شما عشایر محترم ایران و تمام اقشار ملت باید هوشیارانه توجه داشته باشید دست های خائن باز در زیر پرده مشغول فعالیت هستند

— امام خميني(ره)

 تصاویری از زنگی کوچ نشینان ایلات لرستان

 ایل موسوم ب« دیر ک ون » که عده ای به اشتباه آن را « دریکوند » می نامند یکی از پر جمعیت ترین طوایف بالا گریوه است .ساکنین بخش الوار گرمسیری عمدتاً ازتیره « دیر ک ون » از  طوایف و ایلهای بالا گریوه هستند،

وجه تسمیه نام

« دیر ک » مرکب از دو کلمه ی « دیر » به مفهوم « دی » به مفهوم « ده » و « رک » به مفهوم تکیه گاه و پشتیبان و در مجموع به معنی پشتیبان ده و یا کد خدا ی طایفه و ده و مفاهیمی از این دست است از سوی دیگر « دیرک » واحد سکه طلا نیز بوده است . همچنین « دیر ک ون » نیز به دو صورت تلفظ می شود اما هم اکنون دریکوند خوانده می شود که اشتباه است ، این واژه در سال ۱۳۲۰ خورشیدی متداول شده است.

ایل « دیر ک ون » عبارت است از مجموع طوایف و تیرها لر،  که به نام «دیرک» نامیده شده اند

 دکتر امان الهی که خود از این ایل می باشد در موارد مختلفی ایل  « دیر ک ون » را ترسیم کرده است که نتیجه برآیند آنها چنین است ( طوایف و گروهایی که روی هم رفته  « در کوند » ( به غلط دریکوند ) می نویسند نام گرفته اند از تیرهای مختلفی تشکیل شده اند و یا به عبارت دیگر منشأ واحدی ندارند . وجه تسمیه « در کوندها » ناشی از نام « در ک » می باشد که معاصر شاهوردیخان آخرین اتابک قدرتمند لرستان بود که در ( ۱۰۰۶ ) به دستور شاه عباس صفوی به قتل رسید ،

تیره های ایل

بر اساس روایت محلی تیره های ساتیاروند ، گلالی ، شورابی ، طالبوند ، زینی وند ، کرفند ، یاقوند و طافی از نسل « در ک »  می باشند و بنا به روایات محلی دختــــــر « درک »   به عقد بهار ( جد بهاروند ها ) در آمد و از آن زمان رابطه تنگاتنگی  بین دیر کون و بهاروندها بوده که همدیگر را ( حالو – خورزا ) « دایی  – خواهر زاده  » می نامیدند . بر اساس روایات محلی پسران «دیر ک» عبارتند از یاقو، زینی ، نجف ، گلالی ، ساتیار ، کی رف ، تافی و طالب  همچنین برخی طایفه کرکینی ، شلوون ، هلدی ، هاکبرنی ( آهوبرندی ) ، شروی

طوایف دیرک ون 

سه طایفه بزرگ میر ، بهاروند و قلاوند نیز از طوایف مهم و نامدار دیرک هستند که تا الان در صلح و صفا در کنار هم در بخش الوار گرمسیری زندگی می کنند و کمتر پیش آمده که دچار لغزش و درگیری شوند اگر هم شده با پا در میانی طوایف و بزرگان قبایل دیگر خیلی زود با هم صلح کرده اند.

دیر کون » های اصیل نزدیک به ۲۰ طایفه و گروه می باشند و تنها ۸ طایفه از آنها فرزندان دیر ک ۴۰۰ سال پیش می باشند.

در یک جمع بندی کلی می توان نوشت که ایل  دیر ک  ون( دیر ک وند از مجموع طوایف و تیرهایی تشکیل می شود که چه بصورت نسبی و چه سببی به دیر ک منتسب می باشند

۱-  قلاوند و رشنو ۲- ساتیاروند و بهاروند ۳- شیخ ۴- نجفوند ( احمدها و مرادخانها ، هلدی ) ۵- میر(میر عالی ، میر چناری ، میر شکاری ) ۶- پاپی ( مال زیری ، خادم …..)

۷- قلاوند (شهاوند ، مهراب پور ) ۸- یاقون ( یعقوب وند ) ۹- سگوند ۱۰- کاویانی ۱۱- شلووند ۱۲- میرازوند ۱۳-  کوشکی

پیشینه تاریخی ایل

کتاب تبار هخامنش دیار بالاگریوه در یک نگاه

«عابدین پاپی»
مرادحسین پاپی

نکته بسیار مهم که مولف بر آن پرداخته ،با آوردن ۱۲ دلیل مستند در کتاب مزبور هخامنشی بودن دیار بالاگریوه را به تثبیت رسانده.
دلایلی از قبیل زبان و گویش مردمان بالاگریوه که گویش اصیل لری است و شبیه به گویش هخامنشیان است.
این نویسنده جهت روشن تر کردن موضوع کاوش های زبان شناسی را مزید بر علت می پندارد. دیگر آداب و رسوم بالا گریوه ای ها و از جمله نوع و شکل لباس و نیز آیین ها و ابزارآلات جنگی و غیر آن شباهتی زیاد به هخامنشیان و آریایی ها دارد.
این نویسنده ابراز می دارد که سرداری مخصوص لرها و بالا گریوه ای ها (ستره) را سدره می گفته اند و یا دستاری که بر روی کلاه می بسته اند و یا آسای شاهزاده احمد که شباهت زیادی به آروت هخامنشیان دارد
دیگر این که نویسنده معتقد است که هفت ایل و طایفه‌ی تشکیل دهنده‌ی بالاگریوه به نام های پاپی، ساکی، رشنو، دیرک ون، جودک، کوشک و بازگیر نامبردار شده اند. و با تحقیقی که مولف به انجام رسانده همه ی این نام ها آریایی و ایرانی است و دارای خاستگاه آریایی می باشند.
به گونه ای که ایشان می گوید: دیرک عنوان سکه‌ی طلای هخامنشی است.
از دیگر دلایل عمده که بر تبار هخامنش دیار بالاگریوه مهر تائید می زند واژه‌ی خوآرنمک است (گو آرنمک امروزی)
این نویسنده در کتاب خویش بیان می دارد که در کناره‌ی رودخانه سیمره خواسپس باستان در نزدیکی منطقه ی ماژین نام منطقه ای است که در متون باستان از حضور هخامنشیان در منطقه‌ی امروزی بالاگریوه را می رساند.
یکی دیگر از دلایل این نویسنده نظریه‌ی مردم شناسان و تاریخ نگاران خبره است که اعتقاد دارندقبایلی که نشان حیوان به عنوان نمونه دارند یا علاقه ای به حیوان خاص از خودشان نشان می دهند نژاد آنها به قبایل پارس باستان هخامنشیان می رسد و از این نمونه در میان بالاگریوه که به معنای بالانشین و بزرگمنش است می باشد که این نام با مفهوم هخامنش یکی است.
مهمتر این که نویسنده در جلد اول کتاب چنین آورده است که دیار بالاگریوه جایگاه هخامنشیان بوده است.
وی شوش را مرکز هخامنشی و حد و مرز جنوبی بالاگریوه عنوان داشته است. به طوری که در ادامه می افزاید که بنا بر نقل برخی از متون قدیمی کوه های شمال شوش به مانند کوه که ور و کوه های کرکی و منگره تخت گاه و استراحت گاه ییلاقی هخامنشیان بوده و حتی منطقه موسوم به کوشک در دامنه‌ی جنوبی کوه که ور و نیز شایع بودن کلمه ی کوشک در میان بالا گریوه را نویسنده از دلایل عمده مبنی بر هخامنشی بودن دیار بالاگریوه می پندارد.
نکته ی مهمتر آثاری است در دوره ی هخامنشیان، آثاری از جمله غار کلماکره و به ویژه شهرهایی از قبیل اری ترین، دوره (دورق)، اندامش، لور، گریت و … که نویسنده معتقدند این آثار که در منطقه ی بالا گریوه می باشند مربوط به دوره‌ی هخامنشیان هستند.
حاصل این که با دلایل و نشانه هایی که این نویسنده با تحقیق و پژوهش و سند مستند آورده اند در هخامنشی بودن دیار بالا گریوه و یا به بیانی از تبار هخامنش بودن این دیار تردید و شبهه ای ایجاد نمیشود.
چرا که هم از لحاظ نقلی و تاریخی همانطور که نویسنده در کتاب خویش آورده اند و هم از حیث عقلی این مهم می تواند صحت و سقم داشته باشد. و دیگر این که اکثر دلایلی که ذکر آن رفت معقول و منطقی به نظر می آیند. بدین سان که این دلایل یک نوع ارتباط و فرایند مشترک را با فرهنگ و آداب و رسوم و البته فرهنگ زیست محیطی هخامنشیان برقرار و بازگو می نمایند. به پایان آمدیم این دفتر،ولی حکایت همچنان باقی است.
عابدین پاپی
نویسنده، شاعر و روزنامه‌نگار

۲۱۵ دیدگاه

 1. رضا دیرکوند( دیر ک ون) گفت:

  نمیره دیر ک ون نمیره بالاگریوه نمیره لُر

 2. از نسب کردن تفاخر بر حسب سگ سیرتی است
  غیر مشتی استخوان در دست از اجداد چیست؟
  صائبتبریزی

