این عشایر ما در اطراف ایران پشتوانه های استقلال ایران بودند

— امام خميني(ره)

 Image result for ‫ایل عیسی لو‬‎
یکی از ایلات تاریخی ایران بوده‌است که مدتهاست یکجانشین شده‌اند. شقاقی ها در استانهای آذربایجان شرقی(میانه،سراب، هشترود)، اردبیل(خلخال)، خراسان رضوی (قوچان) و خراسان شمالی (بجنورد) زندگی می کنند.

ایل شقاقی که کردتبارو شیعه‌مذهب بوده در پی تاسیس دولت صفوی و شیعه‌ستیزی دولت عثمانی از منطقه کردنشین مرزی ترکیهو سوریه و عراق امروزی اکثریت به ایران  و گروهی نیز به مناطق شیعه‌نشین فلسطین کوچیدند.

این ایل پس از ورود به ایران در شهرهای سراب هشترود و میانه و خلخال ساکن بودند و به دلیل پراکندگی در بین اذری زبانها به مرور هویت اذری به خود گرفته اند اما تعداد کمی از آنها در شهرستان خلخال بخش سنجبد شرقی (حدود بیست روستا به نامهای میل آغاردان ، بلوکانلو ،مصطفی لو ، پیر انلو ، اوجغاز ، مورستان ، گلستان علیا ، حاجی آباد ، گلستان سفلی ، لنبر ، نواشنق ، آقبلاغ کرد ، غفور آباد ،‌ کالار ، چلنبر ، داودخانی ، خداقلی قشلاق ،دلیلر ، النکش ، زاویه کرد ) و چند روستا در بخش شاهرود خلخال هنوز به زبان کردی سخن می‌گویند.

شقاقی‌های آذربایجان امروزه به زبان ترکی آذربایجانی صحبت می کنند. شقاقی‌هایی که در بین ملت فلسطین زندگی می کنند هویت عربی به خود گرفته‌اند ولی شیعه هستند.از شقاقی‌های مشهور فلسطینی میتوان به فتحی شقاقی اشاره کرد.

طوایف

 • دلیکانلو
 • اروانلو
 • زفرانلو (اکرانلو)
 • بالکانلو( پالکانلو)
 • پسیرانلو (پسیانلو)
 • بادانلو( بادلانلو)، (بهادری)
 • گورانلو (کورانلو)، (گورکانلو)
 • یاراحمدلو
 • میرسلطانلو
 • موصانلو
 • فتحعلیخان لو
 • توشماللو
 • اسپرلو
 • شاطرانلو

ارسال یک پاسخ