عشایر در همه جاى کشور، از لحاظ فداکارى و شجاعت و شهامت، جزو بهترین افراد مردمند. هیچ‌کس شک ندارد که عشایر در راه اسلام و وطن اسلامى فداکارى کرده‌اند. هر کسى این را منکر بشود، منکر واضحات شده‌است./ مقام معظم رهبری حضرت آیت ا… خامنه ای

:

طوایف مستقل کوهمره-ازلحاظ ادبی کوهمره به دهاتی گفته می شود که در کوه افتاده اند واطراف آن را کوههای  کوچک وبزرگ احاطه نموده است .ابن بلخی در کتاب فارسنامه خودش در سال ۵۱۰ هجری قمری بیان می دارد که کوهمره شامل سه منطقه  ۱- کوهمره پشت کوه که در نوشته جات آن را فشقویه (تحریف پشت کوه) می نامندوقصبه آن نودان است ، ودیگری کهمره مشکان است که قصبه آن بورنجان است ودیگری کوهمره جروق استکه قصبه آن سرطاوه است . امروزه این تقسیم بندی ها تاحدودی تغییر کرده است ودیگر ی کوهمره های استان فارس را به سه صورت کوهمره سرخی ، جروق ونودان در نظر می گیرند. در خصوص عشایر مستقل قابلذکر است که امروزه بیشتر خانوارهای عشایری در روستاها ی کوهمره ساکن شده وبخش کمی از آنها دارای دام وزندگی کوچروی می باشند.

 

 

جمعیت:

۲۴۹۴۰ 

تعداد خانوار:

۴۶۵۷ 

تعداد مرد:

۲۳۷۸ 

تعداد زن:

۲۲۷۶

ارسال یک پاسخ