این عشایر ما در اطراف ایران پشتوانه های استقلال ایران بودند

— امام خميني(ره)

عمارلو نام یکی از ایل های بزرگ کرمانج و قوم های باستانی خاورمیانه است. مردم این ایل اغلب به گویش کرمانجی سخن مى گویند. گفته می شود که، نادرشاه، در سال ۱۱۴۵، این قوم را، ازقوچان به گیلان، کوچاند؛ تا، جلوی تاخت و تاز و تجاوز روسها دراین منطقه گرفته شود.

مناطق پراکنش عمارلو

نشیمن گاه ایشان، تدریجا، میان سه استان هم سایه،گیلان، قزوین، و زنجان تقسیم شده است؛ اما، منطقه سکونت ایشان، در این سه استان، هم چون آن منطقه عمارلو خوانده می شود. ایشان در استان خراسان نیز سکونت دارند. کرانه مدیترانه، نشیمن گاه نخستین ایشان است.

 • عمارلو نام ایلی در منطقه نیشابور ایران است.
 • عمارلو نام ایلی در منطقه طارم و آب بر ایران است.
 • عمارلو نام ایلی در منطقه رودبار ایران است.
 • عمارلو نام ایل کرمانجی است.
 • عمارلو نام یک بخش در شهرستان رودبار در استان گیلان ایران است.

زبان های رایج ایل

هر چند زبان بیشتر قوم عمارلو کرمانجی شناخته می شود؛ اما، کاربرد زبان های دیگری نیز میان ایشان گسترش یافته است.

 • کرمانجی (در گیلان، قزوین، زنجان، و خراسان)
 • تاتی (در گیلان و قزوین)
 • ترکی (در گیلان، قزوین، و زنجان)
 • فارسی (در گیلان، قزوین، زنجان و خراسان)

تلفظ‌های دیگر این نام

نام رایج این قوم در نوشتار عمارلو و در گفتار امارلو می باشد. این قوم به نام های هم آوای دیگری نیز خوانده می شود:

 • آمارلو (در گیلان، قزوین، زنجان و خراسان)
 • عمرلو (در گیلان و قزوین)
 • آماردلو (در گیلان)
 • انبارلو (در گیلان، قزوین و زنجان)
 • امبارلو (در گیلان)
 • آمبارلو (در گیلان)
 • عماری (در زنجان)
 • ئامار (در خراسان)
 • ئاماران (در خراسان)

منبع

 • دارالمرز گیلان – نویسنده ال.جی.رابینو
 •  جلد دوم حرکت تاریخی کرد به خراسان

یک دیدگاه

 1. ولي الله قرباني نژاد جيرنده گفت:

  عمارلو تشکیل شده از لب لوشان تا کوهپایهای شهیدان در جیرنده وغیره عمده اصل ولی خانیها در جیرنده و بیشتر در تهران وشهرک محمدیه قزوین میباشند ولی متاسفانه هیچکدام زبان کرمانجی بلد نیستند ناراحتی
  بنده این است که با کوچ ولی خان در آن زمان دیگر قوم
  عمارلو در صحراهای نیشاهپورعمارلویها چه شدند آیا آدرسی یا تلفنی از آنها هست لطف بیکران آنها شامل اینجانب شود

ارسال یک پاسخ