گزیده ای از بیانات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری : عشایر ، رنگواره های یک رنگ

روستاهای ما باید مراكز فعال كار و تلاش و پر از نعمت باشند و زنها نیز در كنار مردها می بایست تمام تلاش خود را به هر شكل ممكن در دوران سازندگی بكار گیرند و هیچكس نباید بیكاری را بر خود بپسندد ./ مقام معظم رهبری حضرت آیت ا… خامنه ای

شاه ، شاه سابق که در آن کتاب نوشته است ، ماموریت برای وطنم ، من این را صحیح می دانم ، ماموریت برای وطن داشت برای اینکه وطن را به کلی نابود کند ، اسلام را نابود کند ، عشایر را نابود کند ، همه طبقات را به نابودی بکشد ، خزائن ما را ، همه را ببرد. امام خمینی(ره) صحیفه نور، جلد ۵ ص ۱۱۳

برادران من ! امروز روز اختلاف نیست، امروز روز این است که همه با هم پیوسته بشوید ،همه با هم برادروار از کشور خودتان دفاع کنید. امام خمینی(ره) صحیفه نور، جلد ۵ ص ۱۹۶

 بحمدا… با کمک همه اقشار ملت و عشایر محترم ایران این پیروزی تا اینجا حاصل شد. امام خمینی(ره) صحیفه نور، جلد ۵ ص ۲۱۱

 امید است به همت همه ملت، اقشار همه ملت، عشایر محترم ایران ، تمام اقشار ملت این بار سنگین به منزل برسد. امام خمینی(ره) صحیفه نور، جلد ۵ ص ۲۱۱

دولت در خدمت شما هست و من در خدمت همه شما هستم و من از خدای تبارک و تعالی خواستارم که عزت و سعادت شماها را با قدرت اسلام حفظ کند. امام خمینی(ره) صحیفه نور، جلد ۵ ص ۲۱۲

یکی از خیانت های رضا شاه به ملت ما این بود که مامور شده بود عشایر ما را سرکوب کند. امام خمینی(ره) صحیفه نور، جلد ۵ ص ۲۶۹

این عشایر ما در اطراف ایران پشتوانه های استقلال ایران بودند. امام خمینی(ره) صحیفه نور، جلد ۵ ص ۲۶۹

شما عشایر پشتوانه این مملکت بودید و انشاالله هستید. امام خمینی(ره) صحیفه نور، جلد ۵ ص ۲۶۹

شما عشایر محترم ایران و تمام اقشار ملت باید هوشیارانه توجه داشته باشید دست های خائن باز در زیر پرده مشغول فعالیت هستند. امام خمینی(ره) صحیفه نور، جلد ۵ ص ۲۷۰

من از خدای تبارک و تعالی سلامت و سعادت شما را ، ایلات ایران را ، ایل چهارلنگ را که من اطلاع از حالشان دارند ، من سلامت همه را خواهان هستم. امام خمینی(ره) صحیفه نور، جلد ۵ ص ۲۷۰

سلام بر همه شما دوستان من . امام خمینی(ره) در جمع عشایر بختیاری صحیفه نور، جلد ۵ ص ۲۷۰

شما جوانمردان ایل بختیاری خوش آمدید ، یکی از بزرگترین خیانت هایی که سلسله پهلوی به ایران کردند این بود که عشایر و ایلات ما را از بین بردند امام خمینی(ره) صحیفه نور، جلد ۵ ص ۲۷۶

پشتوانه مملکت ما ایلات و عشایر بودند که از آنجمله ایل بختیاری که من سوابق با آنها دارم. امام خمینی(ره) صحیفه نور، جلد ۵ ص ۲۷۶

مفاخر ما ایلات و عشایر ما بودند آنها را سر کوب کردند… امام خمینی(ره) صحیفه نور، جلد ۵ ص ۲۷۷

من از خدای تبارک و تعالی توفیق تمام ملت ایران را و خصوصا عشایر محترم ایران را و خصوصا شما عشایر ایل بختیاری را خواهان هستم. امام خمینی(ره) صحیفه نور، جلد ۵ ص ۲۷۷

