرع من فروع قبیله سنجاره من قبایل شمر والکراشه ویقال لهم السویفات من عشیره الجنابیین من قبیله زبید فی العراق والبوکریشه من عشیره القرطان فی العراق والکرکوش من المطیرات من بنی خیکان مع بنی مالک فی العراق والکریشات من ال صالح من بنی رکاب من الاجود والکریش اسم القبیله المعروفه قریش وهناک کثیر من الساده الاشراف من ذراری الرسول صل الله علیه واله وسلم تلقبوا بهذه الکلمه منهم محمد الکروشی من ذراری زید بن علی بن الحسین(ع) ومحمد الکرش(بنی الکرش) من ذراری حسین الاصغر بن علی بن الحسین(ع) وزید الکراش من ذراری علی الاصغر بن علی بن الحسین (ع) وعلی الکرشی من ذراری الامام الحسن بن علی بن ابی طالب (ع) وولکن تسمیه عشیره الساده الکروشات بنی العروس ماخوذه من الخیل المسماه بالکروش وکانوا یرکبونها ولقبوا بهذا الاسم ومن الخیل ایضا خیول تسمی المعنقیه وتلقب بیت من بیوت هذه العشیره وهو جبر(المعنق)بن عبد بن منهل. وبیوت هذه العشیره بیت عبد وعبد عمه وعبدعلی وعبد النبی اولاد منهل بن خلیفه بن المیر عبدالله بن المیر مونس بن المیر نصرالله بن المیر ضیاء الدین بن المیر بهاء الدین بن المیر عبدالعزیز بن صالح العروس بن المیرحسن بن المیرحسین قوام الدین بن حسن بن علی بن محمد بن علی بن محمد بن علی بن شاهان بن شرفشاه بن هاشم بن محمد بن علی بن یعلی بن محمد بن علی بن یعلی بن زید بن القاسم بن (محمدالعروس) بن علی بن القاسم الشبیه بن محمد الدیباج بن الامام جعفر الصادق بن الامام محمد الباقر بن الامام علی زین العابدین بن الامام الحسین بن الامام علی بن ابی طالب علیهم السلام..تلقبوا الساده الکروشات بنی العروس فی الحویزه بهذا اللقب ولا توجد عشیره لا فی الحویزه ولا فی ای مکان اخر غیر هذه العشیره بهذا الاسم ولا صله لها بای عشیره التی تشابهها فی هذا اللقب.حالیا الساده الکروشات بنی العروس یسکنوا فی مدینه الاهواز جنب اخوتهم بنی العروس (التویرات, البوحمادی,العجرش,الدغاغله,البروایهوالکاطع) ولهم ارتباطات وعلاقات صمیمه واخویه بعضهم لبعض والحمدلله.

Recent Recipes

آش سورانه؛ غذای محلی...

Posted on مرداد - ۵ - ۱۳۹۵

۰ Comment

خینگل (از اصیلترین غذا...

Posted on مرداد - ۳ - ۱۳۹۵

۰ Comment

آش ماست؛ افطاری به...

Posted on آذر - ۱۰ - ۱۳۹۲

۰ Comment

بادمجان پلو؛ غذای قزوینی

Posted on آذر - ۱۰ - ۱۳۹۲

۰ Comment

Recent posts

فرهنگ و آداب و...

Posted on مرداد - ۲۳ - ۱۳۹۶

۰ Comment

جشنواره ایلات و عشایر...

Posted on مرداد - ۲۳ - ۱۳۹۶

۰ Comment

بازی های ایل قشقایی

Posted on مرداد - ۲۳ - ۱۳۹۶

۰ Comment

تولیدات عشایری

Posted on مرداد - ۲۳ - ۱۳۹۶

۰ Comment

Sponsors

 • پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
 • پایگاه اطلاع رسانی دولت
 • پایگاه اطلاع رسانی مجلس
 • سازمان میراث فرهنگی و صنایع گردشگری