روستاهای ما باید مراكز فعال كار و تلاش و پر از نعمت باشند و زنها نیز در كنار مردها می بایست تمام تلاش خود را به هر شكل ممكن در دوران سازندگی بكار گیرند و هیچكس نباید بیكاری را بر خود بپسندد ./ مقام معظم رهبری حضرت آیت ا… خامنه ای

2014-12-25 14.11.02

{مراکزی که بازگیرها درآن ساکنند وچگونگی انتخاب نام بازگیر

بازگیر تاقبل از صفویه به این نام معروف نبوده اند.بلکه از برادران ایل ۳۴گانه ملکشاهی هستند دراصل برادر۳۰طایفه اصلی ملکشاهی اند وبه این دلیل که خان احمدمعروف به خانگه وبرادرش بگالی بزرگ(گپ)وامیرملکشاه هرسه نفرازنبایرسلطان ملکشاه (جمشیدشاه اسطوره ای ایران)هستند

سی وچهارطایفه ملکشاهی زیرمجموعه  امیرملکشاه هستند . وطوایف  مختلف بازگیردرسراسرایران وعراق که  بیش از۱۱طاایفه وبیشتیراز۵۵  تیره هستندازفرزندان خان احمدوبگالی بزرگند وبرادران ایل بزرگ ملکشاهی به حساب می آیند

دراستانهای ایلام لرستان کرمانشاه کهکیلویه سیستان وبلوچستان همدان گلستان کنارک بندرعباس وبوشهر ودرکرکوک مدائن میسان بدرهودیگرشهرهای عراق ساکنند

دلایل مهاجرت

به دو دلیل ازایلام مهاجرت کرده اند دلیل اول کوچ بزرگ کردهای ایران به دیگر مناطق درزمان صفویه برای دفاع از کشور.

ودلیل دوم کشته شدن یکی از والیان وقت بدست اولین بازگیرها . ولی  فرزندان بگالی گپ عموی برخوارخان پس ازچندسال به سرزمین آباواجدادی برمی گردند که هم اکنون تیره های زیادی ازآنهادراستان ایلام هستند.}مطلب بالابرگرفته از سایت اشعار وتحلیلهای سیاسی محمدکریم بازگیر

منشاء نژادی طا یفه باز گیر

بیشتر معمرین و سا لخوردگان طایفه بازگیر می‌گویند بازگیرها از کردهای سا کن پشتکوه هستند که درگذشته به دلیل اختلاف با والی پشتکوه به لرستان ودیگر منا طق ایران مها جرت کرده‌اند

آقای می‌رانی می گویند بازگیرها از لرهای فیلی هستند که در دوره حسن خان والی پشتکوه از لر ستان به پشتکوه مها جرت کرده‌اند

آقای برزویی پژوهشگرو نویسنده مقاله طایفه بازگیرآنها را از نژاد کرد کلهر می‌داند

آقای مراد حسین پاپی و آقای رادفر مدرس وباستانشناس و آقای محمدی صاحب کتاب تاریخ الا اجداد آنها رالر می‌دانند ومی گو ند بازگیرهای سایر مناطق ایران ازبازگیرهای لر ستان جدا شده و به دیگر منا طق ایران رفته‌اند

آقای احمد معتمدی که تحقیقات زیادی در مورد طایفه بازگیر انجام داده می‌گوید باز گیرها از پدری به نام خان احمد ازکردهای پشتکوه ومادری از طایفه بیرانوند بوجود آمده‌اند.

باتوجه به مطالب بالا و گویشهای متفاوت آنها طوایفی تشکیل شده از کرد، لر ولک می باشند.

وجه تسمیه

بازگیر، نام چند طایفه کوچنده و ساکن غرب ایران عمدتاً در استانهای لرستان، ایلام، کرمانشاه. کرمان، سیستان، مازندران بازگیرها در اینکه نام طایفه‌هاشان از شغل نیاکانشان گرفته شده اتفاق نظر دارند. وجود طوایف دیگری به نامهای «بازیار» و «بازوند» یا «بازبند» در لرستان، و همچنین کاربرد «بازاشکار» (= شکارکردن) در مناطق غرب، بویژه قلمرو این طوایف، می‌تواند تأییدی بر نظر آنان و عمومیت شکار با باز، درمقطعی از تاریخ این مناطق باشد.