 3. طایفه گرایی و برتری طلبی قومی و تعصبات کور و مخربی که هراز چندگاهی متاسفانه به بهانه های مختلف دربین مردم شایع می شود باید با گذشت زمان کمرنگ شود . پرویز اکبری می افزاید: این تعصب طایفه ایی حتی در بین فرهیختگان وتحصیل کردگان نیز شایع شده که نگران کننده است.
  وی با عنوان اینکه افتخار و هویت قومی فی نفسه امر بدی نیست و باید این هویت پاس داشته شود ، می گوید: پاسداشت هویت قومی با طایفه گرایی و تعصبات کور طایفه ایی متمایز است و نباید در حلقه تنگ طایفه خود را محصور کنیم.وی ادامه می دهد: بین هویت قومی ،سنت ها و آداب و رسوم ارزشمند و کهن با طایفه گرایی فرسنگ ها فاصله است و هیچگاه طایفه گرایی همردیف و هم سنگ هویت قومی و افتخار به مفاخر سنتی و تاریخی و نیاکان ما نباید فرض شود. اکبری به اشعار جدید خود در نفی طایفه گرایی وبرتری طلبی قومی وتعصبات کور و مخرب آن اشاره کرده و می گوید: این اشعار را تازه سروده و در هیچ جایی منتشر نکرده ام.
  مثنوی پرویز اکبری در مذمت طایفه گرایی به شرح ذیل است:
  >نفی خواهم کرد هررفتاربد
  >زانکه بیزارم من از کردار بد
  >برتری هرگز به قوم وخویش نیست
  >قومیت خواهی حبابی بیش نیست
  >هرکه خود را خاص وبرتر بشمرد
  >طعنه ی مخلوق وخالق می خرد
  >هیچ مخلوقی زخود بی عیب نیست
  >کامل وبی نقص جز الله کیست؟
  >خام.جانان را غم یاران کم است
  >درد ما را آدمیت مرهم است
  >هرکه باعلم وادب دمساز شد
  >در دو عالم باکمال انباز شد
  >حرف پیغمبر«ص» شنو باگوش جان!
  >خویش را از دیگران برتر مدان
  >مال و زور وزر نپاید با کسان
  >غرقه ی این ورطه شد بس جاهلان
  >افتخار هرکسی ایمان اوست
  >دوستی با دوستان حق نکوست
  >دست مردی سوی مردان کن دراز
  >تاتوانی باخدا جویان بساز
  >اجتناب از تفرقه مطلوب ماست
  >تفرقه افکن کجا محبوب ماست؟
  >قطره ی نا چیز چون دریا شود
  >موج ها چون کوه زان پیداشود
  >جویباران گر بهم پیوسته اند
  >سیل بندومانع را بشکسته اند
  >ابلهان را دل به واهی ها خوش است
  >صحبت از عقل خرد ابله کش است
  >دین خود را می فروشند مفت مفت
  >تاشود یک روزشان با کام جفت
  >می فروشند فخر بر مردم بسی
  >تاشوند محبوب نزد ناکسی
  >تا بخندانند چوخویشی را دمی
  >حرف های پوچ می بافند همی
  >خودپسندی کار نادانان ماست
  >برتری جویی بلای جان ماست
  >خادم مردم هرآن کو بهتر است
  >درقیامت جایگاهش برتراست
  >ازخدا شرمنده شو ای بدزبان!
  >دیگران را از خودت بر تر بدان!
  >مرگ می دانی که حتما عاجل است
  >یاد مرگ وقبر کار عاقل است
  >هرکسی اعمال خود در پیش روست
  >دوست بگریزد زبد کردار دوست
  >ما به خوش نامی ومردم باوری
  >سربلندوسرفراز از داوری
  >کی به جمعیت تفاخر کرده ایم
  >عیب همنوعان خود را پرده ایم
  >گر دریدی پرده ی عیب کسان !
  >نیستی از خشم خالق در امان!
  >«اکبری» تاجان به تن دارد مدام
  >ضم خودخواهی کند هرصبح وشام
  >تا زبانش تر بود در کام او
  >خودپسندان را کند بی آبرو

  پرویز اکبری از شعرای لرستانی

 4. محمد گفت:

  سلام اول که مالرها مگه کاسی وعیلامی نیستیم چطور ربطمی میدی به هخامنشی؟ درسته که هخامنشی پیوند برقرارکردبالرها. بعدهم شما طوایف دریکوندرونوشتید ولی اسمی از طایفه ترکارانی نبردی! ترکارانی ازطوایف پرجمعیت دریکوند وبیشتر ساکن پلدختر وگرمسیر هستن

 5. شاهین دیرک وند گفت:

  خدا رحمت کنه امواتتون رو. برید واسه خودتون ی پیج درست کنید و اونجا شکم دریدگی کنید. ما دوس داریم اینجا در رابطه با دیرک وند ها مباحثه کنیم و بس…

  • سیا کلهر گفت:

   اول متن مطلب رو مطالعه کن . اگه بخونی متوجه میشی که بدون هیچ دلیلی بهاروندها ، قلاوند ها ، رشنو ، سگوند ، و…. رو گفته دریکوند هستن !!!
   توقع داری بقیه این اشتباهات تابلو رو باور کنن و صحبتی هم نکنن ؟!!

  • سیا کلهر گفت:

   اول متن مطلب رو مطالعه کن . اگه بخونی متوجه میشی که بدون هیچ دلیلی بهاروندها ، قلاوند ها ، رشنو ، سگوند ، و…. رو گفته دریکوند هستن !!!
   توقع داری بقیه این اشتباهات تابلو رو باور کنن و صحبتی هم نکنن ؟!!
   وقتی مطلبی اینگونه منتشر میشه ، باید منتظر پاسخ ، انتقاد و… بود .

 6. شاهین دیرک وند گفت:

  سلام علیکم و رحمت اله. برادران و خواهران عزیز این پیج مربوط به ایل دیرک وند هست. جای تعجب داره که چرا برخی اعضای ایل بزرگ و با عظمت بهاروند که کاملا مستقل و بالا بلند و کم نظیر و عاری از هرگونه عیب و نقص و ضعف و تنها یکه تاز عرصه های تاریخی لرستان و بالاگریوه هستند میان تو این پیج و شکم خودشون رو پاره میکنن که بگن ما زیرمجموعه دیرک وند نیستیم.

 7. سیا کلهر گفت:

  این پیامم به لرهای هویت فروش هست ، که دست در دست پانکردها گذاشتند و حتی کمکشون دادند که بله ، کلهرها لر نیستند .
  خود را به بالاگریوه نسبت میدهند و هویت اصلی بالاگریوه رو مخدوش کردند . حتی نمیدونن کلمه بالاگریوه اول چی بوده و معنی اون چیه .
  خودشون که هیچ حتی هر طایفه ای از جمله بازگیر ، بیرانوند ، پاپی ، سگوند ، ساکی و……رو هم بالاگریوه معرفی می کنند ،!!!
  آخرش هم میگن کی به کیه .

 8. سیا گفت:

  ضمنا یک نکته :
  ایل بالاگریوه رو بخشی از لرهای کلهر از جمله ایل مرادعلیوند ، کردعلیوند ، منصوری و… تشکیل دادن .
  اگه ما مهاجر باشیم پس ایل بالاگریوه به لرستان اومدن . ضمنا این روایتی جعلی هست که مربوط به بالای ۸۰۰ سال پیشه .
  من راجع به اصالت طوایف صحبت می کنم و نه قدمت سکونت .لرها در زمان هخامنشیان تا سانیان به سایر مناطق میرفتند و به مرور برگشتند .
  هر کی بر اساس حدس و گمان نظر بده ، با حد و گمان جواب میگیره .
  مهم اینه حرف با سند باشه .
  پل کلهر ، روستاهای با قدمت زیاد در لرستان به اسم کلهر و…..

 9. محمد گفت:

  بَهارْوَنْد از ایلات لر شیعی مذهب، در منطقه بالاگریوۀ لرستان است.

  ریشه شناسی

  نام ایل برگرفته از نام “بهار”، نیای دوازدهم یا چهاردهم بهاروند است. از آنجا که نظام خویشاوندی بهاروندها مبتنی برنظام پدرتباری است، نه تنها نام ایل، بلکه نام اغلب تیره‌های آن، چون باوَک (بابک)، اَم الله (امان الله)، جافَر و جز آن نیز از نام نیای آنها گرفته شده است.

  تقسیمات ایلی

  در متون تاریخی پیش از دورۀ قاجار، از بهاروندها همچون بیشتر ایلات لرستان، نام برده نشده است. با آنکه راولینسن از دیرکوند- که بهاروند شعبه‌ای از آن به شمار می‌آید- نام برده، [۱] تقسیمات آن را مشخص نکرده است.

  براساس تاریخ شفاهی، بنیادگذار ایل بهاروند مردی به نام “بهار” بوده که در زمان شاه عباس (۹۹۶-۱۰۳۸ق) در دهکدۀ رباط، واقع در شمال خرم آباد می‌زیسته است. گفته می‌شود که نیای بهار به نام سوزوا (سبزوار) از مردم ایل کلهر (در کرمانشاهان)، پس از درگیری‌هایی، حدود ۱۵ نسل پیش (تقریباً ۹۶۹ق) به لرستان مهاجرت کرده است.

 10. محمد گفت:

  سلام وقت همگی بخیر این صفحه جوری که از عنوانش مشخصه مختص ایل دیرکونده کسانی که معتقدند تک وطایفشون مستقلن واسه چی مطالب تیره وطایفشون رو درین صفحه می نویسند؟

 11. سیا گفت:

  در واقع ایل مرادعلیوند را به اسم بهاروند هم میشناسند .

 12. سیا گفت:

  با توجه به مشورت با بزرگان به این نتیجه رسیدیم که .
  اول از همه اینکه کرم کلهر ، جد کردعلیوند ها و مرادعلیوند ها { بهاروندها } بوده .

  در مورد فرزندان نسل مرادعلیوند ، ۱- اَمُ الله(امان الله) ، ۲- جافر ، ۳- بابک ، ۴- ولی ، ۵- مَتْسی(محمد حسین) هستند .
  طوایف بهاروند هم – اَمُ الله(امان الله) ، ۲- جافر ، ۳- بابک ، ۴- ولی ، ۵- مَتْسی(محمد حسین) هستند .

  مرادعلی معلوم نیست چند زن داشته ، اما یکی از دختران دیرک با مرادعلی ، پسر کرم کلهر ازدواج می کنه .
  احتمالا دیرکوندها نسل فرزندان مرادعلی را به اسم بهاروند نام برده اند . و دیگر طوایف اونا رو به اسم مرالیوند {مرادعلیوند} اسم برده اند .
  به این ترتیب هر دو اسم مرادعلی و بهار { که احتمالا گلبهار بوده است }، به نام یک طایفه گفته می شود تا هم اکنون .

 13. سیا گفت:

  سفید بهار ، این ،{شعرمشهورپنج پسر کیو نوه مرادعلی (۵بوه زوره بهاروند)که در وصف بزرگی آنهاست روبروبپرس؛} رو که شنیدی و میدونی بفرست .
  به این ایمیل :

  lurnet@chmail.ir

  • سفيدبهار گفت:

   آقا سیای عزیز باز هم برو خوب تحقیق کن!پنج پسر کیو که معروف به بوه زوره هستند خوانین بهاروندن بزرگان تیره محسی(فرزنداحمدبک)قربان وکوچک ومحمودو….وخان آنها حاج پرویز بهاروند احمدی است. بزرگان تیره باوک(فرزند فرهاد);کدخدابارانی-عالی-نادروحاتم وکریم خان… بزرگان تیره امان اله حسین خان-مرادی وخان آنهامرادخان امان اللهی بهارونده وتیره های جافر (یاقو)…وتیره ولی: غلامشاه وحاج علی پس فقط امان اللهی ها خوانین بهاروند نبوده اند.هرچندالان همه ادعای خانی دارند ولیکن هیچکدام از آنها به معنی اینکه مثل خوانین بختیاری خان باشند نداشتیم چون علاوه بر تیره خودشون چند خانوار از برخی تیره های وابسته ویا دیگر طوایف را رهبری می کردند!

  • سفيدبهار گفت:

   شعردر مورد رشادت وصفات پسندیده نوه هاو پسران کیو نوه مرادعلی که هرکدام یک تیره از بهاروند شدند،سروده شده. ودر آخر هر کدام از ابیات آورده :”کرون دیاری کرم کلهر”(یعنی پسران نامی کرم کلهر).مثلاًلقب محمود از تیره محسی رو رشمه طلا آورده(یعنی لگام اسب اون به رنگ طلا بوده).وی وچند تن از بزرگان وجنگ آوران طایفه بهاروند در جنگ با تیره باش آقای طایفه قلاوند توسط فاضل خان(که خواهر زاده رشنوهای تیره محمدرضابیک یا به لری مرزاوک طایفه قاسمعلیوندبوده وچه در این جنگ ودیگر درگیریهامورد حمایت افرادی از این تیره قرار گرفته) کشته می شوندواین وصلت هایی که اکثر طوایف بهاروند(منجمله محسی،باوک،جافر و…) باطایفه باش آقای قلاوند دارند؛ خون بهای کشته های اون جنگه!.

