زندگینامه شهید فرج کاویانی به قلم خانواده او ازایل قشقایی تیره کهواره : عشایر ، رنگواره های یک رنگ

امید است به همت همه ملت، اقشار همه ملت، عشایر محترم ایران ، تمام اقشار ملت این بار سنگین به منزل برسد

— امام خميني(ره)

بایگاه اطلاع رسانی بسیج عشایر استان فارس

ارسال یک پاسخ