طوایف بازگیر، به سبب پراکندگی جغرافیایی، و بی اطلاعی از یکدیگر، شیوه‌های زیستی و فرهنگی متفاوتی دارند. مثلاً بازگیرهای کرمانشاه علی‌اللهی و بقیه شیعه اثنی عشری اند. بازگیرها در اثر زندگی با ایلات و طوایف مجاور، از بسیاری جهات، از جمله زبان، مذهب و آداب و رسوم، همانند آنان شده و ویژگیهای انحصاری خود را از دست داده‌اند.

خاستگاه بازگیرها

بازگیر نامی آشنا در دیار بالاگریوه که به تیره‌ها و گروههای مختلفی که در محدوده بالاگریوه و خارج از این محدوده زندگی می‌کنند اطلاق می‌شود براساس روایات محلی خاستگاه بازگیرها را مناطق غرب کشور خصوصاً استا نهای ایلام، کردستان و کرمانشاه دانسته‌اند و براساس نظر آنان بازگیرنیای ۳۰۰ سال قبل آنان شخصی به نام خان احمد از کردها یا لرها ی ساکن پشتکوه ایلام بود۰

محدوه جغرافیایی طایفه بازگیر

بازگیرها دراستانهای لرستان، کرمانشاه، ایلام، کردستان، سیستان وبلوجستان، مازندران، سلیمانیه، کرمان، خوزستان، و علاوه بر شهر خرم‌آباد در روستاهای چوبتراش، سهیلی، تلوری٬دارائی، دیناروند، ده باقر، انگز، ٬آبدانان٬تنگ فنی ٬پیرجیدبازگیر٬چنار بر افتاب٬معمولان، پلدختر، چم مهر، هلوش، ماژین، جلوگیر، ریمله، سر پل ذهاب چغلوندی٬پل هرو، دورود، بروجرد، شوش٬اندیمشک، مینو دشت ۰۰۰۰زندگی می‌کنند۰

بازگیرهای لرستان حدود هزارخانوار برآورد می‌شوند و مرکز تجمعشان دهستان کُرِگاه است.

شناخت تیره‌های طایفه بازگیر

به طور کلی طایفه بازگیر بعد از خان احمد به پنج تیره بک عالی، برخوردار، طاهر، ظاهر، و چراغ خان تقسیم می‌شود.

تیره‌های طاهر، ظاهر در ایلام دره شهر، آبدانان، کرمانشاه وسرپل ذهاب سکونت دارند و چراغ خان نیای طایفه‌ای موسوم به کرنوکر است.

در میان پسران خان احمد برخوردار و بگ عالی که به نواده‌های آنها بازگیرهای سیاه وبازگیر سفید می‌گویند در استان لرستان زندگی می‌کند۰

بازگیرهای لرستان

این طایفه منشأ خود را به ایل کلهر کرمانشاه می‌رسانند؛ هر چند که این ایل، در حال حاضر، تیره یا طایفه‌ای به نام بازگیر ندارد. دلیل بازگیرهای لرستان این است که نسلهای گذشته و برخی از سالمندانشان، تا چند سال پیش، به کردی کرمانشاهی و با گویشی مشابه لهجه آن ایل گفتگو می کرده‌اند. طایفه بازگیر که پس از ورود به لرستان، به یکی از ایلات بالاگریوه (جودکی) پیوسته بوده، به علت ازدیاد نفوس، درگیریهای محلی و نداشتن حق مالکیت، در سطح لرستان پراکنده و به ایلات و طوایف دیگر ملحق شده است. بازگیرها در لرستان، عموماً به صورت دامداران کوچنده و تا حدی زراعت پیشه، شروع به زندگی کرده‌اند. در اواخر دوره قاجاریه (زمان سالارالدوله)، گروهی از این طایفه با خرید محلی در لرستان به نام «طاف» کوچروی را ترک می‌گویند و به زراعت می‌پردازند؛ ولی به سبب ناامنی منطقه‌ای و همچنین اختلافات طایفه‌ای که تا قدرت یافتن رضاخان ادامه داشته، با دشواریهای اجتماعی مواجه می‌شوند، و زندگی چادرنشینی پیش می‌گیرند. پس از سرکوبی خوانین (بویژه بیرانوندها) در دوره رضاشاه، و حضور مأموران دولتی در لرستان، بازگیرها بتدریج آبادی نشین می‌شوند و اغلب، قوای دولتی را در شکست دادن بیرانوندها یاری می‌کنند. و به همین علت، بعدها، بیرانوندها از آنها ادعای خونخواهی داشته‌اند که سرانجام، با ازدواج و دادن حداقل دو دختر به عنوان خونبها، خویشاوندی و صلح بین آنها برقرار می‌شود.

