عشایر در همه جاى کشور، از لحاظ فداکارى و شجاعت و شهامت، جزو بهترین افراد مردمند. هیچ‌کس شک ندارد که عشایر در راه اسلام و وطن اسلامى فداکارى کرده‌اند. هر کسى این را منکر بشود، منکر واضحات شده‌است./ مقام معظم رهبری حضرت آیت ا… خامنه ای

 

عشایر کالاهاى گوناگونى تولید مى‌کنند که مازاد و مصرف خود را براى فروش یا مبادله؛ بازار عرضه مى‌نمایند. از جمله صنایع دستى عشایر مى‌توان به گلیم – قالى – خورجین، توبره، چوقا، برک، پلاس و … اشاره کرد.
خورجین وسیله حمل اسباب و اثاثیه است که بر پشت چهارپایان قرار مى‌گیرد. توبره کیسه‌اى است که براى حمل وسایل توسط اشخاص مخصوصاً چوپان‌ها و ساربان‌ها مورد استفاده قرار مى‌گیرد یا براى تغذیه به گردن دام آویخته مى‌شود.
چوقا یا برک بافته‌اى است از خامه پشم گوسفند یا کرک بز که با آن پوشاکى شبیه پالتو دوخته مى‌شود و پلاس بافته‌اى است از موى بز به‌صورت مستطیل بلند و کم عرض که از کناره‌ها به‌هم دوخته مى‌شوند و قطعات بزرگى به‌وجود مى‌آورند که بسیار چادر عشایرى است و با طناب و چوب‌ها و تیرک‌ها و میخ‌هاى کوچک و بزرگ برپا مى‌شود.

ارسال یک پاسخ