گرفتاری اقشار ملت زیاد است… عشایر بختیاری هیچ چیز ندارند و به هر قسمت که بروید همین طور است. زیرا مال این ملت را به غارت برده اند.  امام خمینی(ره) صحیفه نور، جلد ۶ ص ۲۳

تمام عشایر ما از پشتکوهی ها تا غیر آنها موظفند که این نهضت را حفظ کنند. امام خمینی(ره) صحیفه نور، جلد ۶ ص ۴۸

این عشایر ایران یکی از بهترین خزائن ملت ماست. امام خمینی(ره) صحیفه نور، جلد ۶ ص ۵۵

یکی از چیزهایی که ممکن بود جلوی اجانب را بگیرد و نگذارد که اینها به طرف ایران رخنه کنند عشایر بودند. امام خمینی(ره) صحیفه نور، جلد ۶ ص ۵۸

نقطه اصلی عشایر است که خزائن این مملکت است. امام خمینی(ره) صحیفه نور، جلد ۶ ص ۶۰

خداوند انشاالله همه عشایر را حفظ کند. امام خمینی(ره) صحیفه نور، جلد ۶ ص ۶۲

… با ایل بختیاری بدتر از همه جا عمل شده است. امام خمینی(ره) صحیفه نور، جلد ۶ ص ۶۷

خداوند شما عشایر را از شرشیطان حفظ کند…

… عشایر ما در هر جا که هستند موظفند سایر اقشار ملت در هرجا که هستند موظفند که نگذارند این توطئه گران به حیات خود ادامه بدهند…

شما عشایر در هر جا که هستید پشتوانه ایران هستید. امام خمینی(ره) صحیفه نور، جلد ۶ ص ۱۲۱

از خیانتهائی که رژیم پهلوی به اسلام کرد و به ایران ، تخته قاپو کردن عشایر بود امام خمینی(ره) صحیفه نور، جلد ۶ ص ۱۸۹

عشایر و ایلات ما را خواستند به شکست برسانند تا وحدت ملی ما از دست برود. امام خمینی(ره) صحیفه نور، جلد ۶ ص ۱۹۰

ای برادران عشایری من! آگاه باشید.نگذارید تبلیغات سوء اینها در جوانان شما تاثیر کند امام خمینی(ره) صحیفه نور، جلد ۶ ص ۱۹۰

سلام و درود من بر عشایر ایران و سلام و درود من بر عشایر بختیاری. امام خمینی(ره) صحیفه نور، جلد ۶ ص ۱۹۰

من میدانم که عشایر هر جا که هستند ، در مرزها ، مرزها را نگهداری می کنند در جاهای دیگر جلوگیری از مفسده ها می کنند . من میدانم که شما عشایر از زمان رژیم سابق مظلوم بودید… امام خمینی(ره) صحیفه نور، جلد ۶ ص ۲۷۲

آنها عشایر را سرکوب می خواستند بکنند برای اینکه راه را برای اجانب باز کنند. امام خمینی(ره) صحیفه نور، جلد ۶ ص ۲۷۲

عشایر ایران یکی از پشتوانه های بزرگ کشور بودند. امام خمینی(ره) صحیفه نور، جلد ۷ ص ۲۷۸

عشایر ما خزائن این مملکت هستند ، خداوند همه شان را حفظ کند و موفق و موید باشند. امام خمینی(ره) صحیفه نور، جلد ۷ ص ۲۸۱

در طول تاریخ همه این عشایر ، همه این مرز نشین ها در فشار این طاغوت ها بودند. امام خمینی(ره) صحیفه نور، جلد ۹ ص ۸۲

… عشایر ایران در زمان سابق یکی از پشتیبانهای کشور بودند که به واسطه سلطه این رژیم و دستیاری اجانب اینها را یکی بعد از دیگری تضعیف کردند. امام خمینی(ره) صحیفه نور، جلد ۱۰ ص ۶۰

قدرت روحانیت را شکستند، قدرت عشایر را شکستند و هرجایی که می شد ، می توانستند … اینها را از بین بردند و کوچ دادند. امام خمینی(ره) صحیفه نور، جلد ۱۰ ص ۶۰