بازگیرهای سفید وبازگیر های سیاه

طایفه بازگیر لرستان به دو تیره متمایز«بازگیرسفید»و «بازگیرسیاه» و تقسیم می‌شود. تیره سفید خود را از تبار فردی به نام «بگ عالی» می‌دانند. بازگیرهای سفید پس از داراب فرزند بگ عالی به چهار تیره «مووالی» (محمد ولی) و «نیرالی (نورعلی)» «یاری» «کلولی» و به زیر تیره‌های «بهادر» «علی» «ندر» «قمرالی» «صیفور» «قا سم» «نظربگ» «جوزعلی» «مراد خان» «شیرخان»«بیر خان»و«یاری» تقسیم می‌شوند. بازگیر های سیاه تبار خود را فرزندان فردی به نام «دوشَم» (= دوشنبه)فرزند برخوردازمی دانند و به تیرههای «سبزعلی» و «سبزوار» وزیر تیره‌های «کربلایی احمد خان» «کربلایی سهراب» «خان میرزا» «آغا لی» «محمد جافر» و «ولی» تقسیم می‌شوند. در مجموع، جمعیت تیره سفید از تیره سیاه بیشتر برآورد می‌شود.

بازگیرهای سیاه یا برخوردار بعد ازدوشنبه (دوشم) به تیره‌های سبزعلی و سبزوار وزیر تیره‌های کربلایی احمد خان، علی داد (کر بلا یی سهر اب)، محمد میرزا، ولی، دوشنبه، آغا لی ومحمد جافر تقسیم می شوندو در ماژین، سالی بزرگ، انگز، ده باقر، پل هرو، دورود، سیلاخور، تنگ فنی زندگی می‌کنند۰

بازگیرهای سفید یابگ عالی بعد از داراب (دارا) شامل چهار تیره کلولی (شیرخان، بیرخان)، مووالی (معالی)، نیرآلی (نورعلی)، یاری تقسیم می شوندتیره کلو لی که خود به دو مانهای شیرخان و بیرخان تقسیم و می‌شود بیشتر در میان محدوه ایل بیرانوندزندگی می کنندو به نامهای خانوادگی مردانی، شکاری وسپهوند مشهور و معروف هستند۰ تیره یاری که به دود ما نهای امیر وفرضی تقسیم می شوندودر روستاهای شوراب، ده باقر، سهیل بیگی ساکن هستند تیره نیرالی به دو تیر ه جوز علی و مرادخان تقسیم می شودوبیشتردر روستاهای سهیل بیگی ودیناروند ساکن هستند و تیره محمد ولی یا معالی که شامل زیر تیرهای قیصر (قمرالی)، صیفور، نظر بک، قاسم، علی، بهاره، صادق خان و ندر است از بزرگترین و پرجمعیت ترین تیره‌های طایفه بازگیر هستندودر خرم‌آباد، چوبتراش، سالی، دیناروند، سهیلی، چم مهر، ده باقر، دارایی، هلوش، اندیمشگ، تلوری، چنار برآفتاب، پیرجید بازگیر، روستای داربلوط، شوش وعدهٔ از آنها به صورت کوچ نشینی در میان طایفه دریکوند زندگی می‌کنند

همرا هی طایفه بازگیربا سایر طوایف لرستان در زمان سالار الدوله

در زمان پادشاهی محمد علی شاه قاجار سالار الدوله برادرش به فکر گرفتن سلطنت می افتد وعشایر لر ستان را برای فتح تهران بسیج می کند دراین زمان ریس مهر عالی بازگیر با کمک وراهنمایی معین السلطنه حاکم لرستان۱۶۰عدد تفنگ از سالارالدوله می گیرد و بین تیره های طایفه بازگیر تقسیم می کند تا همراه با سایر طوایف لرستان سالارالدوله را در فتح تهران یاری نمایند

بازگیرهای ایلام

از طوایف وابسته به ایل کرد هستند. این طایفه، خود را از فرزندان دو برادر به نامهای طاهر و ظاهر می‌دانند که حدود شش تا هفت نسل پیش، به علت اختلافات ملکی و دشواری معیشت، از منطقه طاف در شهرستان خرم‌آباد لرستان، از بازگیرهای لرستان جدا شده و به منطقه آبدانان ایلام کوچ کرده‌اند. جمعیت کلّ این طایفه حدود هزار خانوار تخمین زده می‌شود که حدود ۱۰۰ خانوار از آنان به صورت دامدار کوچنده زندگی می‌کنند. ییلاق آنان در منطقه «کَوَر» (کبیرکوه) و قشلاق آنان در منطقه دهلران است. این طایفه دارای هفت تیره اصلی و یک تیره وابسته است. تیره‌های اصلی عبارت اند از: صی مَمَه (صیدمحمد)، موسی، خَرْبُوزانی، جَوّار (جبّار)، شَپَکه، کَلَه شیر، داس مَکَش و تیره وابسته به آنان دشتی است که به گفته مطلعین محلی، از بستگان رییس علی دلواری هستند که پس از نبرد با انگلیسیها، در زمان جنگ جهانی اول، از راه خوزستان، به این منطقه مهاجرت کرده‌اند.

