عشایروپراکندگی جغرافیایی : عشایر ، رنگواره های یک رنگ

برادران من ! امروز روز اختلاف نيست، امروز روز اين است كه همه با هم پيوسته بشويد ،همه با هم برادروار از كشور خودتان دفاع كنيد

— امام خميني(ره)

امروز مجموعه ایلات و عشایر ایران، به‌عنوان ‘جامعه سوم’ از شمال و شمال‌غربى تا منتهى‌الیه جنوب و جنوب‌شرقى پراکنده‌ هستند. مهم‌ترین مناطق عشایرى ایران عبارت است از آذربایجان، کردستان، لرستان، بختیاری، کهگیلویه، فارس، خراسان، دشت گرگان، سیستان و بلوچستان و خوزستان که هر منطقه نمودار جنبه معینى از ویژگى‌هاى قومى (فرهنگی، اجتماعی) ایلات و عشایر از ترک و عرب به داخله ایران آمده، در گوشه و کنار این سرزمین پهناور و پرنعمت استقرار یافته‌اند و در این مدت طولانى در جامعه ایران حل شده فرهنگ ایرانى را پذیرفته‌اند.

ایلات مهاجرآریایی

ایلات و عشایرى که سابقه تاریخى و نژادى آنها برمى‌گردد به زمان مهاجرت قبایل آریائى به سرزمین کنونى ایران. این دسته عبارت ‌هستند از ‘کردها’ که امروزه در شمال‌غربى و مغرب ایران پراکنده هستند. ‘لرها’ در لرستان ‘بختیارى‌ها’ در جنوب‌غربى و مرکز، عشایر ‘کهگیلویه و بویراحمد’ در جنوب غربى و فارس، و عشایر کُرد مهاجر در مشرق ایران خراسان.

ایلات باقدمت تاریخی

 ایلات و عشایرى که با قدمت سابقه تاریخى به زبان ترکى سخن مى‌گویند مانند قشقائى‌ها ‘در جنوب ایران (فارس)، ‘شاهسون‌ها’ در شمال آذربایجان و زنجان و در مرکز ایران ساوه. ایل ‘افشار’ در ارومیه (آذربایجان غربی) خراسان و کرمان و همدان.

ایلات مهاجر اولیه

 ‘بلوچ‌’ ها و عشایر جنوب‌شرقى و شرق ایران ‘سیستانى‌’ ‌ها، که از مهاجرین اولیه به سرزمین ایران مى‌باشند که از شرق دریاى خزر به‌سوى جنوب حرکت نموده در ریگزارهاى سیستان و بلوچستان سکونت اختیار نموده‌اند و در تاریخ به‌نام ‘سکاها (سیستانی)، بلوص و بلوچ معروف ‌هستند.

این گروه که زبان آنها یکى از شاخه‌هاى فارسى باستان، خویشاوند ‘کردی’ است. از نژاد آریائى ‌مى‌باشند که در تاریخ افسانه‌اى ایران جاى بس مهمى را اشغال نموده‌اند

تیره های مهاجرمغول

ترکمن‌هاى دشت گرگان (ترکمن صحرا) که به احتمال قوى از تیره‌هاى مهاجر مغول که بنابر اسناد تاریخى در سده‌هاى اخیر از ماوراءالنهر به شمال‌شرقى ایران آمده‌اند.

مهاجران عرب

– عشایر عرب زبان خوزستان و فارس، که بنابر شواهد تاریخى از جنوب عراق (در زمان سلطه عثمانى‌ها بر بین‌النهرین) و به‌دلایل تاریخى و فرهنگى به خوزستان و جنوب ایران مهاجرت نموده آنجا مقیم شده‌اند.

افزون بر اینها گروه‌هائى از ایلات و عشایر اسکان یافته در مناطق دیگر ایران مانند کرمان، خراسان و ایران مرکزى زندگى مى‌کنند که به یکى از زبان‌هاى فارسى یا ترکى سخن مى‌گویند.

 

ارسال یک پاسخ