امید است به همت همه ملت، اقشار همه ملت، عشایر محترم ایران ، تمام اقشار ملت این بار سنگین به منزل برسد

— امام خميني(ره)

زَلـَکی (زلقی یا زالکی) به طوایف زیر تقسیم میشود:

.هزارسی ، میان جایی (مین جایی) ، آریاسی (ساکن منطقه بافت _استان کرمان میباشند)،

ابراهیم وند(بــِریم وند) ، جاوند (جَهاوند) ، دوزنـی ، چهارطایفه (چارطافه ای) ، وندوند گری ،

دره کایدی (دره کائدی) ، بـُلفایی ، سادات احمدی (پیر احمد فـِداله)سایتطوایف ایل بزرگ بختــیـــاری

یکی ازقدیمی ترین طایفه های ایل بزرگوار زلکی (زلقی)ازقوم بزرگ بختیاری می باشد قومی که از هزاران سال پیش در دشت های وسیع و سلسله جبال زاگرس”(استانهای خوزستان ،لرستان،اصفهان،چهارمحال وبختیاری ،کهکلویه وبویراحمد،مرکزی،ایلام) مشغول زندگی ایلیاتی بوده است وبرابر تحقیقات گسترده پژوهشگران وتاریخ دانان داخلی وخارجی قدیمی ترین حکمرانان درایران زمین بوده اند، بطوریکه با استنادبه اشیاء ،مسکوکات وآثار بجامانده ونقوش درون غارهای منطقه زاگرس تمدن این قوم  را بین۹۰۰۰سال الی۱۵۰۰۰سال پیش بینی می کنند ، حال باعنایت به اینکه بُلفایی ها هم  یکی ازطوایف بختیاری بوده که سالیان زیاددراین مناطق سکنا گزیده است ،(سکونت درتمام استانهای صدرالاشاره) به طبع دارای تاریخی به قدمت قومش می باشد ولی برابر تحقیقات وبررسی های بعمل آمده درباره زندگانی ایلیاتی آباواجدادی وبهره گیری ازاسناد ومدارک بجامانده  به اخص اسنادملکی  وکتیبه های باقیمانده دربُنوار زلکی و سنگ قبرهای حاج بهادر و نوادگان وی درمنطقه سوزر واقع درپشتکوه زلکی و همچنین شنیده های نسل به نسل از افراد مومن و باصلاحیت، سابقه نسبتا مشهود زندگی ایلیاتی طایفه بُلفایی وسایر ایلات بختیاری مجاور به بیش از۱۲قرن برگشته وسابقه ای که شایدبصورت محرز یعنی دقیقا بانام همان طوایف همراه نباشد به بیش از۷ الی۹۰۰۰سال قبل ازمیلادمسیح برمیگردد.که تحقیقات باستان شناسی دراین خصوص همچنان ادامه دارد.

محل سکونت وپیشینه

منطقه بُنوارزلکی ملک موروثی و آبااجدادی طایفه بُلفایی بوده که قدمتی چندصدساله داشته ودرشمال شهرستان لالی واقع گردیده است.دراین منطقه قلعه حاج بهادربُلفایی زلکی قرارداشته واکنون نیزآثاربجامانده ازاین قلعه گواه براین ادعاست،لذاباتوجه به اینکه طایفه بلفایی درجنوب رشته کوه زاگرس ونواحی مرکزی وشمالی آن (پشتکوه زلکی)املاک بسیارزیادی داشته است.

بعلت نبود امکانات کافی درآن مناطق و مهمترازهمه حرکت بسمت زندگی شهرنشینی ، ازسرفتوت وسخاوت این ملک رابه یکی ازطوایف محترم آسترکی واگذار نموده تابلکه بتوانند درآن امرار معاش کنند،ناگفته نماندکه این منطقه بصورت رسمی وقانونی نیز بنام ایل بزرگ زلکی ( طایفه بلفایی )دردفاتررسمی ثبت بوده است.