بازگیرهای کرمانشاه

از طوایف وابسته به ایل کرد گوران (عمدتاً شامل طایفه‌های بهرامی و حیدری) هستند. در گذشته جزو قلخانیها محسوب شده‌اند (مکری، ص ۲۵). این طایفه زادگاه اصلی خود را منطقه‌ای به نام «سراب بازان»، که جزو ناحیه ایلام بوده است، معرفی می‌کنند؛ و آنها ازتیره‌های طاهر وظاهر در استان ایلام بوده‌اند و تاریخ مهاجرت خود را از ایلام به منطقه گوران رادر زمان نادرشاه و علت آن را ظلم والی آن منطقه به سبب اخذ مالیات می‌دانند. جمعیت این طایفه را در حدود هشتصد خانوار تخمین زده‌اند که در «بان یاران» سرپل ذهاب و اطراف آن به سر می‌برند. حدود چهل خانوار از آنان هنوز کوچنده هستند که ییلاقشان چَرمان و آفتابی بَرْز است. طایفه آنها از سه تیره حق مراد، یارمراد معروف به یارگَه و حسن بازگیر تشکیل می‌شود.

زبان طایفه بازگیر

بازگیر های لرستان به زبانهای لری و لکی صبحت می کنند وبازگیر های استان ایلام و کرمانشاه به زبان کردی صبحت می کنند

اسکان اجباری طایفه بازگیر

بازگیرها پس از فروش منطقه طاف در منطقه کره گاه و بالاگریوه ساکن می‌شوند تنها تیرهای شیرخان و بیرخان از بازگیرها سفید و تیره سبزعلی از بازگیر سیاه به دلیل خویشاوندی با بیرانوندها به میان ایل بیرانوند می‌روند و در محدوه ایل بیرانوندسا کن می‌شوند و بعد از آن بیشتر بازگیرها به زندگی شهرنشینی وآبادی نشینی روی می‌آوردند

در دوره پهلوی اول بعد از اسکان اجباری عشایرطایفه بازگیر را در منطقه طاف لرستان اسکان می دهند ولی بعد از چند سال سکونت درمنطقه طاف به دلیل سرما،سختی ودشواریهای زیاد واختلا فات محلی منطقه طاف را به حاج سید نبی موسوی وحاج خانجان رضایی ریس ایل پاپی می فروشند

کدخدایان و کلانتران تیره‌های طایفه بازگیر درسدهٔ اخیر

ریس مهرعالی، ریس جمعه، ریس میرزا، عالی، حصربگ، شفتالی، محمد مراد،علی اکبر، حسن خان ولی، خان

شهدای طایفه بازگیر

سردار سپاه رشید اسلام و دلاور فاتح فاو سرتیپ شهیدعنایت اله بازگیر از بازگیرهای ساکن کهگیلو یه وبویر احمد، شهید علی محمد بابا نیا بازگیر، شهید ملکعلی کاوه بازگیر، شهید کیانوش بازگیر، شهید سهراب بازگیرالوار، شهید سیا مک علیزاده بازگیر، شهید سبزعلی بازگیر، شهید عرت اله بازگیر، شهید یوسف صدر بازگیر، شهید علی رضا بازگیر، شهید محمدرضا بازگیر، شهید پاپی رضا بازگیر، شهید یداله مریدی بازگیر، شهید علی جان بازگیر، شهید عباسعلی بازگیر، شهیدعلی بازگیر، شهیدرسول بازگیر، شهید مهرداد بازگیر، جانبازشهید یداله بازگیر، شهید فرامرزبازگیر، شهید عصمت اله بازگیر، شهید صفر بازگیر، شهید صیدجعفر کرمی، دانش اموزشهید مهدی بازگیر، جانباز شهید محمد علی بازگیر، شهید بهمن بخشی بازگیر، شهیدعیسی بازگیر از شهدای شهرستان قلعه گنج، شهید مجید بازگیر، شهید مهدی بازگیر، شهیدمعصومه بازگیر، شهید نارک بازگیر، شهید زینب بازگیر، شهید رضا گچیان بازگیر، شهیدعلی رضا رجب پور بازگیر

