این عشایر ما در اطراف ایران پشتوانه های استقلال ایران بودند

— امام خميني(ره)
سیاه‌چادرهای عشایر یکی از کانون‌های توجه توریست‌ها به‌ویژه گردشگران خارجی و زندگی عشایری یکی از ظرفیت های بلقوه صنعت گردشگری استان کرمانشاه است.

اسکان گردشگران در سیاه‌چادرهای عشایر در دنیای گردشگری بسیار مورد توجه است و هر فرد یا گروهی که بخواهد این موضوع را پیگیری کند هرگونه مساعدتی را با آن انجام خواهیم داد.

منطقه بکر اورامانات و منطقه عشایری هرسین از استعدادهای استان کرمانشاه برای توسعه اقامت‌گاه‌های بوم‌گردی است.

سیاه‌چادرهای عشایر کانون‌ توجه توریست‌ها و گردشگران خارجی

دسته ها : محیط زیست

ارسال یک پاسخ