   • سیا گفت:

    این دروغ ها رو برا خودت بگو . اول اینکه هوز کیو نوه بخشعلی هستن ونه مرادعلی . بقیه دروغ هات دیگه بماند .

 14. سیا گفت:

  و به این ترتیب بهاروندها خودشون از مرادعلیوندها هستند !

 15. سیا گفت:

  فک کنم اسم جد بهاروند ها ، بهر بوده . بهراوند بوده که بهاروند تلفظ می کنند و به مرور بهاروند نیز نوشته میشه .

  در ضمن فرزندان فردی به اسم حسین یا کرم کلهر ، قطعا یکیش کردعلیوند هست که به دو شعبه تتقسیم میشه . و دومی مرادعلی . اگر بر فرض مرادعلی و بهاروند یکی باشند و دختر دیرک گلبهار بوده باشه و اسم مردی بع نام بهر وجود نداشته ، باز هم مرادعلی به دو شعبه تقسیم میشه بعضی از اونا به اسم مادرشون شناخته می شدند . و مرادعلی هم بیش از یک زن داشته .

 16. سیا گفت:

  سفید بهار این یکی از پیلم های شما بوده :

  آقا سیابرای نمونه بپرس چرا بهاروندهای تیره باوک(بابابیک پسر فرهاد یکی از فرزندان کیو)وتقریبانیمی از تیره محسی (که جد آنهامحمد حسین پسر احمد بک یکی دیگراز فرزندان کیو) دوتیره بزرگ واز خوانین بهاروند هستند با افتخار فامیلی خود را به مرادعلیوند تغییر داده اند !!!

  جواب – اینا هر دو فامیلی همدیگه رو گرفتن ، اینکه ربطی نداره .
  تیره هایی از دیرکوند هم فامیلی کردعلیوند گرفتن . اینکه نشد حرف .

  خود کردعلی دو تا فرزند داشته و سپس فرزندان اونها ممیرزا ، شاپور ، نظرعلی وند ، بهزادوند و…………. هستند .

  • سیا گفت:

   خوانین بهاروندها امان الهی بهاروند هستند که باهاشون در ارتباط هستیم .

   • سفيدبهار گفت:

    قا سیای عزیز باز هم برو خوب تحقیق کن!پنج پسر کیو که معروف به بوه زوره هستند خوانین بهاروندن بزرگان تیره محسی(فرزنداحمدبک)قربان وکوچک ومحمودو….وخان آنها حاج پرویز بهاروند احمدی است. بزرگان تیره باوک(فرزند فرهاد);کدخدابارانی-عالی-نادروحاتم وکریم خان… بزرگان تیره امان اله حسین خان-مرادی وخان آنهامرادخان امان اللهی بهارونده وتیره های جافر (یاقو)؛جافروامیدو…وتیره ولی: پادار،غلامشاه وحاج علی پس فقط امان اللهی ها خوانین بهاروند نبوده اند.هرچندالان همه ادعای خانی دارند ولیکن هیچکدام از آنها به معنی اینکه مثل خوانین بختیاری خان باشند نداشتیم چون علاوه بر تیره خودشون چند خانوار از برخی تیره های وابسته ویا دیگر طوایف را رهبری می کردند!

  • سیا گفت:

   مثلا طایفه نظرعلیوند از یه شعبه دیگر کردعلیوند هست .

  • آ رشَ بابایی گفت:

   سلام خدمت هردوتاتون؛می خواستم بپرسم چرا خودتون رو اذیت می کنید؟(اینکه میگویید:فامیلی همدیگه رو گرفتن!) کی گفته بهاروند ومرادعلیوند دوتا هستند؟! هر دوتا به اولاد مرادعلی اطلاق میشن. حال چه بهار پدر مرادعلی است ویا نام مادرش ویا پدربزرگش!اولاد مرادعلی روهم بهاروند میگن هم مرادعلیوند.کردعلیوندها هم به نام پدرشون نامیده می‌شوند. جان سیا راجع به مسائلی که از طوایف دیگر اطلاع نداری اظهارنظر نکن!سوال بپرس.

   • سیا گفت:

    همچنین راجع به مسائلی که از طوایف دیگر اطلاع نداری اظهارنظر نکن .

    • سیا گفت:

     در دنیای مجازی خیلی ها دوست دارند تمام اولاد آدم را زیر مجموعه خود معرفی کنند!!!!!!!
     و این در حالی هست که خودشون زیرمجموعه دیگران بوده اند .

 17. سیا گفت:

  احتمالا پدر کردعلی ، مرالی ، بهار{ بهادر یا بهدار } ، فردی به اسم حسین کلهر رباطی بوده و همسرش هم از حسنوندها بوده است .
  خیالت راحت پدر کردعلی ، مرالی ، و بهار فرزند کوچکتر آنان، با زنی از حسنوندها در منطقه رباط
  ازدواج کرده است .

  سفیدبهار ، ضمنا شما لطف کن ۵ بوئه زوره که گفتی رو نام ببر ؟

  • سفيدبهار گفت:

   حسین یا کرم یاسبزوار یا هراسم دیگه ای که بزاری از رباط اومده وداماد دیرک شده.نیای کردعلیوند هم از اونه ومادرتان دختر دیرک به نام بهار یا گلبهاره.
   پنج پسر کیو نوه مرادعلی:۱-امان اله۲-احمدبک(تیره اش به نام پسرش محمدحسین به لری محسی)۳-فرهاد(به نام پسرش بابابیگ به لری باوک)۴-یاقو(به نام پسرش جافر)۵-ولی

   • سیا گفت:

    مگه قهر کرده که مجردی اومده داماد فلانی بشه ؟!!!!!!
    کرم کلهر بوده و دارای فرزند و اولاد بسیار بوده . چندین تیره هم بوده اند که برادران و پسر عموهای کرم کلهر بوده اند .
    اینکه میگن از رباط اومده فقط یه داستان سرایی بیخود هست که هیج سند و مدرک و روایت واقعی براش نیست .
    تا حالا سابقه نداشته یه نفر به تنهایی به منطقه ای مهاحرت کنه و مناطق زیادی رو از لرستان تا خوزستان مال خود کنه !!!!!!
    الله اعلم . چه آدم قدرتمندی بوده .

 18. سیا گفت:

  قبلا هم گفتم اسم کامل بهار شاید بهادر ، بهدار ، و………. بوده و خلاصه شده که بهار{وند }میشه .

  کرم کلهر ممکنه خودش پسر و یا از نوادگان ، بهار بوده باشه .
  دیرکوندها هم تیره های ساتیاروند ، گلالیوند، طالبوند ، زینی وند ، کرفند ، یاقوند و نجفوند، طافی از نسل « دریک » می باشند . با کمی تحقیق میشه فهمید دیرک چند دختر داشته .

  همسر جد بهاروندها ، دختر دیرک بوده ، اما اسمش هرچی بوده ، ربطی به بهار { که اختمالا بهادر ، بهدار بوده نداره } .

  • آ رشَ بابایی گفت:

   آقا سیا تاریخ سازی وکلمه سازی برای بهار کار درستی نیست.هیچ وقت نمیشه مخفف واژه بهادر یا بهدار رو بهار تلفظ نمود! بنده هم با سفیدبهار موافقم که جد پدری شما کرم، حسین ویا سبزواره که کلهر واز رباط به داخل ایل بالاگریوه ودیرک اومده واحتمالا بهار نام دختر دیرک است.حال اگه شما قبول نداری با دلیل ویا از قول هرکسی نام دختر دیرک یعنی مادر مرادعلی رابگو و دیگه اینقدر بحث نکنید.

   • سیا گفت:

    اولا میرها فقط بالاگریوه نیستند ، اما عرب هم نیستند و لرتبار هستند .
    دوم ، ما کی شدیم دو تیره از کپنک زردها ؟!!!!!!!!!!
    حدودبیش از ۷۰۰ سال پیش کردعلیوند و مرادعلیوند رو در لرستان طایفه می دونستند ، نه مثل خیلی ها که اون زمان فقط یه گروه بودند .
    دو ایل کردعلیوند و مرادعلیوند ،به همراه دیگر طوایف کلهر{ در لرستان و در محدوده سرزمین بالاگریوه } ایل بالاگریوه رو تشکیل دادند .

 19. محمد گفت:

  باسلام خدمت دوستان ،لازمه یک بحث علمی رعایت ادب واخلاقه،عصبانی شدن وتوهین کردن نشانه ضعف انسانه،کسیکه هم عصبانی میشه وتوهین میکنه دیگه معلومه مطالبش چه جایگاهی در واقعیت دارن

  • سفيدبهار گفت:

