شهيد حسين مير شكاري سليماني از ايل سليماني طائفهء حسيني تيره ميرشكاري : عشایر ، رنگواره های یک رنگ

عشایر در همه جاى کشور، از لحاظ فداکارى و شجاعت و شهامت، جزو بهترین افراد مردمند. هیچ‌کس شک ندارد که عشایر در راه اسلام و وطن اسلامى فداکارى کرده‌اند. هر کسى این را منکر بشود، منکر واضحات شده‌است./ مقام معظم رهبری حضرت آیت ا… خامنه ای

تحصیلات

تا پایان دوره ابتدایی در اغوش گرم خانواده و همراه و همگام ایل و طایفه خود در مدرسه عشایری به تحصیل مشغو ل بود دو ره دبیرستان را در شهر کرمان با همه مصائب و مشکلات و دوری از خانواده نبود امکانات و غیر ه به پایان رسانده و در سال ۱۳۵۲ موفق به اخذ دیپلم طبیعی از دبیرستان امام خمینی( پهلوی سابق )گردید .

سال بعد وارد دانشسرای تربیت معلم شده و تربیت فرزندان مردم محروم این منطقه پرداخت در تشویق و ایجاد تسهیلات برای بچه های ایل جهت ادامه تحصیل از هیچ کوششی فرو گذار ننمود و مانند برادری مهربان انها را در درس تقوی و دینداری می اموخت بسیاری از بچه های ایل و نیز بچه های شهر ستان کهنوج که امروز ه در حوزه های عملیه و دانشسراها و دانشگاهها ادامه تحصیل میدهند نمونه ای از ثمره زحمات بی دریغ اوست.

مبارزات شهید

از این زمان بود که مخالف با رژیم منحوس پهلوی را بصورت علنی اغاز کرده و در پخش اعلامیه و عکس های حضرت امام و نیز اگاه کردن عشایر دانش اموزان معلمان و سائر اقشار مردم ستمدیده این شهرستان محروم نقش ارزنده ای را ایفا نمود و بار ها از طرف عمال رژیم شاه مورد تهدید قرار گرفت در سالهای ۵۶و ۵۷ که انقلاب به اوج خود رسید با به تعطیل کشاندن مدارس کهنوج و کرمان که پرچمدار انرا روحانیت مبارز و همیشه در صحنه عهده دار بود شرکت فعال داشت و پیام رهایی از زیر یوغ استعمار و خفقان رژیم ستم شاهی را به گوش همه مردم این استان و عشایر سلحشور رساند .

ارسال یک پاسخ