ورزشکاران وافراد مشهورعلمی طایفه بازگیر

ساسان مردانی بازگیر قهرمان سه دوره پهلوانی کشور، امین مردانی بازگیر پهلوان کشور، اشکان مردانی بازگیر پهلوان دوم جهان وپهلوان کشور، حاج محمدحسین بازگیر ریس محیط زیست تهران، الیاس بازگیر فرماندار سابق رودبارو مدیرکل پدافنداستانداری کرمان، یداله بازگیر دکترای حقوق استاد دانشگاه واز وکلای دیوان عدالت اداری کشور ونویسنده چندین جلد کتاب حقوق قضایی، مهندس بختیار بازگیرمدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) لاهیجان، نصرت اله بازگیر مدیر عامل حسابرسی سازمان تعاونی روستایی، پروفسور پورکریم بازگیر از چهره‌های علمی دانشگاه‌های خراسان شمالی، دکترافشین بازگیر ریس دانشگاه پیام نور استان لرستان، دکتر مهناز مردانی استاد و پژوهشگر و مدیر کل امور آموزشی و تحضیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دکتر مجتبی حسینی بازگیر استاد دانشگاه از افراد علمی ودانشگاهی، دکترحاج عیدی بازگیر معاونت پیشین دانشگاه شهید بهشتی استان لرستان و از چهره‌های برجسته علمی واستاد دانشگاه، دکتر مرتضی حسینی بازگیر، دکتر سعیدبازگیر دکترای پلیمر و استاد دانشگاه شریف تهران، حجت وحدتی استاد دانشگاه شهید بهشتی لرستان، عبدالعظیم بازگیر کارشناس برنامه ریزی و راهبردی تحول سازمانی دامپزشکی کشور، دکتر عابدین بازگیر، عسگر بازگیر ریس آموزش وپرورش اسبق عشایری استان لرستان، مرحوم حاج نوروز بازگیر ریس آموزش وپرورش اسبق شهرستان نورآباد، محمود وحدتی ریس اسبق آموزش وپرورش استثنایی لرستان،نصراله بازگیر ریس آموزش وپرورش عشایری استان لرستان، ساسان بازگیرآهنگ ساز وموسیقی دان، استاد علی داد برزویی بازگیر پژوهشگر ونویسنده، دکتر مهناز بازگیر، محمد رضا بازگیر محقق وریس اسبق پژوهشگده آموزش وپرورش لرستان، داریوش بازگیر محقق و نویسنده چندین مقاله درباره طوایف لرستان، و…

۲۶ دیدگاه

 1. کریم بازگیر گفت:

  دوسرشاخه اصلی ایل بازگیر
  بازگیرها به دو دسته وسرشاخه معالی وند ونیرعالی وندتقسیم می شوند

  که به کل فرزندان خان احمد

  معروف به خانگه معالی وند می گویند که شامل بازگیرهای سیاه وسفید وکرنوکر می شود

  ..وبه بازگیرهای غیر از سیاه وسفید که بیشتردرکرمانشاه ازسرپل ذهاب تاگوران کرمانشاه وکل استان ایلام وکشورهای عراق وسوئد زندگی می کنندبازگیرنیرعالی وند می گویندکه فرزندان بگالی (گپ)بزرگ

  سردارسپاه صفوی بوده که به دلیل داشتن جایگاه(عالیجاه) درحکومت بزرگانشان خوانین بازگیر بحساب می آیند

  ریشه یابی نام واصل ونسب بازگیرهای جهان به گفته بزرگان وتحقیقات میدانی وبر اساس مطالعات به شرح

  زیر می باشد(وچون صدوراولین شناسنامه در ایران به حدود۹۰سال پیش باز می گردد وکتابی هم که قبل از

  این تاریخ توسط نویسندگان ایرانی وغیره که سابقه ای طولانی داشته باشد نوشته نشده است وسندی

  قابل قبول تاکنون هیچ نویسنده ای در باره طوایف که کامل باشد ارائه نداده تنها منابع قابل اعتماد گفتمان

  بزرگان یا همان( کلام الاجداد است)

 2. سلام…اغا بازگیر لر هیسا ربتطش وه کورد نیتو ک اصلا خوش ناریم ای چیانه بینیم.دمتو گرم…