   بنده هم موافق دوست عزیزمون آقا محمد شورابی گل هستم.رعایت اخلاق وداشتن سعه صدر اولین شرط و داشتن مطالعه وتسلط بر مطالب تاریخی دومین شرط اظهار نظر در موردایلات وطوایف وخود بزرگ بینی وتعصب کور بزرگترین آفته . امادرخصوص مطلب وکامنت شما که درجواب مطلب بنده”جدونیای طایفه بهاروند وکردعلیوند؛کرم کلهر رباطی(داماد دیرک پاچویی)وبهاریا گلبهارنام دختر دیرک است”. شما آوردید:
   محمد می‌گه: ۰۱ مهر ۱۳۹۵ در ۰۷:۱۳
   باسلام خدمت شما دوست عزیز،کل طایفه دیرکوند در محله کنونی پشت بازار خرم آباد زندگی کردن،بخاطر شرایط زندگی در حومه خرم آباد پراکنده شدن،اون کسی که ازش به کرم کلهر اسم بردی هیچگونه قرابتی با کلهر نداره،کرم فرزند شورابی،شورابی فرزند ساتیار وساتیار فرزند دیرک بوده عزیزم،کرم وطرهان فرزندان شورابی ومالک منطقه رباط بودن ،شرایط زندگی در منطقه رباط بعلت خشکسالی سخت میشه واین دونفر از اون منطقه کوچ میکنن بین راه ازهم جدا میشن،کرم میگه من میخوام برم پیش برادرهای خودم وبه منطقه کرگاه میاد طرهان خواهرزاده چگنی ها بوده میره منطقه چگنی،که خانواده هایی از نسل طرهان که شورابی هستن(الانم فامیلیشون شاکرمی)رو هم شورابیها چیزی حول وحوش صد پیش شورابیها میرن از منطقه چگنی میارنشون،خلاصه کلام دوست عزیز اگر عبارتی ای شنیدی به اسم کرم کلهر یک عبارت جعلیه ،میتونی برای اثبات حرفهام هم به منطقه کرگاه روستاهای دارائی،ناصروند،دهکله،سرسراب،سالی مراجعه کنی واز معمرین طایفه ساتیاروند تحقیق کنی،دلیل دوم اثبات حرفم بازمانده های طایفه ساتیاروند در منطقه رباطه
   مطالب فوق دقیقاً کپی کامنت شما دوست عزیزه. ولی پاسخ مطلبتون:۱- کی گفته:کل!طایفه دریکوند درمنطقه پشت بازار زندگی می کردند؟!!وچه شرایط زندگی باعث پراکنده شدن شما در حومه کرگاه شده؟!! آخه برادر من یه حرفی بزن که آدم شاخ در نیاره!شما هنوز که هنوزه حتی کاملاً روستا نشین هم نشدید چه برسد به این که شهرنشین وقدیم شهری! وجه تسمیه” کپنک زرد” که از طرف میرعباس پسر میرحاجی محمدطاهر به شما اعطا شده( شورابی وزینیوندهای ساکن سالی وده باقر ودهکله هم بیعت های داوید میر وشیره میر.) نشان از رمه داری وگله داری شما دارد. حالا که حالااست بیشترین رمه دارهای کرگاه هستید.ثانیاًکرم فرزند شورابی فرزند ستار (یا ساتیار)فرزند دیرک چه ربطی به کرم داماد دیرک داره)?چهار نسل قبل از اونه!بحث من؛نام داماد ودختر دیرک است نه نوهء پسر دیرک!!(جهت مطالعه بیشتر به کتاب ایل بالاگریوه تبار هخامنش مرادحسین پاپی ونیز کتاب قوم لر دکتر امان اللهی بهاروند مراجعه شود. هرچنددکتروخیلی ازمعمرین به اشتباه اسم داماد دیرک را بهار فرض نموده.که دراین صورت باید نام دختر دیرک رو از اونها پرسید؟!حتی سیا نیز در هیچکدام از کامنتهایش از اصالت کلهر کردعلی ومرادعلی ابایی ندارد).درضمن شعرمشهورپنج پسر کیو نوه مرادعلی (۵بوه زوره بهاروند)که در وصف بزرگی آنهاست روبروبپرس؛ که در آخر ا بیات نام جد همه آنها کرم کلهر ذکر شده.ثالثاًبعضی مطالب بی ربط به بحث آوردی که هم من وهم اکثر مردم می دونند که؛ شورابی یک تیره از ساتیاروند وعمدتاً به همراه برخی دیگر طوایف کوچک ساکن روستاهای ده کله-سالی وسرسراب هستند. دو دستگی وشرکت درنزاعهایی که در پشتیبانی از میر شیره وداوید میر داشته وکشته هایی نیز در این راه داده اید.یکی از شمانیزباعاردانستن تبعیت از افراد مذکور جلای وطن کرده وبه جای نامعلوم رفته.اسم وبالطبع آن نام فامیلی چند خانوار از شورابی (شاکرمی)”چه داخل چگنی رفته ویانرفته” هم ربطی به مطلب ما نداره!راجع به مالکیت رباط هم چی بگم!!!! رابعاً کدوم خشکسالی ودر چه دوره ای اتفاق افتاده که منطقه رباط نمکی که برروی آب خوابیده رو برهوت کرده؟وکرگاه شرقی یعنی منطقه اسکان شماکه مشهور به دیمه وخشکه است رومناسب زندگی؟!!!

   • محمد گفت:

    باسلام خدمت دوست مجازی خودم حضرتعالی گفتی بنده از طایفه شورابی ام دوست عزیزمون آقای سیا محمدی هم قبلا این حرفو زد، خدمت ایشون هم نوشتم که من جز طایفه مذکور هم نیستم ،اون چیزی که هم نوشتی ترک وطن شخصی ازین طایفه به خاطر هم پیمانی با میرها نبود دوست عزیز یک نزاع کاملا خانوادگی بوده هیچکس یاهیچ طایفه ای هم درش دخیل نبودن،کپرک زرد هم مشتمل بر دو طایفه است۱-زینیوند۲-کیرفوندهیچ طایفه سوم و….نداره ،بعدش هم برای سخنانت دوست گلم جواب دارم ای کاش شرایط جوری بود تا رودر رو باهم مفصل بحث کنیم

   • محمد گفت:

    جناب سفید بهار مطالب قبلیتو که خوندم هیچ زاویه ای در مقابلشون نشون ندادم پستهای من درجواب آقای محمدی بود ،شورابیها تاجایی که من پرسیدم میگن هیچوقت هم پیمان حاج شیره نبودن،بعدشم تاجایی که من از معمرین پرسیدم ومطالعه داشتم بهار داماد دیرک بوده(متواتر هم هست)،بعدشم وقتی که طایفه دیرکوند همه رمه گردان بودن بقیه طوایف که اعقاب طایفه دیرکوندند اونا چه کاره بودن؟

    • سفيدبهار گفت:

     همه شغلی منجمله گله داری -کشاورزی و…حتی دزدی وغارت!!!!من نسبت به دیگر طوایف از جمله تیره وطایفه خودم هیچ تعصبی ندارم.اون مطلب رو هم به خاطر رد مطلبت یعنی ساکن پشت بازار خرم آباد آوردم.من مخلص کل طایفه دریکوند ازجمله شورابیم.

    • سیا گفت:

     خواهشا حرف غیر واقعی نزن .
     انگار امان الهی بهاروند هم یه چیزهایی رو بیخود نبوده که گفته .

     دوست عزیز دیرکوند چی داشته که بقیه اعقابش باشن ؟!!!!!!
     حرفی بزن که قابل قبول باشه .
     کلا ما در طول زندگیمون زیر بار منت هیچ طایفه ای نرفتیم و نخواهیم رفت . بیشتر روی خودمون حساب کردیم و میکنیم .

     • محمد گفت:

      واقعیات تاریخه دوست عزیز مطالبی که نویسنده های بی طرف نوشتن، دیرکوندها که عقبه تاریخیشون فقط وفقط سرقت احشام نیست،کسی هم در طول تاریخ درین راه نمرده

   • سیا گفت:

    یکی نیست بگه آخه کلهر چه ربطی به شورابی داره !!!!
    قحطی اسم کرم اومده ؟!!

    • سیا گفت:

     یکی از دلایلی که تاریخ مخدوش شده ، مربوط به دیرکوندهاست که در نهایت دیرک یکی از بزرگان رشنو بوده .
     چون دچار اشتباه جملاتی شدن { دریفتادن } تاریخ رو به هم ریختن .
     معلوم نیست کی به کیه .

     • محمد گفت:

      تو هم ها سری مینه دو گوش دراری

     • سیا گفت:

      دیرکوند ها در قدیم تحت رهبری میرها بودند .
      تاریخ اش هم واضح و روشن هست ، اونوقت ما رو دو تیره نشون میدن !!!!!!!!
      و میگن میرها عرب تبار هستند !!!!!!!!!!

     • سیا گفت:

      در دنیای مجازی خیلی ها دوست دارند تمام اولاد آدم را زیر مجموعه خود معرفی کنند!!!!!!!
      و این در حالی هست که خودشون زیرمجموعه دیگران بوده اند .

  • سفيدبهار گفت:

   بنده هم موافق دوست عزیزمون آقا محمد شورابی گل هستم.رعایت اخلاق وداشتن سعه صدر اولین شرط و داشتن مطالعه وتسلط بر مطالب تاریخی دومین شرط اظهار نظر در موردایلات وطوایف وخود بزرگ بینی وتعصب کور بزرگترین آفته . امادرخصوص مطلب وکامنت شما که درجواب مطلب بنده”جدونیای طایفه بهاروند وکردعلیوند؛کرم کلهر رباطی(داماد دیرک پاچویی)وبهاریا گلبهارنام دختر دیرک است”. شما آوردید:
   محمد می‌گه: ۰۱ مهر ۱۳۹۵ در ۰۷:۱۳
   باسلام خدمت شما دوست عزیز،کل طایفه دیرکوند در محله کنونی پشت بازار خرم آباد زندگی کردن،بخاطر شرایط زندگی در حومه خرم آباد پراکنده شدن،اون کسی که ازش به کرم کلهر اسم بردی هیچگونه قرابتی با کلهر نداره،کرم فرزند شورابی،شورابی فرزند ساتیار وساتیار فرزند دیرک بوده عزیزم،کرم وطرهان فرزندان شورابی ومالک منطقه رباط بودن ،شرایط زندگی در منطقه رباط بعلت خشکسالی سخت میشه واین دونفر از اون منطقه کوچ میکنن بین راه ازهم جدا میشن،کرم میگه من میخوام برم پیش برادرهای خودم وبه منطقه کرگاه میاد طرهان خواهرزاده چگنی ها بوده میره منطقه چگنی،که خانواده هایی از نسل طرهان که شورابی هستن(الانم فامیلیشون شاکرمی)رو هم شورابیها چیزی حول وحوش صد پیش شورابیها میرن از منطقه چگنی میارنشون،خلاصه کلام دوست عزیز اگر عبارتی ای شنیدی به اسم کرم کلهر یک عبارت جعلیه ،میتونی برای اثبات حرفهام هم به منطقه کرگاه روستاهای دارائی،ناصروند،دهکله،سرسراب،سالی مراجعه کنی واز معمرین طایفه ساتیاروند تحقیق کنی،دلیل دوم اثبات حرفم بازمانده های طایفه ساتیاروند در منطقه رباطه

   مطالب فوق دقیقاً کپی کامنت شما دوست عزیزه. ولی پاسخ مطلبتون:۱- کی گفته:کل!طایفه دریکوند درمنطقه پشت بازار زندگی می کردند؟!!وچه شرایط زندگی باعث پراکنده شدن شما در حومه کرگاه شده؟!! آخه برادر من یه حرفی بزن که آدم شاخ در نیاره!شما هنوز که هنوزه حتی کاملاً روستا نشین هم نشدید چه برسد به این که شهرنشین وقدیم شهری! وجه تسمیه” کپنک زرد” که از طرف میرعباس پسر میرحاجی محمدطاهر به شما اعطا شده( شورابی وزینیوندهای ساکن سالی وده باقر ودهکله هم بیعت های داوید میر وشیره میر.) نشان از رمه داری وگله داری شما دارد. حالا که حالااست بیشترین رمه دارهای کرگاه هستید.ثانیاًکرم فرزند شورابی فرزند ستار (یا ساتیار)فرزند دیرک چه ربطی به کرم داماد دیرک داره)?چهار نسل قبل از اونه!بحث من؛نام داماد ودختر دیرک است نه نوهء پسر دیرک!!(جهت مطالعه بیشتر به کتاب ایل بالاگریوه تبار هخامنش مرادحسین پاپی ونیز کتاب قوم لر دکتر امان اللهی بهاروند مراجعه شود. هرچنددکتروخیلی ازمعمرین به اشتباه اسم داماد دیرک را بهار فرض نموده.که دراین صورت باید نام دختر دیرک رو از اونها پرسید؟!حتی سیا نیز در هیچکدام از کامنتهایش از اصالت کلهر کردعلی ومرادعلی ابایی ندارد).درضمن شعرمشهورپنج پسر کیو نوه مرادعلی (۵بوه زوره بهاروند)که در وصف بزرگی آنهاست روبروبپرس؛ که در آخر ا بیات نام جد همه آنها کرم کلهر ذکر شده.ثالثاًبعضی مطالب بی ربط به بحث آوردی که هم من وهم اکثر مردم می دونند که؛ شورابی یک تیره از ساتیاروند وعمدتاً به همراه برخی دیگر طوایف کوچک ساکن روستاهای ده کله-سالی وسرسراب هستند. دو دستگی وشرکت درنزاعهایی که در پشتیبانی از میر شیره وداوید میر داشته وکشته هایی نیز در این راه داده اید.یکی از شمانیزباعاردانستن تبعیت از افراد مذکور جلای وطن کرده وبه جای نامعلوم رفته.اسم وبالطبع آن نام فامیلی چند خانوار از شورابی (شاکرمی)”چه داخل چگنی رفته ویانرفته” هم ربطی به مطلب ما نداره!راجع به مالکیت رباط هم چی بگم!!!! رابعاً کدوم خشکسالی ودر چه دوره ای اتفاق افتاده که منطقه رباط نمکی که برروی آب خوابیده رو برهوت کرده؟وکرگاه شرقی یعنی منطقه اسکان شماکه مشهور به دیمه وخشکه است رومناسب زندگی؟!!!

