برادران من ! امروز روز اختلاف نيست، امروز روز اين است كه همه با هم پيوسته بشويد ،همه با هم برادروار از كشور خودتان دفاع كنيد

— امام خميني(ره)

ایل چهاردولی

چهاردولی‌ها کرد و کرد زبان هستند و به گویش کردی کلهریلهجه (چرداولی، چرداوری) تکلم می‌کنند؛ و برخلاف بعضی از منابع که آنها را به اشتباه از طوایف لک خوانده‌اند آنهادر ابتدا از طوایف ایلات چرداول در استان ایلام بوده که از مجموعه ایل ریزوند یکی از بزرگترین ایلات غرب کشور میباشد که به زبان کردی کلهری تکلم می‌کنند . ایل چهاردولی چهاردولی > چاردولی > چرداولی > چه رداوری محل یکجا نشین شدن ایل ریزوند است. چرداول منطقه‌ای حاصلخیز است که از کلمه چهاردول گرفته شده که دول در زبان کردی به معنی سرزمین آباد و هموار است و منظور از آن چهار دول ریزوند است . و از قدیم الایام محل زندگی ایل ریزوند بوده و می‌باشد. نام ایل چاردولی منسوب به ایلات چرداولی (ریزوند) در چرداول در استان ایلام است و منشأ آنان نیز از ایل ریزوند بخش چرداول ایلام است.چاردولیها در زمان فروپاشی ایل باستانی ریزوند و همچنین در زمان زندیه به مناطق مرکزی ایران مهاجرت کرده و به نام منطقه خود که چرداول بود مشهور شدند / دانشنامه آزاد ایلامیان، ایل باستانی ریزوند / ، (تلفظ غلط رایج چهاردولی است) در جنگ چالدران با افتخار می‌توان به سوار کاران چهاردولی که شجاعت و دلاوری خود را به نمایش گذاشتنداشاره کرد.
———————————————————————————————————————————————————–

زبان چهاردولی‌ها

چهاردولیها با گویش کلهری، یکی از شاخه‌های زبان کردی صحبت می‌کنند. کلهری، یکی از گویشهای زبان کردی است که خود شامل لهجه‌های مختلف و متعددی از جمله: کلیایی، زنگنه‌ای، ریزه‌وندی(چهاردولی)(چرداوری)، قصری، کرماشانی، فیلی، سنجابی، خزلی، خانقینی و… می‌باشد.

ئیل چاردولی سه لام وه ناوت * ایل چرداولی سلام به نامت

من بومه قوربان دو دانه چاوت * من به قربان دو تا چشمت

به یره قی دیری ناوی گاوه سه ر * پرچمی (نماد) داری به اسم سرگاو

دلت وه ک ده ریا، ناوت قه شه نگه هه ر * دلت مثل دریا و اسمت قشنگه

تای چاردولی هه س، بیگانه چه کاره س؟ * تا وقتی چرداولی هست بیگانه کاری نمی‌تواند بکند

تای دلاور هه س، بی غیره ت چه کاره س؟ * تا دلاور مرد است بی غیرتی بی‌معنی است

ویژگی‌های دستوری

فارسی ملایری خرم‌آبادی کلهری لکی سورانی
آب خوردم اِو خوردِم او هه‌ردم ئاو خواردم ئاوم هوارد ئاوم خوارد
چی گفتی؟ شی گفتی؟ چی گوتی؟ چه وتی؟ چهت وت؟ چیت گوت؟
  • اضافه کردن فتحه، “ه”، قبل از فعل در زمان‌های استمراری:
فارسی ملایری خرم‌آبادی کلهری لکی سورانی
آب می‌خورم اِو مُخورِم او مۆهۆرم ئاو خوه‌م ئاوه مه‌رم ئاو ده‌خۆم
کتاب می‌خواندم کتاو مُخُنِّم کتاو مێهه‌نم کتاو خوه‌نیام کتاومه مه‌خوه‌ن کتاوم ده‌خۆێند

واژگان

ساختار و واژگان در تقسیم‌بندی زبان‌ها نقش مهمی ایفا می‌کنند. در زیر تعدادی از واژگان فارسی رایج به همراه معادل‌های آنها در برخی گویش‌ها و زبانهای رایج در غرب کشور آورده شده‌است.

