طایفه ریگی /سیستان و بلوچستان : عشایر ، رنگواره های یک رنگ

عشایر در همه جاى کشور، از لحاظ فداکارى و شجاعت و شهامت، جزو بهترین افراد مردمند. هیچ‌کس شک ندارد که عشایر در راه اسلام و وطن اسلامى فداکارى کرده‌اند. هر کسى این را منکر بشود، منکر واضحات شده‌است./ مقام معظم رهبری حضرت آیت ا… خامنه ای

طایفه ریگی، از طوایف بزرگ سیستان و بلوچستان می‌باشد.

تاریخچه

بزرگان این طایفه به استناد روایت قبیله ای، ریشه خود را از اقوام آریایی می دانند که در ناحیه کرمان کنونی ساکن شده بودند. بعد از حمله ترکان غز این طایفه در ناحیه‌ای به نام ریگستان حدود زاهدان و خاش کنونی مستقر شدند که این منطقه هم اکنونسرحد نامیده می‌شود. ناحیه سرحد از شمال به کهنوک، پابید و جون آباد، از شرق به تهلاب ریگ ملک و از جنوب به گوهر کوه و از غرب به محل سکونت طایفه شه بخش محصور است. این منطقه محل زندگی طایفه سرحدی نیز می‌باشد.

تعداد قابل توجهی از طایفه ریگی در سیستان زندگی می‌کنند که بدون تردید از بلوچ‌های اصیل سیستانی به حساب می‌آیند. با توجه به محدوده سیستان بزرگ، که سرحد (ریگستان) قسمتی از آن را تشکیل می‌داده است حتی ریگی‌های منطقه مذکور نیز اصالتا سیستانی به حساب می‌آیند.

علت مهاجرت به سیستان

استقرار دائمی برخی از ریگی‌ها در سیستان کنونی، زمانی صورت گرفت که دامنه ناامنی‌های ناشی از هجوم و حمله افغانی‌ها و نیروهای وابسته به غارتگران داخلی و خارجی به ناحیه سرحد (ریگستان) کشیده شد.

سبز علی جد بزرگ شماری، از ریگی‌ها(حسین بر )که از نظر نژادی خود را اصالتا از جالق سراوان می‌دانند، در زمان سردار شریف خان نارویی از بلوچستان به سیستان منتقل شده‌اند. از سبزعلی پسری به نام جلائی مشهور است وی مرد ی سرمایه دار و قدرتمندی بوده که شریف آباد را در اختیار داشته‌است و ریگی‌های جلائی از اعقاب وی هستند.

تیره‌های ریگی

طایفهٔ ریگی اکنون به علت کثرت جمعییت به ایل ریگی تبدیل شده هر طایفه ایی دارای چند تیره و هر تیره دارای چندین شلوار رند گشته است.

ایل ریگی تشکیل شده از فرزندان میرحسن بن ریکی یعنی نتو، گنگو، وحسین است. بقیهٔ تیره‌ها در عهد و پیمان ریگی می‌باشند.

  • ریگی‌های جلائی – این تیره اکنون درشریف آباد و شهر زابل زندگی می‌کنند و تعدادی از ریگی‌های حسین بر – همراهان رئیس بیگی و وابسته به طایفه سنچولی – در بخش میان کنگی، پشت آب زابل، منطقه شهرکی و نارویی ساکن هستند.(ریگی‌های جلاایی اصالتا از طایفهٔ ریگیحسین بر می‌باشند).
  • تیره نتوزهی ها-این تیره از گروه مهم و اصیل طایفه ریگی هستند که در منطقه شغالک و میرجاوه و جوناباد و جالق و بم پشت و شماری نیز در زاهدان سکونت دارند.
  • طایفه ریگی شامل تیره‌های متعددی می‌باشد، از جمله:
  • بولاغ زهی، شهکرمزهی، ارباب زهی وزنگی زهی، میرکازهی، عیسی زهی، نتوزهی، جری زهی، حسین بر، گنگوزهی، نصروئی، شنبه زهی، عبدالله زهی و بهادرزهی و …

تیره بولاکزهی باریش سفیدی محمدیوسف خان درگوهرکوه

طایفه شه کرمزهی دربخش‌هایی از گوهرکوه باسفیدریشی حاج محمدغنی زندگی می‌کنند

طایفه میرکازهی دراسکل اباد به ریش سفیدی حاج غلام محمد زندگی میکنند

طایفه ارباب زهی که در منطقه لادیز و به ریش سفیدی کدخدا محمد عیسی زندگی می کنند

طایفه عیسی زهی درچانعلی وحوالی گوهرکوه به ریش سفیدی حاجی مدد

طایفه نتوزهی در جون آباد می باشندوازبزرگترین طایفه ریگی جری زهی می باشندکه در سه نواحی زاهدان وسرخس ومیرجاوه سکونت دارند

مهمترین اشخاص این طایفه در زاهدان حاج ناصر وحاج نبی در سرخس حاج مهراله وغلام حسین ودر میرجاوه حاج ناکام وحاج کیها می باشند

طایفه گنگوزهی دراطراف تفتان وگوهرگوه و ماشکید

طایفهٔ حسین بر در مرکزیت گشت جالق وناهوک سراوان

طایفه نصروئی درمیرجاوه وحومه

طایفه شنبه زهی درلادیز و

طایفه عبدالله زهی به ریش سفیدی حاج زمان در میرجاوه زاهدان و سرحد

بهادرزهی به ریش سفیدی حاج ابراهیم در سازینک خاش و زاهدان

تیره‌های بسیاری از این طایفه در زاهدان، ایرانشهر، بزمان چاه هاشم، سرباز و مهاجرت به دیگر کشورها داشته‌اند

همه این تیره هاسردار بشیراحمد فرزند مرحوم سردارمهرالله خان رابه عنوان سردارطایفه بزرگ ریگی قبول نموده‌اند.

  • عده‌ای از ریگی‌ها نیز در ده گزمه، چوتو و جزینک ساکن هستند و حرفه آنان کشاورزی و دامداری می‌باشد و مسیر ییلاق آنان بیشتر کوه‌های بلوچستان پاکستان می‌باشد.

یک دیدگاه

  1. عبدالصمد ریگی گفت:

    میرحسن پدرش ریگی نیست میرشهدادهست

ارسال یک پاسخ