باید عشایر ایران به وظیفه ملی خودشان عمل کنند. امام خمینی(ره) صحیفه نور، جلد ۱۰ ص ۶۰

عشایر ایران و عشایر که یکی از پایگاه های مهم در ایران بودند. امام خمینی(ره) صحیفه نور، جلد ۱۳ ص ۵۶

یک راه این بود که عشایر این کشور را سرکوب کنند و آنها را از حال عشایری بیرون بیاورند. امام خمینی(ره) صحیفه نور، جلد ۱۳ ص ۲۷۵

این عشایر برای ایران یک پشتوانه است. امام خمینی(ره) صحیفه نور، جلد ۱۳ ص ۲۷۶

چه از عشایر و چه از شهرستانها که در این جهاد مقدس شرکت کردند تقدیر می کنم. امام خمینی(ره) صحیفه نور، جلد ۱۴ ص ۴۶

عشایر و سایر نیروهای ملت می آیند و در جبهه ها از شما پشتیبانی می کنند ، یک زوری در کار باشد. اینها عشقی است که به اسلام و به کشور اسلامی دارند و با این عشق پشتیبانی شما می کنند… امام خمینی(ره) صحیفه نور، جلد ۱۴ ص ۴۷

رضا خان عشایر را بکلی می خواست از بین ببرد و بسیار هم موفق شد در از بین بردن… امام خمینی(ره) صحیفه نور، جلد ۱۶ ص ۱۱۶

… و در رژیم سابق زمان رضا شاه می خواستند این عشایر را از بین ببرند. امام خمینی(ره) صحیفه نور، جلد ۱۶ ص ۱۷۴

سلام بر عشایر دلیر ایران. امام خمینی(ره) صحیفه نور، جلد ۱۶ ص ۱۷۴

در خاتمه از مسئولان محترم مملکتی نیز می خواهم که در کنار مسئولیتهای سنگین دیگری که دارند ، هر چه بیشتر و سریعتر در رفع مشکلات و کمبودهای شما (عشایر) بکوشند. امام خمینی(ره) صحیفه نور، جلد ۱۶ ص

عشایر درکلام ولایت /مقام معظم رهبری :

عشایر در جریان جنگ تحمیلی امتحان خوبی دادند و با شور و شوق به میدان آمدند و شهدای بسیاری را تقدیم اسلام و انقلاب کردند.

هرکس که اندکى در گذشته‌ى تاریخى ایران مطالعه کرده باشد، وضعیت عشایرِ غیور و مردمِ مؤمن این سرزمین و این استانِ قهرمان‌پرور را خواهد شناخت. بنده هم از خصوصیّات شما مردم مؤمن و بااخلاص- از شجاعتهایتان، از مقاومتهایتان، از ایمانتان، از فداکاریتان در راه خدا، از ایستادگیتان در مقابل فرمانروایانِ جائر و ظالم، از مشارکت زن و مرد در سراسر این استان و در همه‌ى مسائل زندگى- مطالب زیادى شنیده و خوانده‌ام.

خدا را سپاسگزاریم که جمهورى اسلامى، قدر عشایر  مردخیز و مردپروررا در همه جاى کشور دانسته است.

رهبر عشایرِ این سرزمین، حتى یک روز هم با نظام پهلوى از درِ آشتى وارد نشدند
نظام جمهورى اسلامى، براى عشایر ارزش قائل است و عشایر را به عنوان یکى از برجسته‌ترین قشرهاى کشور مى‌شناسند که هم در کار سازندگى و هم در کار دفاع از کشور، سهیمند.

خطاب به سران و معتمدان عشایر فرمودند: ملت قدرشناس ایران و حافظه تاریخی انقلاب اسلامی، حماسه های مرزداران غیور خود را از یاد نخواهد برد.

عشایر قدرتمند که تا امروز با مسئولیت شناسی بخوبی حافظ امنیت منطقه بوده اند باید با تقویت توان خود، این احساس مسئولیت را به جوانان و فرزندان خویش منتقل کنند.