فارسی ملایری خرم‌آبادی کلهری لکی سورانی کورمانجی هورامی
آب اِو آو، اُوْ ئاو ئاو ئاو av
باران بارو بارو، رفت، شوف واران واران، وه شت باران، وه رشت baran واران
چشم چِش چَش، تیئه چاو چه م چاو chav چه م
اینجا اینجِه، اینجُ ایچه ئێره ئێره ئێره li vê derê
زیاد زیاد زیاد فره فره زۆر zor,pir,gelek,zaf فره
داماد داماد دوما زاوا زوما زاوا zava, zaba
رهگذر رهگذر رهگوذر ڒێویار ڒێویار ڒێبوار rêwî
اتاق اتاق اتاق دێ دێ دێ، ژوور jûr, oda, olî
خانه خونه هونه ماڵ ماڵ ماڵ، خانوو mal, xanî
با وا، واردِ وا گ رد گه رد گه ڵ gel
بچه بَچَه بچه مناڵ ئایل منداڵ zarok
کلیه کلیه، گُردالَه گورداڵه گورداڵه گورداڵه گورداڵه gurchik
سهم، بخش سهم بر به ش به ش به ش besh
نمک نمک نمک نمه ک خووا خووا xo
چیز شی، چی چی چێشت چێ شتێ tisht
روز روز، رو رو ڒۆژ ڒووژ ڒۆژ roj ڒوژ
شب شِو شِو، شوگار شو شو شو shev
خوش خوش خُؤش خۆش خوه ش خۆش xwosh وه ش
شما شما شوما ئیوه هومه ئێوه hûn شمه
زن زن زن، زێنه ژن ژه ن ژن jin
مرد مرد پیا پێا پێا پێا، مێرد mêr
پدر، بابا بابا، بوئَه بُووَه باوگ باوه باب bav
مادر نِنَه، مامان دا، دایَه داێک دأ داێک، داێه dayîk
پسر پسر کُر کُر کور کُر kur
دختر دُختَر دُختِر دوت دت، ئافره ت کچ، کنیشک kech, dot
نفس نفس نفس، هناسه هناسێگ هناسێ هناسێ bêhn, henase
غروب ایواره ایواره ئیوواره ئیوواره ئێوواره êvar

افعال و مصدرها

فارسی ملایری (لری ثلاثی) لری شمالی کلهری لکی سورانی کورمانجی هورامی
آب خوردم اِو خوردِم او هَه ردم ئاو خوواردم ئاوم هووارد ئاوم خووارد min avê veduxard
خودم خویِم خوم خوه م وژم خۆم ez bi xwe وێم
رفتم رفتِم ره تم چی م چم چووم، ڒۆیشتم ez chûm
آمدم آمایِم اۆمام هاتم هه تم هاتم ez hatim
برو بَرو رو بچو بچو بچو/ بروو bichû?
خواستن خواسَن هاستن خوازین گِستِن ویستن xwestin
می‌کنم مُکُنِم مێ کم که م مه که م ده که م ez dikirim مه که رو
انداختن اِناختن ونن خستن ئاشتن هاۆێشتن avêtin
لازم بودن لازم بین لازم بین لازم بین ئه گره ک بین له گره ک بوون le lazmatî (îhtiyac) bûn
آمده بودم آمیه بی یِم اۆمایه بیم هاتویم هه تویم ها ته بووم ez hatibûm
آمده‌ام آمی یَم اۆمامه هاتومه هه تمه ها توومه ez hatim
افتادن اِفتی یَن اۆفتاێن، گلیس کَ فتن که تن که وتن ketin

بنا بر تاریخ مردوخ کردستانی، فارسنامه، سر پرسی سایکس و شرفنامه، چهاردولی‌ها از طوایف شیعی کرد بوده‌اند که به همراه ایل شاملو و ایل استاجلو، و… به یاری شاه اسماعیل صفوی شتافتند.

دیرتر کریم خان زند از طایفه زند که خود از تیره ثلاثی بوده‌است، بنیان سلسله زندیان را گذارد. گروهی از چرداولی‌ها در زمان کریم‌خان زند او را تا فارس همراهی کردند و در همان‌جا ساکن شدند. این طایفه پس از کریم خان از بیم کینه اغامحمدخان قاجار بمرور در ایل قشقایی ادغام گردیدند و تدریجاً به زبان ترکی قشقایی تکلم کردند.