   • محمد گفت:

    درمورد مالکیت رباط هم هرچی دوست داری بگو،حتی دوست عزیز میتونی درمورد مالکیت جد بزرگتون (منظور بهار)هم اگه دلت خواست بگی،فقط یه وقت نگی که فقط وفقط داماد دریک بوده ودیگر هیچ

   • محمد گفت:

    من فقط تعلق خاطر بهشون دارم

 20. سیا گفت:

  رشنو ، دیرکوند ، جودکی و……… از نسل قوم کاسیت هستند .
  کاسیت ها بسیار هنرمند بودند و تمام مفرق های لرستان ساخته دست کاسیت هاست .
  کاسیان با پارسیان(هخامنشیان) علاوه بر اینکه متحد شدند ، حتی سکه های هخامنشی رو هم حکاکی کردند .

  • محمد گفت:

   باسلام خدمت کل دوستان و آقا سیا،دوست عزیز آقا سیا میتونیم ازت خواهش کنیم درمورد ایل دیرکوند نظر ندی،آقا ایل بزرگ بهاروند ارزونی خودت برو در مورد بهاروندها تحقیق کن

   • سیا گفت:

    طوایف رو با جعل تاریخ به هم گره میزنید ، و بعد خیال داری نظر ندیم !!!!

    • سیا گفت:

     تو که بیل زنی یه بیل به باغچه خودت بزن .
     واسه چی راجع به کرم کلهر نظر دادی ؟
     امثال خود شماها این روایت های جعلی رو ساخته اند ! حالا انکار کنید .

 21. سیا گفت:

  از روی اسم تنها نمیشه گفت فلان طایفه از نسل کی هستند .
  مثلا الماس اسم مرد هست ، یعنی هر قومی که الماس رو درست کرده یا کشف کرده ، پس این فرد باید از اون قوم باشه !!!
  این مسئله کاملا مشخصه که دیرکوند ، رشنو و جودکی از یک نسل واحد بودن .
  کلا جودکی که میگن رشنو هست . دیرک و جودک برادر بوده اند . بدین ترتیب این دو از نسل رشنو هستند .

 22. منم موافقم من میدونم دیرکوند بالاگریوه ایلی بودند که کار حکاکی اولین سکه زر هخامنشی بنام دریک را داشتند گفت:

  دیرک=اولین سکه هخامنشی
  شغل اولینهای تشکیل ایل بزرگ دیرکوند=حکاک سکه دریک هخامنشی
  با سندیت

 23. علی گفت:

  سلام من طبق سندیت محکم میگم که ایل دیرکوند از نسل هخامنش که کارشون حکاکی سکه های زر هخامنشی بنام دیرک بودند که در بالاگریوه سکان داشتند.

 24. لر گفت:

  سلام، دوستان، من خودم لرم، ولی فقط میخوام اینو بگم خااااااااک بر سرتون، خااااک بر سرتون احمق های بدبخت، از اول تاریخ به دنبال طایفه بازی و من من کردن هستید که کی برتره، توی نظراتتون کاملا مشهوده این مسئله، به جای اینکه متحد باشید و زیر یک پرچم و یک نام لر، افتخار به نامتون که چقدر اصیل و قوی هستید، چسبیدید به یک سری اسامی طایفه، امروزه دیگه نمیگن پدرت کیه، میگن خودت کی هستی، (((رشنو))) یا دریکوند یا … خدای کره ی زمین، حضرت محمد رو رشنو خلق کرد، خاااااااااااااااااک بر سرتون که راه پدران بی سوادتون رو در پیش گرفتید، لر حقش همینه وقتی آدم های احمقی مثل شما به جای اتحاد اینگونه فکر میکنه، لیاقت شما مردم بدبخت احمق متعصب همینه

 25. سیا گفت:

  اگه اطلاعات دقیق تری راجع به دریکوندها و جودکی داشتید ، بگید .
  اینکه آیا دیرک و جودک برادر بوده اند ؟
  آیا دیرک و جودک از نسل رشنو بوده اند ؟

  کلا نام بالاگریوه یک لقب هست .و بیشتر ایل ها و طوایفی که بین ایل بالاگریوه اومدن اغلب به اشتباه بالاگریوه معرفی شده اند . در صورتی که بالاگریوه یک لقب بوده که نمیتونسته به مرور بر دیگران دلالت داشته باشه .

 26. سیا گفت:

  اگه خود جودکی ها هم روایاتی داشته باشند که جودک از نسل رشنو بوده بس درسته که جد دریکوندها و جودکی ها برادر بوده اند .

 27. سیا گفت:

  ضمنا نکته مهم این است که وقتی میگن ایل بالاگریوه یعنی مردمی که از یک نیای واحد هستند .

  مثلا رشنو و کَلهُر( کردعلیوند ، بهاروند ، مرالی وند ، منصوری ،و……. ) از یک نیا نیستند .

  به گفته دوستی که گفته :
  طبق گفته بعضی از بزرگان دیرک (جد اعلای دیرکوندها) و جودک(جد اعلای جودکی ها) که حدود هفتصد سال پیش زندگی میکرده اند برادر بوده اند.پس دیرک زمان صفویان هم خود از اعقاب دیرک بزرگ میباشد.

  با این وجود دریک بزرگ از نسل رشنو می باشد .
  نام رشنو قدمت بیشتری دارد .
  رشنو نام خدای کاسی ها بوده است .

  • محمد گفت:

   دوست عزیز شما تعریف ایل وطایفه رو هم بلد نیستی چه جوری میخوای در مورد مسائل تاریخی و جامعه‌شناسی مطلب بنویسی

 28. سیا گفت:

  اگه بخوایم دریکوند و رشنو رو بگیم که یکی از نسل دیگری است .
  مطئمنا دریک از رشنوها بوده است .
  جمعیت رشنوها خیلی بیشتر از دریکوندها است .
  رشنوها در ایلام ، کوهدشت ، طایی و دزفول پراکنده شده اند .
  دریک معروف به (پاچوبی)احتمالا فرزندرشنو می باشد .

  نام رشنو نیز نام خدای کاسی ها بوده است .
  کاسی ها همراه با ماد و عیلامی ها از جمله اقوامی بودند که با هخامنشیان متحد شدند .

  و قدیمی ترین نظرات درباره دریک که دوستان ارائه میدن مربوط به ۵۰۰ تا۶۰۰سال پیش مرسد .

  رشنو ها نیز بالاگریوه نیستند ، بلکه تعدادبخشی از اونها در بین ایل بالاگریوه زندگی می کرده اند .

  • لر گفت:

   خخخخخخخخخخخ، خنده و بسی خنده دوست عزیز، روی باد معده نباید حرفی رو گفت، بدون تحقیق نباید سخنی را به زبان آورد دوست عزیز که هرکی از راه برسه شما رو مسخره کنه، دوست رشنوی متعصب عزیز

   • سفيدبهار گفت:

    جناب دوست عزیز به نام مستعار لر:بنده کامنتها و مباحث آقای سیای عزیز رومطالعه کردم ولی شما بدون خوندن کامنتهای ایشون، وی رو رشنوی متعصب نامیدید!!!!.در همه کامنتها وی خود را کردعلیوند واز اولاد شیر محمد کلانتر بزرگترین شخص دوران کل طایفه کردعلیونده(طایفه محمد میرزا)ویا بالاتر ایل کلهر نامیده پس خواهشاً زود قضاوت نکنید .جد بزرگ ایشان که برای همه مورد احترامه همانند مرادخان مرادی بهاروند که همین جایگاه رو در بین کل طایفه بهاروند داره.بنده هم با بعضی از مطالب ایشون موافق نیستم واون رو نقد کردم(مثلا در همه بحث ها ایل کلهر را بالاگریوه حساب کرده ویا طایفه میر (کار با اصل ونصب خونی آنها ندارم)وحتی پاپی ورشنو را هم جزءبالاگریوه محسوب نمی کند که اشتباه است. ولی با تمام مسائل فوق برای جسارت ودوست داشتن شدید جهت دانستن مسائل تاریخی وقومیتی احترام قائلم.

   • سیا گفت:

    باد معده خودتی متوهم فسات . چیه دروغ هات بر باد رفته ؟!

 29. محمد گفت:

  خیلی نظرات شبیه قصه های پیرزنان (بی بی)است

  • سیا گفت:

   نظرات تو مثل پارازیت هستن ، عقده ای
   وقتی در مقابل واقعیت مقاومت میکنی ، نشونه بی سوادیت نیست ، بلکه نشان دهنده این است که عقده ای هستی .

   • محمد گفت:

    عقده ای؟عقده برای چی؟بی سوادی؟چه تعریفی برای سواد داری؟(فقط یه چیزو خدمتت بگم که بنده دانش آموخته دانشگاه آزاد نیستم

 30. سیا گفت:

  ضمنا یه نکته بگم . اصلا مهم نیست کسی به شما بگه به لرستان مهاجرت کردید .
  در مقبل این حرف ، وقتی در گذشته بزرگان شما مالک بخش های زیادی در لرستان بودن ، دلیلی بر بی اساس بودن حرفشون داره .

  مثلا پل کلهر معمولان که بلندترین پل تاریخی ایران هست . دلیل محکمی بر قدمت کلهرها در لرستان و نقطه ای که مرکز مناطق بالاگریوه داره است .

  • شاهین شلووند گفت:

   سلام دوستان عزیز.
   شما میتونید پیج ما رو در اینستاگرام به نام ایل بزرگ دیرکوند دنبال کنید.
   همچنین میتونید برای تبادل اطلاعات وارد گروه ایل بزرگ دیرکوند به نشانی @ilederikvan بشید.

   • سیا گفت:

    شلووند ها رشنوها هستند .
    جودکی و دیرکوند هم رشنو هستند .
    تیره های مثل میرزا ، قاسمعلی وند ، شوون و……… رشنو هستن .
    هلدی و پنبه خور رشنو هستند .