 3. سلام…اغا بازگیر لر هیسا ربتطش وه کورد نیتو ک اصلا خوش ناریم ای چیانه بینیم

 4. محمدرضا بازگیر گفت:

  با سلام و خسته نباشید، ابتدا از زحماتتون تشکر و قدردانی می نماییم؛ اما در ادامه نظرتان را به چند مورد جلب می نمایم اولا بازگیر ملکشاهی نیست و در هیچ زمانی نام بازگیر با ملکشاهی آورده نشده است و جز هیج یک از طوایف ۳۴ گانه ملکشاهی نبوده است.
  دوم: نوشته ها و مطالب بایستی مستند به منبع باشد استناد به نظرات یک نفر برای سایت پر محتوای شما، کسر شان است، همانطور که خودتان نوشته اید بازگیرها در لرستان بازگیر شده اند خوب سئوال قبل از آنکه بازگیر شوند جزء کدام طایفه ی ملکشاهی بوده اند که یک دفعه از آن طایفه جدا شده و به بازگیر تغییر نام داده اند، دوم شما اگر به بزرگان بازگیر در ایلام مراجعه بفرمایید همگی اذعان دارند از لرستان به آنجا رفته اند نه از ایلام به لرستان آمده باشند، سوم دوستانی که این ادعا را دارند یک سند نصفه و نیمه به شما ارایه دهند که بازگیرها از ایل ملکشاهی هستند، چهارم ایل ملکشاهی در حدود دوره فتحعلی شاه به خاطر رشادت ها و دفاع از کشور در آن محدوده صاحب ملک شده اند و قبل از آنها، کمی دورتر از نقطه ای دیگر به آنجا نقل مکان کرده اند این با این مورد که بعضی ها می گویند بازگیر از این ایل است تناقض دارد چون همه ی بزرگان بازگیر اعتقاد دارند در دوره صفوی در لرستان بوده اند (تاریخ با هم نمی خواند)پنجم: بازگیرهایی که در کرمان و سیستان زندگی می کنند معتقدند از لرستان به آنجا رفته اند و هیچ قرابتی با پشتکوه ندارند. حال از شما عزیز بزرگ وار می خواهم به سفرنامه ی محمود میرزا قاجار مراجعه کنید که سندی است که در زمان فتحعلی شاه بازگیرها شغلشان چه بوده و در کجا زندگی می کرده اند، کلام آخر: تهیه مطالب باید مستند یا لااقل از کسی باشد که تخصص قوم شناسی را داشته باشد، شما لطف کنید با اهل فن قوم شناسی در مورد طوایف گفتگو کنید، یک مطلب اضافه می کنم در حال حاضر کدام یک از طوایف ۳۴ گانه ایل ملکشاهی ادعای برادری با بازگیر را دارد لطفا نام آن طایفه با بزرگش را بنویسید تاما به ایشان مراجعه کنیم چون به تعداد زیادی از آنها مراجعه کرده ایم ولی هرگز نپذیرفتند که بازگیر از این ایل است. برایتان آرزوی سلامتی و بهروزی دارم

  • کریم گفت:

   باسلام باتوجه به اینکه بازگیر یک ایل بزرگ وپراکنده در سراسر ایران وعراق است وریشه آن در ایلات واقوام بزرگتر وباسابقهمانند مادهاست نمی توان آن راتنها به دوره صفویه وقاجار مرتبط دانست ومنطقه ای که این عزیز بنام تاف نام بردند حتی امروزه هم که دنیا پیشرفت کرده قابل سکونت نیست تاچه رسد به اینکه ریشه ایل بزرگ بازگیر رادر یک بهار مالگه دانست شناخت ایل وطوایف فقط از زبان بزرگان آنها مستند است که همه بزرگان ما می گویند ما کرد پشت کوه ایلامیم وتاریخمان به چند قرن قبل از صفویه برمی گردد ولر نیستیم دلیلش هم این است هیچ طایفه ویا ایل لری مارا تاکنون نپذیرفته وجدلری ما مشخص نشده مدعیان سند خود را درباب لر بودن چرارو نمیکنند کتاب شاهزاده قجری یک آمار غیر واقعی داده که اگر از۲۳۵سال پیش تاکنون از هرنفر بازگیرکه۶۰۰۰خانوار اعلامشان کرده فقط ۵۰نفر نسل مانده باشد می بایست ۴۵۵۰۰۰۰۰نفر زنده می بودند درصورتی کل لرستان باکل طوایف ومهمانانش هنوز به۲۰۰۰۰۰۰نفر نرسیده ودر آن گفته بازگیران درقیلاب بوده اپکه هنوز هم جز استان ایلامه فکر نکنم ایل شناسی نیازمند انرژی هسته ای باشه

 5. سیا گفت:

  بازگیرها هیچ وقت کرد نیستند. حتی بخش هایی از خاک عراق مثل : خانقین ، مندلی و………. لر ،بختیاری و لک داریم .
  این مناطق طی یک قرارداد به عراق واگذار شدند .
  این مناطق هم مرز با شهرهای لُرنشین ایران هستند .