حاج بهادربلفایی  مردی مومن ،متعهد ،باسخاوت وباکمالات ودولتمند بوده  ومشرف شدن ۶دفعه ای ایشان به زیارت خانه خدا درحدود۱۲قرن پیش مهرتاییدی براین روایت میباشد،

ایشان که فردبسیاردولتمندی بوده اند درآن زمان دستور ساخت قلعه ای بسیار بزرگ وزیبا را دربُنوار میدهندکه درآنزمان بسیاری ازبزرگان طوایف همجوار دیگر فاقد قلعه بوده ودر ییلاق وقشلاق  وارگه(محل اُطراق) داشته اند، درسردربِ این قلعه کتیبه سنگی بسیاربزرگی نصب بوده که تاریخچه طایفه بُلفایی زلکی وهدف از احداث قلعه درآن حکاکی شده بود

چندین سال قبل یکی ازبزرگان طایفه بنام حاج رفیع بهادری وتعدادی ازجوانان بهمراه ایشان ازمنطقه بُنواردیدن کردند که بعدازپُرس وجو وتحقیق وبررسی زیاد تقریبا مقداری ازکتیبه شکسته شده راپیداکرده درنتیجه درصدد پیگیری موضوع ازطریق سازمان میراث فرهنگی برآمد

نویسنده : محمدبکتاش

زلکی هَی زقدیم تیرس بُرا بید *** زخان وکلانترس رقیب شاه بید.

طایفه بُلفایی شامل “

الف) تش حج باندُر(حاج بهادُر)

شامل : 

 • ۱)اولاد آ ایمان بخش                                 نام خانوادگی:بکتاش وبهادری.
 • ۲)اولاد آ الله بخش                                    نام خانوادگی:بهادری وبخشی.
 • ۳)اولاد آحسن                                         نام خانوادگی:بُلفایی،باغبان،زلقی.
 • ۴)اولاد آخدابخش                                     نام خانوادگی:بُلفایی
 • ۵)اولاد آجهانبخش                                   نام خانوادگی:بایندری وبهادری،عبدالهی.
   

 


ب) تش  کلی قلی (کربلایی قلی )

 شامل :

 • ۶)اولاد آخلف                                          نام خانوادگی:خلیلی وپارسه.
 • ۷)اولاد آنجف                                          نام خانوادگی:پارسه ومتقیان.
 • ۸) اولاد آحسین                                     نام خانوادگی:حسین نژادو رستمی.
 • ۹)اولاد آشیرعلی                                   نام خانوادگی:وفایی وپوراحمدی وقلی نژاد.
 • ۱۰)اولاد آمحمدعلی(آممدلی)               نام خانوادگی:محمدی.
 • ۱۱)اولاد آحیدر                                        نام خانوادگی:پارسه.
 • ۱۲)اولاد آعباسعلی                               نام خانوادگی:پارسه و وفایی.
 • ۱۳)اولاد آعبدالعلی(آعبدلی)                 نام خانوادگی:محمدی.
ج)تش تاجیک

شامل :

۱۴)اولادکربلایی سوزی                          نام خانوادگی:رجبی.

۱۵)اولاد آ فرج اله                                  نام خانوادگی:بندری.                          

۱۶)اولاد ملاغَنی                                   نام خانوادگی:رجبی.

۱۷)اولادقربان                                        نام خانوادگی:رجبی.