شرط مهم ادامه پیروزی در مقابل توطئه‌های دشمن، هوشیاری، بیداری و پرهیز از دل مشغولی به مسائل کوچک است.

اعتماد متقابل و دلبستگی برادران کرد در آن سوی مرز به ایران و انقلاب اسلامی، محسوس است اما دشمن بیکار ننشسته است و مدام در حال توطئه و نفوذ و رخنه است تا شاید با ایجاد اختلاف و یا از راه‌های دیگر ضربه ای بزند بنابراین باید ضمن حفظ هوشیاری، آمادگی همه جانبه خود از جمله آمادگی‌های روحی، سیاسی و فرهنگی را افزایش دهیم.

باید با استفاده از منابع طبیعی و انسانی ارزشمند، و شکوفایی استعدادهای درخشان جوانان عشایر، روند توسعه و پیشرفت در منطقه شتاب بیشتری گیرد.

روستاهای ما باید مراکز فعال کار و تلاش و پر از نعمت باشند و زنها نیز در کنار مردها می بایست تمام تلاش خود را به هر شکل ممکن در دوران سازندگی بکار گیرند و هیچکس نباید بیکاری را بر خود بپسندد.

عشایر در همه جای کشور از بهترین افراد مردم از نظر فداکاری، شجاعت و شهامت بشمار می روند و در رژیم ستم شاهی ظلم مادی و معنوی بسیاری به آنان شده است.

بعد از پیروزی انقلاب برای عشایر اقدامات بسیاری شده اما این اقدامات تا وضعیت مطلوب فاصله ای بسیار دارد و بحمدالله ما می بینیم که مسئولین نسبت بکار عشایر بسیار دلسوزند.

عشایر در همه جای کشور،از لحاظ فداکاری،شجاعت وشهامت،جزء بهترین افراد مردمند . هیچ کس شک ندارد که عشایردر راه اسلام و وطن اسلامی فدا کاری کرده اند. هر کس این را منکر بشود،منکر واضحات شده است . همین احساسات ملت ما ،اهالی شهرها و روستاهاوعشایر ونقاط مختف کشور،پرجم اسلامی را در دنیا سربلند کرد.این که می بینید امروز بحمدالله اسلام در دنیا عزیز است و جمهوری اسلامی در این منطقه و در سطح عالم،کشور قدرتمندی است به خاطر همین وفاداری و احساس شما مردم است. عشایر همانطوری که امام فرمودند،ذخائر انقلابند.همه عشایر،مرز داران،سنت داران،حافظان هویت و حیثیت بومی این کشورند،در این هیچ شکی نیست .

۲ دیدگاه

 1. الهی گفت:

  جناب آقای محمد علی حضرتی یاد کوری
  مدیرمسئول و ساحب امتیاز سایت وزین “عشایررنگواره های یک رنگ”
  سلام علیکم
  با اهدا سلام و آرزوی توفیق برای حضرتعالی و تشکر از سایت خوبتان، بدینوسله سایت “سردار شهید عنایت الله بازگیر” از سرداران شاخص و عشایر کهگیلویه و بویراحمد
  به آدرس ” http://sardarbazgir.blogfa.com ” و سایر سایت های حاوی تصاویر -یادنامه شامل زندگی نامه وصیت نامه و سایر اسناد در سایت نوید شاهد ” http://www.navideshahed.com/uploaded_files/vijehnameh/2/bazgir/index.html ” و سایت جامع آمار و اطلاعات شهدای فارس ” http://www.shohadayefars.com/TkmileEtelaateShohada.aspx ” قابل دسترسی است . ” خواهشمند است در صورت صلاحدید از مطالب مرتبط به این سردار سرافراز در سایت وزینتان استفاده فرمائید .

 2. یادگاری فر گفت:

  با سلام و سپاس از وبسایت جالب شما
  چند سوال در مورد سیاه چادر داشتم که اگر امکان دارد شماره همراه خود را ارسال نمایید :

  تلفن بنده : ۰۹۱۳۸۹۸۲۶۲۱

ارسال یک پاسخ