بحمدا… با کمک همه اقشار ملت و عشایر محترم ایران این پیروزی تا اینجا حاصل شد

— امام خميني(ره)

بایگاه اطلاع رسانی بسیج عشایر استان فارس

ارسال یک پاسخ