    • علی پنبه خورسکوند گفت:

     تعصبت نسبت به رشنو قابل ستایشه و رشنو ها هم از اقوام سببی ما هستند ولی دوست عزیز بنا نیست اگه عده ای از هم تباران ما در روستا های چمشک وتل پنبه خور که اسم مکان جغرافیایی ش بالاگریوه هست زندگی میکنن شما اونها رو رشنو فرض کنی.در صورتی که تمام پنبه خوران از فرزندان میرزاکمال سکوند از ایل سکوند هستیم

 31. سیا گفت:

  برو راجع به کلهر تحقیق کن . بعد طوایف رو ببر زیر سلطه طایفه ای که خودش زیر سلطه ساکی ها بودن .
  یه مثال میزنم . رشنوها و میرها بالاگریوه نیستن . از قدیم میرها از رشنوها بدشون می اومد .

  میرها با یه سری طایفه بیعت کردن تحقیق کن ببین چه طوافی بودن ، می خواستن رشنوها رو از منطقه طایی بیرون کنن ، گفته بودن اینجا ملک ماست !!!!!

  کردعلیوندها از رشنوها حمایت کردن و …..

  هیج وقت دیرکوندها از رشنوها حمایت نکرده اند .
  دیرکوندها هیچ وقت از بازگیرها در مقابل قشون دولتی حمایت نکرده اند .

  بعد از این واقعه حدود ۵۰ درصد طایی رو کردعلیوند ها دادن به رشنوها تا میرها دق کنن .

  برو از بزرگان بازگیرها و رشنوها بپرس ببین در گذشته واقعیت ها چی بوده .
  اینقدر دروغ های این وبلاگ ها و افراد مجازی که بلف میزنن رو باور نکن .
  از طوایف بی طرف بپرسید .

 32. سیا گفت:

  فردی مثل امان الهی بهاروند ( که بهاروند نیست فقط فامیلیش بهاروند هست ) ، تلاش کرده طوایف رو زیر مجموعه هم کنه و حتی اشتباهات تبلویی انجام داده است .
  خیلی از طوایف هستن که فامیلی بهاروند گرفتن .
  شما برید بپرسید حتی یک بهاروند هم امان الهی رو نمیشناسه .
  شاید از خودتون باشه . کلا بهاروندها ، کردعلیوند و مرالی وندها تا دلتون بخواد دشمن دارن و بعید نیست ، فرار کرده انگلیس و چرت و پرت تحویل مردم میده .

  ضمنا حرف میرها رو نزن وجدانن . وقتی سر بریده حسین خان ساکی رو بردن نشون میرها و سگوند ها دادن ، حتی از سر بریده اون هم میترسیده اند .
  حسین خان ساکی علاوه بر داشتن حمایت چند طایفه مختلف ، قشون دولتی هم داشته که کمکش میکردن .

  در ضمن مرادخان بهاروند بزرگ بهاروندها نبوده ، بزرگتر از مرادخان بهاروند هم خیلی داشتن که قبل از اون بودن .
  مرادخان بهاروند در زمان خودش معروف بوده ، اما به این معنی که فقط یک مرادخان بوده و بس، نه چنین چیزی نیست .
  حسین خان بهاروند یکی از بهاروندها بوده که قبل از مرادخو بوده .

  • محمد گفت:

   اولش گفته آقای امان الهی بهاروند ،بهاروند نیست آخر متننت میگی حسین خان بهاروند از معاریف بهارونده،پسر خوب میدونی حسین خان بهاروند که بقول خودت از افراد نامی بهارونده چه نسبتی به همون کسی که شما بهاروند حسابش نکردی داره؟ دوست عزیز قبلا هم پیام برات گذاشتم که منفعلانه نظر نده

 33. سیا گفت:

  در کل تبار ایل ها و طوایفی مثل پاپی ، رشنو{ هلدی ، شلووند ، پنبه خور و……… طوایفی هستن اصلتا رشنو } ، دیرکوند ، کول چپی ، و…………. اینا از نظر خصوصیات و تباری و گویش ما بین بختیاری و بالاگریوه هستند.

  و در کل از تبار اقوام باستانی عیلامی و کاسیت
  هستند .
  عیلامی ها و کاسیت ها زبانی بسیار شبیه هم و یا میشه گفت مثل هم داشته اند.

  اسم رشنو ، اسم خدای کاسی ها بوده . اشی که اسم زن هست ، اسمی از قوم کاسی بوده و…………………..

 34. سیا گفت:

  مثلا درک و پاپی ها میتون جزء ایلی باشند به اسم بختیاری . خود بختیاری به طوایفی گفته شده که از یک تبار بوده اند .
  پس اینا میتونن عموزاده های ۴ لنگ و هفت لنگ باشند .اگه بودید یه لنگ تشکیل بدید .

 35. سیا گفت:

  تعدادی هم فامیلی قلاوند گرفتن .

 36. سیا گفت:

  و اما راجع به این متن :
  محمد می‌گه:

  ۰۷ شهریور ۱۳۹۴ در ۱۸:۵۷

  باسلام بنده فردی از طایفه بزرگ دیرکوندم دیرک ایرانی تبار وازطایفه چهارلنگ بختیاری که حدود هفتصدسال پیش به لرستان آمده قدیمیترین ساکنان فعلی لرستان دیرکوندها هستند که در شهر خرم آبادسکونت داشته که طی سالیانی بنا به دلایل مختلف به اطراف خرم آباد پراکنده شده اند .

  ۱ – اگه دیرک فردی از بختیاری های چهارلنگ باشه برای اثباتش میتونم کمکتون کنم .
  الف – باید تحقیق زیادی انجام بدید و نام پدر و پدر بزرگ دیرگ ، نام عموها و…….. هر چه که توانستید رو تهیه کنید . با بررسی در طوایف بختیاری های چهار لنگ متوجه خواهید شد که آیا خانواده یا تیره ای در گذشته با این مشخصات وجود داشته یا نه .
  ضمنا طافی ها فامیلی بهاروند گرفته اند. صرفا جهت اطلاع .

  دیگه اسم اعقاب و این حرف ها رو نیار .
  اگه ناراحت حرف های امان الهی هستی که فامیلی بهاروند گرفته ، ما خودمون اونو قبول نداریم ، ظاهرا از انچلیس اومده . هیچ بهاروندی هم اونو نمیشناسه .

 37. سیا گفت:

  ضمنا دیرک فردی بوده که حداقل می توان ۴ یا ۵ نسل قبل تر از اون رو شناسایی کرد .

  باید دید خود دیرک از نسل چه کسی بوده . فرزند چه کسی بوده و پدربزرگش چه کسی بوده .

 38. سیا گفت:

  هخامنشیان یک تیره بودند .

  ۱- کلا نام بالاگریوه یعنی بالاترین گروه –

  ۲-ایل ها و طوایف زیادی به مرور به منطقه بالاگروه اومدن .که همه مطمئنا جزء بالاگریوه نیستند .

  معنای دیرک :
  باید پرسید بلاخره دیرک ، معنای سکه است ؟!!
  یا ده پشتیبان ؟!!
  ویا معنای دیگر و دقیق تر ؟!!

  در جواب اول باید گفت در بین لرها معمولا اسم طلا ، سکه و جواهرات برای مرد انتخاب نمیشود .

  ده پشتیبان معنا ندارد .

  اگر « دی » ده باشد ، « رک » در زبان لری رک فقط معنای ریک (مثلا دو رک آجر ، دو رک ماسه ، در بعضی مواقع معنای بسته می دهد .
  اما مهمترین معنای « رک » راه می باشد .

  مثلا فردی می گوید ، رک وم نده { راه بهم نداد )
  نهایتا دیرک = ده راه( دهی که راه مهمی بوده و مناطقی رو بهم وصل کرده است .
  اما هیج منطقه ای تا کنون اسم دیرک نداشته است .

 39. سیا گفت:

  کلا حرف امان الهی و حسین پاپی رو نزن . اینا به خاطر پول کار می کنند و اکثر حرفهاشون دروغه .

  هخامنش بودنش رو نمیشه با یک یا دو دلیل اثبات کرد .
  مثلا همین دیرک . نام سکه ربطی به تبار نداره .
  در زمان هخامنشیان از قبیله های مختلف با حکومت کار می کردند .

  مثلا اسمهای : زر خانم – زری طلا – دیرک -خانم طلا –
  بس آیا اینا از نسل حکومتی بودن که زر و طلا رو درست کرده ؟!!

 40. محمد گفت:

  باسلام خدمت کل دوستانی که تعلق خاطری به این لینک دارن وویراستار عزیز وجناب آقا سیا دوست داشتنی.دوستان فرهنگ وتمدن رو یک نفر یا یک طایفه نمیتونه رقم بزنه.دستاری که در نسلهای گذشته مردان لر دور سر بستن یک فرهنگه کل لر تباران وحتی کرد تباران دستار بستن .واین فرهنگ مختص هیچ ایل خاصی نیست برای اثبات این حرف دوستان میتونند سری به موزه مردم شناسی قلعه زده وتصاویر۲۰۰-۳۰۰ سال پیش که درموزه هست ببینند.دلیل دوم میتونیم رجوع کنیم به کتاب تبار هخامنش دیار بالاگریوه.بار معنایی وعلمی کتاب بماند ولی چیزی که هست جناب آقای پاپی از خیلی کتب تاریخی واز معمرین زیادی تحقیق کردهو در جایی از کتاب ۱۲ دلیل بر تبار هخامنش بودن بالاگریوه آورده ویکیش هم اینه که گفته دستار مخصوص بالاگریوه می باشد که ایشون باز هم تعصب به خرج داده چیزی که مشهوده دستار مختص قوم لر وقوم کرد می باشد

 41. سیا گفت:

  من کی گفتم دریکوندها بالاگریوه نیستن .
  کلا بالاگریوه : جودکی ،کلهر ،دریکوند ،قلاوند هستن .
  رشنوها از عیلام اومدن .تو کوهدشت ،ایلام و دزفول رشنو داریم .
  میرها هم از استان ایلام اومدن بین و یا در کنار بالاگریوه .
  طوایف زیادی بین بالاگریوه اومدن .
  در ضمن گروه های تجزیه طلب در عراق مثل سازمان پ ک ک – دمکرات – پژاک – کومله با کمک انگلیس و صهیونیست دارن میگن کل لر و لک زیر مجموعه کرد هستن .
  اول می گفتن لک ها کرد هستن ، بعد زنگنه،بعد کلهر ، » چگینی ها ، رشنو » دیناروند و……………..
  فعلا طوایف لرستان رو دارن زیرمجموعه هم نشون میدن تا وقتی کرمانشاه و ایلام تموم شد ، میگن بقیه لرها هم که چیزی نیستن و……

  • سیا گفت:

   ملکشاهی ها و جودکی رو هم کرد میدونن !!!!!

