برادران من ! امروز روز اختلاف نيست، امروز روز اين است كه همه با هم پيوسته بشويد ،همه با هم برادروار از كشور خودتان دفاع كنيد

— امام خميني(ره)

تاریخچه ایل دیرکون (دیر ک ون) :

ایل دیرکون بزرگترین ایل بالا گریوه بشمارمی آید چون شامل۲۰طایفه همچون یاقون/طافی/نجفون/زینی وند/گلالی/کی رف و …میباشد که برخی بومی منطقه لرستان وتعدادی  از طوایف مختلف به این دیارمهاجرت نموده اند .

ساکنین بخش الوار گرمسیری(شمال خوزستان)عمدتاازایل دیرکوند وازطوایف بالاگریوه هستند.

وجه تسمیه دیرکون ناشی ازنام دیرک(واحدسکه طلا) که معاصرشاهوردیخان آخرین اتابک قدرتمندلرستان بودکه درسال ۱۰۰۶هجری شمسی به دستورشاه عباس صفوی به قتل رسیدبنابراین قدمت تاریخی ایل دیرکوند نزدیک به ۴۰۰سال پیش برمیگردد.

طایفه طافی:

طایفه طافی یکی ازطوایف ایل دیرکوند(دیرک پاچوبی) لرستان میباشد بطوری که اسم یکی از فرزندان دیرک که از بزرگ خاندان  ومنشا نام طافی بوده به اسم علی محمد میباشد که چون درمنطقه طاف لرستان زندگی کرده دیگر براسم این منطقه شهرت یافته وبنیان طایفه طافی رو به سلسله مراتب  وتیره های مختلف ازجمله سبزعلی وند/نظرعلی وند/نظروند/رحمو وند/مننی وند/شقلی وند وتپاله وند را تشکیل میدهد.(قابل ذکرهست چون علی محمد صاحب ۷فرزند پسر میشودبنابراین تیره های مختلف طافی رو برهمان اسامی تشکیل میدهد)

لذا مالکیت منطقه طاف دراوایل(قبل ۱۳۱۰هجری شمسی) برعهده طایفه طافی بوده که بعدها بامشورت بزرگان این طایفه بفروش میرسد که در زیر به آن اشاره شده است.

 امام زاده ای مشهور در این منطقه به اسم( جمال کل) بوده که  همیشه مورد استقبال مردم تمام طوایف دیگر بوده به نحوی که حتی بزرگان طوایف مختلف براین امامزاده سوگند یاد کردندوبرای بزرگان طایفه طافی هم قابل تحسین واحترام  بوده است.

 درگذشته با توجه به موقعیت جغرافیایی وآب وهوایی مردم جابه جا میشدند(ییلاق وقشلاق)و با گذشت زمان مردمان طایفه طافی هم به مناطق گرمسیر درشمال خوزستان بخش الوار روستاهای ده اشکنان/تل کر/کهناب/انارکی/تخت گلزار و… کوچ میکردند و با احداث وبکارگیری در خط راه آهن (شمال وجنوب) وکشاورزی ودامداری در گرمسیربه اشتغال وزندگی یکجانشینی مشغول میشدندوهرساله عده محدودی از آنها به  منطقه طاف برمیگشتند لذا برحسب همین موضوع  وبا مشورت بزرگان این طایفه دربین سالهای ۱۳۰۷ الی ۱۳۱۰ هجری شمسی تصمیم واقدام به فروختن این منطقه میکنند وبنا برشواهد موجود توسط ۲نفربه اسم آقارضاآقامریم خرم آبادی وسیدنبی سید از سادات خرم آباد به مبلغ ۹۰۰تومان  آن زمان خریداری میگرددوبا گذشت زمان سالیان دراز به منطقه بکر  توریستی وتفریحی لرستان مشهورمیشود به نحوی که اکنون بخش اعظم آن تحت نظرمنابع طبیعی نگهداری میشود.

نا گفته نماند بعد ازسالیان دراز اکنون طوایف مختلفی شامل پاپی/ کشوری /گه مدی ون /یاقون و… دربعضی نقاط مختلف  این منطقه  زمین خریداری وسکونت دارند.

منطقه زیبای طاف درفاصله ۳۵الی ۴۰کیلومتری جنوب شرقی خرم آباد قرار داردو دارای چشمه ها(هفت چشمه) وآبشارهای آب سفید و وارک میباشد که شمال وجنوبش به مناطق کوهستانی کو کلا  وهشتاپلی محدود میگردد.

این منطقه دارای آب وهوای بسیارمناسب درفصل های بهاروتابستان است که یکی ازبهترین زیبایی های لرستان محسوب میشود وهرساله مکانی برای تفریح واستقبال مردم  این دیارقرار میگیرد.

تصاویری از آبشارهای این منطقه:

باگذشت زمان مردم این طایفه از عشایری به روستایی(یکجانشین)ساکن میشوندوبعد از سالیان متوالی (۱۳۵۵الی ۱۳۶۰)که شهرنشینی رونق پیدا میکند و باتوجه به کمبودامکانات رفاهی وتحصیل در روستا اکثرا به شهرنشینی روی میآورند واکنون درشهرستان اندیمشک ساکن میباشند.

همچنین امروزه موقعیت شغلی مردمان این طایفه از دید هیچ شهروندی پنهان نیست.

سایت گذری به تاریخ وسکونت طایفه طافی

ارسال یک پاسخ