  • بازگیر از خرم آباد لرستان گفت:

   یکی از ده می اومد ویکی ازده می گفت جناب سیا خودتون که هم کرد کلهرید شما چرا بازگیر را لر معرفی منی کنید

 6. سیا گفت:

  بازگیرها از ایل ملکشاهی هستند .

  مخصوصا بازگیرهای لرستان رو طایفه ای از ملکشاهی می دونند .
  به صرف اینکه گویش کرمانشاهی داشته اند دلیل معتبری نیست . امروزه هم گویششون تغییر کرده .
  پس اصل نژاد و تبار هست که ملکشاهی هستند .

 7. ضمن عرض سلام خدمت آقای حضرتی از زحمات کمال تشکر وقدردانی را داریم

 8. آقای حضرتی خسته نباشی از این وبلاگ خوبتان

 9. آقای حضرتی خواهشمند است عکس کدخدایان طایفه بازگیر را بگذارید

 10. آقای حضرتی ضمن عرض سلام از وبلاگ خوب شما که طایفه بازگیر را به نحو احسن برای ما مشخص نمو دید خو اهشمند است دلیل مهاجرت بازگیر های ما به اندیمشگ چه بوده چون پدر بزرگم می گفت ما اول در سالی کوچک بوده ایم ود سال ۱۳۱۸ به اندیمشگ مهاجرت کرده ایم

 11. با سلام وخسته نباشید خدمت آقای حضرتی عزیز از مطالب زیبای شما در مورد طایفه بازگیر کمال تشکر وقدردانی را می نمائیم

 12. دورودبرصداقت وشهامتتان جناب آقای حضرتی سلام مرابه همکاذانتان برسانیدوازبازگیرهای دیگرنقاط خصوصا کهکیلویه وبویراحمدمانندخانواده سردارسرتیپ شهیدعنایت الله بازگیربیشتربنویسید ازنمایش نظرات ارسال شده متشکریم موضوعات کلیدی درکلام الاجدادهست ازآنها برای معرفی بازگیرها استفاده بفرمائید

 13. آقای حضرتی درود خدا بر شما با با این مطالب خوب وزیبا یتان در مورد طایفه بازگیر

 14. باسلام وعرض ادب جناب آقای حضرتی لطف کنید مطالب زیررابه دیدعموم بگذارید وازآزادی قلم وبیان ودیدگاه ونظرات دفاع کنید
  ۱- ترتیب یک مناظره باحضوربزرگان بازگیربه انتخاب طرفین
  ۲- مقایسه مطالبی که خیلی ازمدعیان نویسندگی ایل بازگیرمنتشر کرده اند دربعضی موارد کپی یکدیگرند علاوه براستفاده ازبعضی مطالب حقیر ودرخیلی موارداختلاف سلیقه وعقیده آنهابه حدی است که بهترین نام وعنوان رابرای ما انتخاب کرده اید (بازگیر کرد لر ویا لک)این تضادنوشتاری عزیزان خودنشانه ناهماهنگی وعدم شناخت ازایل بزرگ بازگیراست
  ۳- مکتوب اشاره کنندکدام مطلب ازوبلاگ حقیر درست نیست وبادروغ پردازی جوسازی نکنند یاثابت می کنیم یااصلاح
  ۴- ازبکاربردن جملات وکلماتی که بقول خودشان درشان یک محقق ونویسنده نیست خودداری کنند
  ۵- بامنطق ودلیل وبرهان موضوع مورداعتراض شان رامطرح کنند وازنام بزرگان بازگیر برای ارسال نظرات توهین آمیزشان استفاده نکنند
  ۶- آدرس اینترنتی تلفن عکس وجایگاه اجتماعی خودرابیان کنند تاجعلی بحساب نیایندهمچنان که بنده تمام مراحل فوق رادرمیهن بلاگ به نمایش گذاشته ام
  ۷- وبلاگ های جعلی که بانام بنده محمدکریم بازگیرصفحه اصلی کریم بازگیرصفحه اصلی بازگیر وطوایف صفحه اصلی بازکرده اند وحرفهای بی ربط وتفرقه افکن بامعرفی اشتباهی طوایف وتیره های بازگیردرآنهاذکرکرده اندونام بعضی از آندامانندآقای د بازگیروحتی تصویرشان نیز ناشیانه درآن پیداست رادرزیرزمین بعضی ادارات باستفاده ازبیت المال مدیریت می کنندحذف وعاقلانه عمل کنند