  • شاهین شلووند گفت:

   با سلام. بنده دیدگاه های دوستان رو به صورت اجمالی مطالعه کردم. شخصی به اسم سیا دیدگاه های تند و بی اساسی در رابطه با طوایف ایل همیشه سربلند دیرکوند ابراز کرد که جای تاسف داره و باعث تفرقه افکنی بین هم ایلیاتی های عزیزمون میشه. در ابتدا درست گفت که طایفه بهاروند و زیر مجموعه هاش شامل مرادعلیوند و کردعلیوند و … دیرکوند اصیل نیستن و از ایل کهرن. ولی در ادامه ایل محسوب کردن کردعلیوند ها از نظر تبارشناسی ی حرف پوچ و مضحک به نظر میاد. از اون گذشته لقب ایل خیلی لقب افتخار آمیزی نیست که اینقد آدم با غرور باد به غبغب خودش بندازه و بگه تیره ی ما ایل فلانه و بهمانه. تیره کردعلیوند زیرشاخه ی طایفه عزیز بهاروند و طایفه بهاروند زیرمجموعه ایل دیرکوند محسوب میشه و تمام لرستان به این مسئله واقفن. بزرگان این طایفه معزز هم این مسئله رو از چند صد سال پیش قبول کردن و با حرف ی مشت خز و خاشاک این رویه تغییر نمیکنه. نسب طایفه ربطی به مسائل ایلیاتی نداره. ایل جمعی ایل دیرکوند شما طوایف بزرگ میر و قلاوند و بهاروند و چند طایفه مستقل مانند طافی و نجفوند و زینی وند و کیرف وند و گلالی وند و طالبوند و شلووند و آهوبرندی و شروی و شورابی و… می باشد. طایفه یاقوند به این دلیل ذکر نشد که جز ایل جمعی ایل پاپی محسوب میشه.

  • شاهین شلووند گفت:

   با این تفاسیر آقا سیا نباید زیاد به وجود خودش تو تیره کردعلیوند که یکی از تیره های ایل بزرگ دیرکوند محسوب میشه فشار بیاره چون قطعا کاری از دستش بر نمیاد. مقایسه کردن تیره با ایل هم عمل جایزی نیست عزیزم…

  • ماندانا گفت:

   کی گفته رشنو ها بالاگریوه نیستن؟؟قدمت ما خیلی خیلی قدیمی تر از قدمت شماست که ازش اسم بردی،خیالت راحت.برو تحقیق کن.در ضمن رشنوها یا رشنوادی های ایلام پیشینشون برمیگرده به رشنوهای لرستان.
   ضمنایک عالمه بهاروند تو اندیمشکو حسینیه و…. داریم یعنی در این صورت باید بگیم اوناهم بالاگریوه نیستن.
   اگه دیدی رشنوها دراستانهای اطراف هستن چون قدمتشون بسیار بیشتر از خیلی طوایف دیگه است،برو معنی کلمه رشنو رو از فرهنک لغت دهخدا و… دربیار.تبار ما مشخصه.طایفه رشنو در زمان نادر شاه افشار سردار جنگی داشته.اینکه جنابعالی نمیدونی دراثر دانش کم و..تازه ۱۴۰۰ سال پیش نوه امام موسی کاظم (موقعی که خلفای عباسی قصد ازبین بردن امامان ونسلشون رو داشتن)به طایی کنونی و طایفه رشنو پناه میبره برا همینه که میگن سیدهای لرستان خواهر زاده رشنوها هستن.انقد متعصب راجع به طایفه خودت صحبت میکنی ما کاری نداریم ولی لطفا بدون تحقیق واز رو…. درمورد طوایف دیگه نظر نده.تمام صفحات رو پر کردی که رشنوها بالاگریوه نیستن از بزرگ خاندان خودتون هم بپرسی بهت میخنده….کلاتو زندگی روزمره هم آدمایی که زیاد حرف میزنن اصولا ادمایی هستن یاتحصیلات درست وحسابی ندارن یا اهل مطالعه نیستن وفقط برداشتهای سطحی و دید کوته فکراز زندگی دارن.امیدوارم شماهم جز اون افراد نباشی!!!!لطفا با ذکر سند یا اسم افراد بزرگ طوایف برای ما ثابت کن که رشنوها پیشینه ایلامی دارن.آره یه سری از رشنوها در ایلام و خوزستان زندگی میکنن به دلیل دسترسی طایی به اون مناطق.م

   • سیا گفت:

    بالاگریوه ربطی به قدمت نداره .
    بالاگریوه یک ایل است که می توانسته از سرزمینی به سرزمین دیگر مهاجرت نماید .

    هر کاری هم که بکنی باز پیشینه رشنو برمیگرده به ایلام .

   • سیا گفت:

    رشنوها زمانی که به منطقه طایی اومدن در حد چند خانوار بودن ، الان جمعیتشون کمی بیشتر شده .
    ضمنا بالاگریوه ربطی به قدمت طوایف نداره .
    حالا اینکه کی اول لرستان بوده یا نه مهم نیست . خودت کلاتو قاضی کن کی بیشتر ملک داشته و داره .
    ولی این چیزا ربطی به بالاگریوه نداره .
    اگه ما مهاجر باشیم و شما بومی ، ما که مالک شدیم شما برو تاریخ بساز .

    • رشنو گفت:

     تو مثل اینکه میدونی رشنو ها کی به طایی اومدن.قدمت رشنوها درلرستان بیشتر از هزار سال هست.از رو سیدها لرستان تحقیق کن که خواهرزاده های رشنوها هستن مال ۱۴۰۰ سال پیشن.در ضمن قوم رشنو اریایی اصیله از اسمش پیداست.
     بله ملک و املاک و زمینهارو رضاخان تقسیم کرد(فکر نمیکنم قدمتش صد سال هم بشه)که عشایر کوچ نشین و یاغی های دزد رو اسکان داد و بهشون زمین داد که یه جا بمونن و قتل و غارت نکنن.
     قدمت طایفه جنابالی به حتی قابل قیاس با طایفه رشنو نیست.ملک و املاکتم که صدسال نیست.پس چیزی که دربارش نمیدونی فرمایش نفرما

   • سیا گفت:

    شما صرفا فک کردید هر کی گویش بالاگریوه داشته باشه ، از ایل بالاگریوه هست !!!!
    نخیر . چنین چیزی قابل قبول نیست ، چون طوایف مختلفی هستند که به مرور این گویش رو به طور ناقص ، قاطی با دیگر گویش ها تکلم میکنند .

   • سیا گفت:

    یه عمر گروه هایی که اصل خودشون رو از یاد بردن ، اومدند و شروع به جعل تاریخ کردند .
    باید حقیقت رو گفت .

    • رشنو گفت:

     تو مثل اینکه میدونی رشنو ها کی به طایی اومدن.قدمت رشنوها درلرستان بیشتر از هزار سال هست.از رو سیدها لرستان تحقیق کن که خواهرزاده های رشنوها هستن مال ۱۴۰۰ سال پیشن.در ضمن قوم رشنو اریایی اصیله از اسمش پیداست.
     بله ملک و املاک و زمینهارو رضاخان تقسیم کرد(فکر نمیکنم قدمتش صد سال هم بشه)که عشایر کوچ نشین و یاغی های دزد رو اسکان داد و بهشون زمین داد که یه جا بمونن و قتل و غارت نکنن.
     قدمت طایفه جنابالی به حتی قابل قیاس با طایفه رشنو نیست.ملک و املاکتم که صدسال نیست.پس چیزی که دربارش نمیدونی فرمایش نفرما

 42. محمد گفت:

  دوست عزیز چیزی که در مورد شهرت طوایف باید بگم اینه که این مسئله یک موضوع اکتسابیه قرار نیست اگر کسی پدر بزرگش کدخدا بوده بمونه در همون حال وهوا میگن:گر پدر تو هست فاضل از فضل پدر تورو چه حاصل؟ما دلمون خوشه که نهایتا نهایتا پدر بزرگ یا فلان کسمون کدخدا بودن خیلی خیلی که پیشرفته هم باشه حکم کدخداییش رو از بخشدار وقت گرفته باشه(دوست عزیز اینا که دیگه چیزی نیستن آدم بخواد بخاطرشون دچار غرور بشه)همین طایفه دریکوند که کم میان جلو چشم شما به حدی مدیر ومسول دولتی داشتن وادار که نگو (معاون وزیر،نماینده مجلس،مدیر کل و….)حالا دوست عزیز همه این مناصب عالیرتبه به اندازه کدخدایی دوپارچه آبادی نیست؟

 43. سیا گفت:

  فک کنم تو اصلا نمیدونی کلهر چیه ؟!

  کردعلیوند ، بهاروند و نه مرالی وند هر چه قدر به گذشته برگردیم میرسیم به اکبرخان کلهر ، داوود خان کلهر که کل لک ،بختیاری ،زند ، لرها و حتی سایر اقوام میشناسن .
  کلا هیچکی رو نمشناسی !!!
  حداقل حقیقت اینه که کردعلیوند ،بهاروند و مرالی وند و منصوری ها ربطی به دریکوند ندارن .
  قلاوند ایلی جداست و جودکی هم ایلی جدا . رشنوها هم جدا هستن و دریکوند هم جدا .

 44. سیا گفت:

  تا جایی که مشخصه دو تا شوراب داریم که یکیشون نزدیک پارک جنگلی خرم آباد هست .
  همه میگن شورو {شورآب } .
  و نه تیره شورابی !!!!!
  من اسم تیره شورآبی رو هم تو اینجا فهمیدم .که یکی از خود دریکوندها گفت که شورآبی یه تیره هست و به جای شورآبی باید ساتیاروند مینوشی .
  بین دو تا دریکوند بحث بود .
  وگرنه من فقط اسم ساتیاروند رو شنیده بودم .

  • محمد گفت:

   ندیدن ،نشنیدن یاندانستن دلیل بر نبودن نیست دوست عزیز،بنده اصلا هیچوقت نگفتم جزیی از طایفه شورابی ام حضرتعالی گفته بودی طایفه دیرکوند فرد نامی ندارن منم از یک تیره کوچک که خیلی هم اسم ورسم دارن اون افراد رو اسم بردم قبلا هم گفتم اگه لازم باشه از طوایف دیگه کسانی را اسم میبرم .نکته ای که در مورد طوایف ایل دیرکوند(میر،بهاروند،قلاوند…)باید بگم اینه که چیزی به اسم خان که دربین بقیه طوایف بوده،وجود نداشته ،دروهله اول مستند طبق آنچه که دکتر امان الهی گفتن کل طوایف در مجموع زیر سلطه میرها بودن که حتی گفته طایفه بهاروند چیزی حدود ۱۵۰ سال پیش از زیر سلطه میرها بیرون آمدن وبرخی طوایف بعد از ان ۸۰تا ۱۰۰ سال پیش.طبق آنچه بهاروند گفتن در مجموع کل طوایف ایل دیرکوند(میر،بهاروند،و….)تحت سلطه بودن وهر طایفه هم خودش کدخدایی داشته که نهایتا چون میرها رابط دولت بودن تصمیم گیرنده آخر بودن.اما ادعای میرها درمورد تسلطشون بر طوایف تا علم شدن مرحوم حاج مرادخانه که میگن مرادخان شاخمون روشکونده وچیزی که من خودم از نزدیک دیدم تنفر بسیار شدیدیه که آنها نسبت به نامبرده دارن.یک نکته ای که هم در مورد این تسلط باید بگم اینه که نوع تسلط هم فرق داشته برخی طوایف فقط هم بیعتشون بودن ولی هیچوقت اختیار مال ومنالشون رومیرها نداشتن ولی برخی طوایف وجود داشتن که میرها اختیار کامل مال ومنال آنها روداشتن

 45. سیا گفت:

  شورابی طایفه نیست و معروف هم نیست .منظور مردم از شورابی مناطق شوراب هستن .چند منطقه داریم که اسمشون شورآب هست .مثل تلوری ها .
  شما اشتباه فکر کردی که منظور اونا تیره شورابیه !!!!!!!!