سرداران و نماد چهاردولی‌ها

ایل چرداولی بر گرفته از چهار دول ایل ریزوند است که قسمتی از ایل باستانی سرخه میریها می‌باشند. سه ایل امروزی ریزوند و عالیبیگی و سورمیری، هر سه از ایل باستانی سرخه میریها منشعب شده‌اند که نسب آنها به بهرام گور (یکی از شاهان ساسانی) می‌رسد. … قسمتی از ریزوندها که به طرف وسط ایران مهاجرت کرده‌اند، اسم منطقه خود که به چرداول (چهار دول ریزوند) معروف بوده را برای خود برگزیده‌اند. درکتاب تاریخ گیتی گشا در خاندان زندیه می‌گوید: «که آقامحمد خان مدت دو ماه در اصفهان توقف داشته وبه اخذ مالیات … وبرخی از چهاردولی‌ها را که مانده بودند کوچ و بنه ایشان را روانه مازندران و کرمانشاهان کرد.» پس از مرگ آقا محمد خان قاجار رئیس طایفه‌ای از چهاردولی‌ها بنام نوروزخان ازترس کشته شدن فرار اختیار کرد. وی در آغاز قرن(۱۹ میلادی) برابربا دهه دوم قرن(۱۳ هجری قمری) راهی دیار شمال غرب کشور شد و در دره رود جغاتو (زرینه رود) با گروه بزرگی از طوایف خود ساکن گردید (دائره المعارف بزرگ اسلامی، مقاله استاد راولینسون). یکی دیگر از روسای چهاردولی هابنام سردار قاسم خان به طرف شرق سنندج (اسفند آباد) فرارکرد گروهی دیگر نیز مانند جاسم خان در قره چال ملکان آذربایجان شرقی سکنی گزیده، که حاج سیف الله بنابی تمامی این وقایع را در کتابی بنام خاطرات حاج سیف الله بنابی گردآوری کرده است. امروزه این عده را بنام چهاردولی (چاردولی یا چرداولی) می‌شناسند عده‌ای نیز به همدان کوچ کردند که در مناطقی از اسدآباد همدان و حدود ۱۵ آبادی در ملایر به زندگی خودشان ادامه می‌دهند. همین طوایف بنا به مقتضای محل زندگیشان و مردم اطرافشان تا حدودی از گویش اصلی خود دور شده‌اند.

یکی دیگر از سرداران ایل چهار دول بنام سردار مظفر، رئیس قریه محمودجقمحمودجق واقع در۵کیلومتری شاهین دژ می‌باشد، که در دوره محمد علی شاه قاجار و رضا شاه پهلوی می‌زیست. از زندگی این سردار اطلاعات زیادی موجود نمی‌باشد ولی در کتاب “هیجده ساله آذربایجان ” نوشته احمد کسروی اشاراتی به آن شده است (صفحه۶۹۳).

ایل ریزوند چرداولی که شاخه ای از قوم باستانی سرخه میری ها در غرب ایران و بویژه استان ایلام و کرمانشاه بوده بارها از طرف شاهان و خوانین محلی مورد تاخت و تاز قرار گرفته اند و به همین منوال شاخه هایی از آن در جای جای ایران منشعب شده و مهاجرت کرده اند که یکی از این انشعابات چاردولی ها هستند که از استان فارس تا شمال ایران گسترده اند آخرین تهاجمی که به ایل چاردولی ریزه‌وند شد همگام بود با سیطره والیان لر بر منطقه ایلام که در نتیجه آن ایل ریزوند بشدت در مقابل ورود آنان واکنش نشان داده که در نتیجه تهاجمات پی در پی ایل ریزوند چرداولی دچار فروپاشی شده بود اما در صدوبیست سال پیش تشمال صیدرضا احمدی در منطقه چرداول مجدداً این ایل باستانی را بازسازی کرد و آنرا از نابودی کامل نجات داد. همچنین ایشان دوباره قلمرو ایل ریزوند را تعیین کرد و زمینهای از دست رفته ایل را دوباره از سایر ایلات بازپسگیری کرد.


طوایف چهاردولی

اصالت این ایل در استان ایلام منطقه چهار دول ریزوند است که به چرداول معروف است این منطقه از لحاظ استراتیژیک بهترین جای ایلام است مزارع خوب امنیت مکانی برای زندگی جالب … ایل چهاردولی ساکن شهرستان شاهین‌دژ و شهرستان قروه و شهرستان اسدآباد هستند. شهرستان قروه در جنوب شرقی استان کردستان قرار گرفته و از شرق به استان همدان و از جنوب به استان کرمانشاه محدود است. شهرستان قروه از شمال به دهستان اسفندآباد همین بخش، از خاور به بخش سیمینه رود، از جنوب به بخش اسدآباد و از باختر به بخش سنقر و کلیائی از شهرستان کرمانشاهان می‌پیوندد، ریشه چرداولی‌ها در شهرستان چرداول به نام ایل ریزوند که ساکنان بومی و باستانی چرداول بوده‌اند قرار دارد؛ و به زبان کردی کلهری گویش ریزوندی (چرداولی) که به گویش چرداولی ایل چرداولی بسیار شباهت دارد.