 محل کوچ ییلاق وقشلاق طایفه 

مردمان بُلفایی همانند اکثریت  قوم بختیاری، باشروع فصل گرما اغلب بصورت گروهی ازسرزمین گرمسیری خود بسمت مناطق خوش آب وهوا وسردسیری یا به عبارتی بسمت سرزمین آبا واجدادی خود درمنطقه سوزر ازتوابع شهرستان الیگودرز کوچ می کردند((شروع کوچ اغلب ازمناطق چم اَوسور-کول سی-رگه شهواز-و بنوار(قلعه حج باندر) بسمت لارزندون-تنگ هتی-بَبِه روزبِه -اولیو-شیرکون-دورک -دره تازه-سلیلی-شط تمی-کینو-ودرنهایت به سرزمینهای پشتکوه زلکی ومنطقه سوزر که املاک آبا واجدادیمان میباشد منتهی میشد،

مسیربرگشت هم اغلب همین مسیرها بود اما دربرخی اوقات احمدفداله،ملا ودیگوله ،مودو وآرپناه نیزدرمسیرکوچ قرارمیگرفتند)). و دراین مدت مشغول کسب وکار خود که بیشترجنبه دامپروری وکشاورزی داشت می شدند. ناگفته نماند افرادی از ایل نیز دراین زمان به امرتجارت درخصوص کالاهای مصرفی واولیه مشغول بودند،وافرادی هم بمنظور کسب وکاربهتر ویا شاید ادامه تحصیلات منطقه ایلیاتی وکوچ نشینی را ترک کرده ودرشهرهای کوچک وبزرگ مستقرشدند.

محل سکونت درمناطق گرمسیری”

الف)بُنوار زلکلی (قلعه حاج باندُر)*ب)تخت شوشتری وجواررودخانه شوریاسور،مقام نو(کُنارشه)دربخش سردشت درشمال دزفول.ج) منطقه مسجدسلیمان(گُلگیر)،ایذه و آسماری(وارگه کلی سوزی).

محل اسکان درمناطق سردسیری”

الف)بیشتر مناطق پشتکوه زلکی(سوزرازتوابع شهرستان الیگودرز)،کینو،شیرکون ودره تازه.ب)چغاخور چهارمحال وبختیاری.

کوچ طایفه بُلفایی ازمنطقه گرمسیر(قشلاق) ازبُنوار زلکلی وتخت شوشتری وجواررودخانه شوریاسور،مقام نو(کُنارشه)آغازوپس ازگذر ازشیرکون،تازه، کینو،شط تمی(دریاچه تمی)شیرک،قسمتی ازلیروک ،امام زاده مومدحسن،منتهی به قالیکوه ودرنتیجه به املاک آبااجدادی درسوزر میرسیدند.

ودربازگشت نیزاکثرا همین مسیربوده ولی درپاره ای اوقات امام زاده احمدفداله ویاملاح ودیگوله یا باباروزبه نیزدررفت وبرگشت به این مسیرها اضافه میشد.

نویسنده : محمدبکتاش
تصاویری بسیارزیباازقالیکوه،کینو وپشتکوه زلکی وکوهستانها و مناطق جالب ودیدنی اطراف دره سوزر

روستای سوزر از توابع شهرستان الیگودرز است که املاک واراضی آباواجدادی اولادحاج بهادربلفایی زلقی درآن منطقه می باشد ودرحال حاضر نیز بصورت امانت  تحویل برخی از حضرات شیوخ عمرو ((اولاد مرادواولادسبزعلی))میباشد که آنهانیزبااستفاده از این املاک سالهای زیادی است که ازاین طریق امرارمعاش می نمایند.این روستا جزء بخش بشارت می باشد که در ۷۵ کیلومتری جنوب شهرستان واقع شده و دارای مشخصات زیر است”

-تعداد خانوار روستا:قریب به ۴۰ خانوار

– جمعیت: تقریبا بین۱۵۰الی۲۰۰ نفر

– مساحت: درحدود ۲۳۲۸ هکتار

-نام روستاهای اطراف: پرچل که در۲۰ کیلومتری روستا قرارگرفته است و روستای دره چی- روستای تنگ تاف-روستای زیبا-روستای کله گاه
پرونده:Baznavid.jpg
برگرفته از وبلاگ رسمی طایفه بُلفایی

ارسال یک پاسخ