 15. آقای حضرتی دست شما درد نکند با این مطا لب زیبایتان که حقیت را در مورد طایفه بازگیر بیان نمود ید

 16. باسلام خیلی ناقص وبریده بریده وبی ارتباط ازوبلاگ (اشعاروتحلیلهای سیاسی روزکریم بازگیر)درسایتتان استفاده کرده ایدلطفامطالب رابرای مخاطبین مرتب واصلاح کنید وازدلایل بیشتری از وبلاگ پیشنهادشده استفاده کنید باتشکربازگیر

  • ویراستار گفت:

   باعرض سلام
   ۱٫ کلمه مورد نظر تصحیح گردید
   ۲٫الف) قسمت اول مطالب از سایت شما برداشت گردیده که نه بریده است ونه بی ارتباط بلکه ویرایش شده وتیتر گذاری . متشکریم
   ب)بدلیل اینکه شما از منبع واسناد یا تحقیق موثقی نام نبرده اید از دیگر نوشته های پراکنده شمااستفاده نکردیم
   ۳٫وسعت وگستردگی باز گیرها از نوشتار وبلاگ جنابعالی بیشتر است .
   ۴٫ این سایت ، فعال و در دست ویرایشگر (ویراستار)میباشد متعلق به سراسر سرزمین پهناور ما ایران اسلامی است.

   • باسلام بنده هم بخاطراین گستردگی ایل بازگیرووسعت آن تلاش می کنم درقالب وبلاگهای امثال بنده گنجانده نشود بازگیرازدیاربکر ترکیه تامدائن وکرکوک ولرستان وایلام وکرمانشاه وهمدان وگلستان وسیستان وبلوچستان وکهکیلویه ودهها شهر وصدهاروستاوسعت دارد وبلاگ بنده که هیچ سراغ ابررایانه ها وباندی به پهنای شرق عالم برای بازگیرهای مادتبارباشید باتشکر

   • بازگیر امین گفت:

    باسلام من این وبلاگ کلام الاجدادرامطالعه کرده ام بسیارپرمحتواازکیان وریشه اصلی ایل بازگیردفاع کرده اندهرچندبزرگان بازگیررامعرفی نکرده اندامانوشته اندبرای جلوگیری ازگله مندی بزرگان ایل وفرزندانشان این کارراکرده اند ولی جناب حضرتی بزرگان بازگیر اینهاکه دریک لیست گنجانده شده ونمی دانم به چه دلیلی فقط این ده دوازده نفررابزرگان معرفی کرده اند احترامشان واجب ولی حضرت عباسی بزرگان این ایل اینهانیستندخیلی بزرگترازاین عزیزان داریم که بعلت …..نام آنهارانبرده خودنویسنده هم می داندآن بزرگان چه کسانی هستند وتاریخ گواه رشادتها وبزرگی آنها بوده وهست باتشکرازاصلاح بعضی از مطالب سایت خوبتان

    • محمد گفت:

     درجواب امین بازگیر آقاامین من هم دررابطه بابعضی لیستها به نویسنده تذکردادم ایشان اقوام ووابستگان خودشان رامعرفی کرده اندونام بزرگان ایل بازکیرراهم برآنهاگذاشته اند هرکس ازاین لیسانس وفوق لیسانسهای کیلویی گرفته وبه نوعی همفکرنویسنده بوده بزرگ ایل شده اماشجاعان ونامداران ومبارزان وتک تیراندازان ایل نزد ایشان نامی ندارندبه سن وسال بعضی ازبزرگان نامبرده نگاه می کنیم می بینیم هنوز آماده نشستن دریک محفل ساده نیستند

 17. لطفا ازوبلگ اشعاروتحلیلهای سیاسی روزکریم بازگیربرای بازگیرهای منطقه کهکیلویه وبویراحمداستفاده کنید به واقعیت نزدیک ترنداستفاده کنید سایت بالاومطالب آن که دروبلاگ گنجانده اید زیادمورداعتراض طوایف بازگیرقرارگرفته باتشکرمخاطب جدیدشما

ارسال یک پاسخ