چهاردولی‌ها در آذربایجان غربی

چهاردولی‌ها در شهرمحمودآباد ، دهستان چهاردولی وقسمت شرقی دهستان کشاورز در شهرستان شاهین‌دژ در جنوب آذربایجان غربی ساکن هستند. موقعیت آن کوهستانی است. قراء دهستان از چشمه سارها و قنات و آبهای برف و باران آبیاری می‌شود. محصول عمده اش غلات و لبنیات است. شغل ساکنین قراء دهستان کشاورزی و گله داری، و صنایع دستی و جاجیم وجوراب بافی است. مناطقی که چهاردولی‌ها در آن ساکن هستند از ۵۱ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و روی هم رفته ۱۰۱۹۰ تن سکنه دارد. راه شوسهٔ میاندوآب به شاهین دژ از قسمت جنوب باختری این دهستان عبور می‌کند. ابنیهٔ قدیمی این دهستان به شرح زیر است:قلعه شیره سرمحمودآباد، حمام باستانی محمودآباد، قبرستان تاریخی محمودآباد، آسیابهای قدیمی محمودآباد،خانه اربابی موسوم به قه لادر روستای آغچه مسجد ، در قریهٔ چچک لو خرابه‌های سه قلعه و آثار شهر هلاکوخان باقی است. در قریهٔ فتور خرابه‌های قلعهٔ ساری داش و در قریهٔ خلج قلعهٔ جرم داش و در قریهٔ خوشانی بالا غار بزرگی است که بیشتر اهالی آثار مزبور را منسوب به دوره مغول میدانند.

چهاردولی‌ها در استان کردستان

چهاردولیها در شهرستان قروه در جنوب شرقی استان کردستان ساکن بخش چهاردولی هستند. هوای دهستان سردسیر است. (زمستان طولانی، تابستان معتدل). آبادیهای دهستان از چشمه آبیاری می‌شود؛ و محصول عمده آن غلات و لبنیات است. ارتفاعات در باختر این دهستان کوه‌های شمالی و خاوری بخش سنقر کلیائی و کوه‌های جنوبی دهستان اسفندآباد واقع است و خرسرنه – سنگ سوراخ – بنصیری نامیده می‌شوند. ارتفاع قله خرسرنه ۲۵۶۷، سنگ سوراخ ۲۹۲۷ و بنصیر ۲۸۰۲ گز است. کوه‌های دهستان خدابنده لو در خاور دهستان کشیده شده و به سلسلهٔ اصلی الوند متصل می‌گردد. گردنهٔ همه کسی بین قروه و همدان پست‌ترین نقطهٔ کوه مذکور می‌باشد و ارتفاع آن ۲۱۶۵ گز است. رودخانهٔ مهمی در این دهستان وجود ندارد. تنها رودخانه کوچک شیروانه و تکیه‌است که از ارتفاعات باختری سرچشمه گرفته به طرف شمال جریان پیدا می‌کندو به رودخانهٔ شور می‌پیوندد. آب رودخانه‌های کوچک دیگر دهستان که در بهار و مواقع بارندگی زنده و آب دارند به رودخانه بالا منتهی می‌شوند. دهستان چهاردولی از ۳۱ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و ۱۲۰۰۰ تن سکنه دارد و قریه‌های مهم آن عبارت است از: صندوق آباد، نارنجک، آقبلاغ، باباشیداله، گندآب بالا و پائین. راه شوسهٔ سنندج به همدان از وسط دهستان می‌گذرد. آبادیهای ناظم آباد دوسر، وی نسار، و داش بلاغ این دهستان کنار راه شوسه واقع شده‌اند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵).

چهاردولی‌ها در استان همدان

چهاردولی‌ها در شهرستان اسدآباد در غرب استان همدان ساکن هستند.

چهاردولی اسدآباد یکی از دهستانهای چهارگانه شهرستان اسدآباد است. این دهستان در شمال بخش واقع شده و از شمال به دهستان چهاردولی بخش قروه، از جنوب به دهستان جلگه افشار، از خاوربه کوه آلماقولاغ و از جانب باختر به دهستان کلیائی اسدآباد محدود است. قسمت مرکزی شمال دهستان دشت، و جنوب باختر و خاور آن کوهستانی است. سردسیر است. زمستانهای آن طولانی و تابستان‌های آن معتدل است. قریه‌های کوهستانی از چشمه‌ها و قریه هائی که در دشت واقع اند ازرودخانهٔ شهاب آبیاری می‌شوند. محصول عمدهٔ دهستان: غلات، حبوبات، پیاز، توتون و لبنیات است. این دهستان از ۲۷ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و جمعیت آن در حدود ۸ هزار نفر است. مرکز دهستان آبادی چنار عباسخان و قراء مهم آن: کمک، حسن‌آباد امام، پیرملو، ایوراع، قره بلاغ و آهوتپهمی‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵).

چاردولیها در استان فارس

در استان فارس طایفه ای بنام شبانکاره وجود دارد که نسبه آنها به چاردولیها میرسد

چرداولی‌های کرمانشاه

چرداولی‌های کرمانشاه در شهرستان ماهیدشت تحت عنوان ریزوندهای مایشت و طایفه شبانکاره زندگی می‌کنند که در زمان ورود والیان به پشتکوه به ماهیدشت مهاجرت کردند.

حمید چرداولی یکی از معروفترین پهلوانان ایل چرداولی کرمانشاه می‌باشد که در غرب کشور معروفیت دارد؛ و منتسب به ایل ریزوند چرداول است.

چهاردولی‌ها (چه‌رداولی) در استان ایلام

چرداولی ها (چرداوری‌ها) در استان ایلام در شهرستانی با همین نام زندگی می‌کند. ایل بزرگ ریزوند که در این منطقه سکونت دارند قبلاً در کل پشتکوه سکونت داشتن واز زمانی که سلاطین صفوی طایفه فیلی را در پشت کوه حکومت دادند بر این طایفه (ریزوند) اطاعت از روسای فیلی سخت آمد و بسیاری از آنان از پشتکوه بسیاری از مناطق از جمله فارس وعرراق{ مندلی. خانقین. زرباتیه. کوهدشت.} مهاجرت کردند و در مرحله دوم در زمان انتقال قدرت والیان لرستان به پشتکوه در زمان قاجاریه (آقا محمدخان) به پشتکوه و جنگی که بین ساکنان و مالکان اولیه پشتکوه (ریزوندها) و والی رخ داد ریزوندها شکست خوردند و و اکثر ریزوندها (منجمله ریزوندهای چرداوری) مجبور به مهاجرت اجباری شدند؛ ولی در ۱۰۰سال پیش ایل ریزوند توسط توشمال (رئیس) صیدرضا احمدی آخرین تشمال از ریزوندهای چرداولی احیا شد و سروسامان داده شد، که اکنون در دهستان ریزه وند و بخش زاگرس شهرستان چرداول و حوزه مرکزی شهرستان شیروان (شیروان)- میشخاص-بخش بولی- شهرستان مهران (طایفه ملخطاوی)- شهرستان ملکشاهی (طایفه کنیانی و کناریوند- طایفه سورگه شهر ایلام و بسیاری از مردم شهر ایلام-بخش چوار سکونت دارند مالکیت اصلی این منطقه می‌باشند که کوچ نشین نبودند. بسیاری از چرداولی‌ها در استان هایآذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، همدان،خانقین، مندعلی، سلیمانیه و اربیل و… ساکن شده‌اند.. و مردمان آن امروزه در این استان‌ها به عنوان ایل چهاردولی (چرداوری) شناخته می‌شوند. در زمان صفویان قبل از تسلط والیان بر پشت کوه رضاخان ریزوند بر شهرستان‌های کنونی شیروان و چرداول، ایلام، و میش خاص و بولی و قسمتی از چوار و مهران حکومت می‌کرد.


منابع

* ویکی پدیا

* چهاردولی در لغت نامه دهخدا

(فرهنگ جغرافیایی ایران ج. ۵، حسنعلی رزمﺁرﺍ، تهرﺍن، دﺍیره جغرﺍفیایی ستاد ﺍرتش،۱۳۱ -.۱۳۲).

کتب :

چه ردواری یکی از لهجه‌های گویش کلهری از زبان‌های کردی می‌باشد

فارس و جنگ بین‌الملل. نوشته آدمیت.

تاریخ ۱۸ ساله آذربایجان، جلد دوم، چاپ هشتم صفحه ۶۹۳

دانشنامه آزاد ایلامیان، توشمال صیدرضا احمدی رئیس ایل باستانی ریزه‌وند،

فرهنگ جغرافیایی ایران ج. ۴، حسنعلی رزمﺁرﺍ، تهرﺍن، دﺍیره جغرﺍفیایی ستاد ﺍرتش،۱۳۱ -.۱۳۲

دانشنامه آزاد ایلامیان، ایل باستانی ریزوند

دهستان ریزه‌وند، تقسیمات کشوری وزارت کشور

ارسال یک پاسخ