 46. سیا گفت:

  بحث کردن با شما باعث شد نظرم راجع به دریکوند ها عوض بشه .و بیشتر بشناسم.

 47. سیا گفت:

  یکی از بزرگان پاپی ها که من می رفتم خونه یکی از فامیل هامون ، هر وقت می رفتیم تو خیابون این پیرمرد ما رو می دید از دوران قدیم می گفت و پدر بزرگِ پدربزرگم که اسمش شیرمحمدخان محمدی{کردعلیوند) بوده رو کاملا میشناخت و همین طور مرادخان بهاروند رو و دیگر هیچ .
  حالا از بیرانوندها که دیگه بزرگشون علی مردان بیرانوند بود ، شیر محمدخان کردعلیوند رو دعوت میکنه به خونش و………….

  در ضمن ما نیازی نداریم در فضای واقعی خودمون رو معرفی کنیم ،مردم لرستان کاملا می دونن کردعلیوندها کی هستن .

 48. سیا گفت:

  از خودتون مایه بذار از دیکوندهای واقعی بگو
  دیگر ایل ها و طوایف رو می خوایی هر طور شده دریکوند نشون بدی .بس کن.
  کلا اخلاق و رفتار ما با دیرکوندها یکی نیست .فقط همه بالاگریوه هستیم .چه دلت بخواد یا نخواد کلهر درصد بالای بالاگریوه هست . که اگه نبودن بالاگریوه ای هرگز به وجود نمیومد .

 49. محمد گفت:

  آقا سیا شورابی هیچوقت طایفه نبوده درست میگی چیزی که اونا رو به عنوان یک طایفه معرفی کرده وجود بزرگ مردانی بوده که هرکدومش به تنهایی به اندازه یک قشون جنگی کیفیت داشته .اسم و رسم کردعلیوندها هم فقط داخلی بوده بین خودشون یانهایتا بین رشنوهای منطقه طایی هیچوقت کسی رونداشتن خارج ازین محدوده به عنوان یک چهره معرفی بشه .مثلا کسی که طایفه بیرانوند،پاپی ….یادیگران بشناسنش هرگز نداشتنش

 50. سیا گفت:

  خود دیرک دخترش رو به بهار( جد بهاروندها ) داده و سرپرستی کل دیرکوندها رو به اون سپرده !!!!!!
  مقصر دیرک بوده یا ما ؟!

  • محمد گفت:

   بهاروندها خودشون تحت سلطه میرها بودن مرحوم حاج مرادخان بالیعت با دیرکوندها آنها را زیر سلطه میرها درآورده.ویک مطلبی که میگی بهاروندها دیرکوند نیستن،از مرادخان نامی تر نداشتن همیشه خودش تاکید به دیرکوند داری داشته ما بچهاشون دوستامون هستن هیچوقت نمیگن ما بهاروندها همیشه میگن ما دیرکوندها

 51. سیا گفت:

  راجع به مطلب اونجایی که گفته : سرداری مخصوص لرها و بالا گریوه ای ها (ستره) را سدره می گفته اند و یا دستاری که بر روی کلاه می بسته اند.من

  راجع به این دستاری که روی کلاه می بسته اند . فک نمی کنم کل بالا گریوه اینکار رو می کرده اند .

  پدر بزرگِ پدرزگم که ۱۲۰ سال عمرکرده و مادربزرگم که لک هست گفت که چجور آدمی بوده و در سن ۱۰ تا ۱۱ سالگی اونو دیده و گفت که سرداری یا دستاری رو کلاه می بسته .من پرسیدم که چرا اینکار و میکرده و آیا همه طوایف اینجوری بودن ؟
  چون خودش هم خندید و به نوعی براش جالب بوده ، پرسیدم .
  گفت نه فقط کردعلیوندها ، بهاروندها پارچه ای رو روی کلاه نمدی می بسته اند.

  عکس هایی که از اکبرخان کلهر و داوود خان کلهر همراه با تعدادی از کلهرها در گذشته گرفته اند همین طور بوده .
  سعی می کنم در این مورد تحقیق بیشتری انجام بدم .

 52. سیا گفت:

  دیرکوندها هم ساتیاروند ، گلالیوند، طالبوند ، زینی وند ، کرفند ، یاقوند و نجفوند، طافی از نسل « دریک » می باشند . حالا برید متحد بشید و شجره خودتونو مشخص کنید .

  • احمد گفت:

   اولا طایفه دریکوند شجرش مشخصه بزرگ خاندان لر هست که طایفه میر مدیون طایفه میر هست دوما شجره مارو بخوای بدونی موقعه ای که همه زیر سلطه حسین خان ساکی بودن و میرا از دستش پشت کوه شاه احمد پناه بردید این امیرجو نجفوند بود که با کشتن حسین خان حس ازاد زندگی کردن و‌بدون ترس رو بهتون داد پس ایقد واسه بالا بردن طایفه خودت طایفها دیگه رو وارد چالش نکن

 53. سیا گفت:

  ضمنا شما بالاگریوه نیستی که بخوایی بالاگریوه ها رو به من معرفی کنی .

  شلووند ، هلدی ، پنبه خور و……… اینا رشنو هستن . بیخودی خودتو عزیت نکن .

 54. سیا گفت:

  دوستان عزیز دیرک و رشنو ارتباطی به هم ندارن و زیر مجموعه هم نیستن .
  یه جوری بحث میکنید که انگار یکیشون حضرت آدم بوده و حتما باید دیگری زیر مجموعه یا اعقاب اون یکی باشه .
  رشنوها اولا لر هستن و خصلت هایی دارند که هیچ طایفه ای نداره .
  رشنوها دارای سواد بالایی بودن و خودشون میگن از ایلام اومدن به منطقه بالاگریوه و با کلهرها هم پیمان شدن و کردعلیوندها چندین منطقه داشتن که یکی از اونا طایی بود . تغریبا حدود ۶۰ درصد طایی رو بدون دریاف پول ، کالا یا زمینی ( رایگان یا ول )دادن به رشنوها .البته امروزه حدود ۷۰ درصد طایی رو رشنوها دارن ،چون تعدادی رو هم خریدن .
  فک کنم حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ سال قبل بوده .
  رشنوها در منطقه طرهان ، در ایلام و در دزفول هم سکونت دارند و قطعا لر تبار هستن .

  کلمه دیرکوند درسته ، نه دریکوند .

 55. سیا گفت:

  متاسفانه سطح اینترنت اینقدر طایفه ها رو زیر مجموعه همدیگه کردن که باعث دشمنی بین نسل جوان میشه و مشکلاتی رو به وجود میاره .

  آقا محمد خود شما گفتی که : دیرک ایرانی تبار وازطایفه چهارلنگ بختیاری که حدود هفتصدسال پیش به لرستان آمده قدیمیترین ساکنان فعلی لرستان دیرکوندها هستند .
  خیلی خوب اگر این طور بوده دیگه نمیتونه بالاگریوه باشه .
  البته در بین بزرگان میگن بالاگریوه و دیرکوند ( دریکوند نمیگن ).

  • محمد گفت:

   شما سر کلمه بالاگریوه داری بحث میکنی همین پستت نشون میده حضرتعالی ابتدایی ترین تعریف رو از بالاگریوه بلد نیستی عزیزم

 56. سیا گفت:

  ضمنا بزرگ بودن طایفه به جمعیت نیست .
  اگه بخوایم راجع به دریکوند درست بگیم ، دریکوند یک ایل هست با ۸ طایفه .

  دریکوندهای عزیز باید بدونید که هیچ وقت قصد بزرگ نمایی ندارم .
  هر ایل و طایفه ای دوست نداره زیر مجموعه دیگر طوایف بشه . ما فقط کلهر هستیم .آقایون دریکوند مگه میشه ایل کلهر زیر مجموعه یک طایفه یا ایل دیگه بشه ؟!!!!!!!
  ما فقط می خوایم هویت کلهری خودمون رو فراموش نکنیم .وگرنه تمام ایل های دریکوند ،قلاوند و جودکی رو دوست داشتیم و داریم .
  اگه کسی دریکوندها رو بخواد زیر مجموعه کردعلیوند یا بهاروند نشون بده ، قطعا قصد تفرقه داره .
  ما همه بالاگریوه هستیم و متحد .

 57. سیا گفت:

  کردعلیوندها ، بهاروندها و مرالی وندها تا دلت بخواد خان داشتن ، فقط کافیه بپرسی .

  ضمنا اینکه بعضی میرها پسوند دریکوند رو عوض کردن به خودشون مربوطه . تو چرا ناراحت میشی .
  میرها نه دریکوند هستن و نه بالاگریوه ،
  تغییر فامیلی به این معنی نیست که دریکوندها بد هستن یا خوب .

 58. سیا گفت:

  در اینکه کردعلیوندها یک ایل هستن شکی نیست . کردعلیوند چندین طایفه مختلف داره.
  مثلا طایفه ممیرزا بیش از ۵۰ تیره داره .
  ما جمعیت تیره بالای ۱۵۰۰ نفر هست .

  ضمنا بیشتر مردم میگن طایفه دریکوند . چون طایفه هاش تیره زیاد ندارند .
  مثلا طایفه گلالیوند فقط سه تیره داره .شما بگو ۴ تا .

  بعد هم ببین خوانین بالاگریوه کیا بودن و بعد بگو بهاروند و کردعلیوند فلان هس

  • محمد گفت:

   تلاشت قابل تقدیره به هر حال میخوای پیشینه موجهی برا خودت درست کنی ولی نه به کسی توهین کن وکسی رو کوچک بشمار نه هم خودت رو اونقدر بزرگ معرفی کن که ازت نپذیرن

   • سیا گفت:

    نیازی به بزرگ نمایی نیست ، دشمن همیشه ناراحته

    • محمد گفت:

     چه دشمنی عزیزم ؟ همسایه ایم؟ارث ومیراثی تقسیم نشده داریم؟

     • لر گفت:

      اما اگر پیکار با نابخردان را

      شمشیر باید میگرفتم

      بر من نگیری…..من به راه مهر رفتم.

      در چشم من شمشیر در مشت…

      یعنی کسی را می توان کشت!!

      در راه باریکی که از آن می گذشتیم

      تاریکی بی دانشی بیداد میکرد!!

 59. سیا گفت:

  طایفه های ساتیاروند ، گلالیوند، طالبوند ، زینی وند ، کرفند ، یاقوند و نجفوند، طافی از نسل « دریک » می باشند .
  بجز ساتیاروند ها و طافی بقیه رو خیلی خوب میشناسم .حتی تیرهاشون رو .
  دقت کنید که چی میگم: بهاروندها ،کردعلیوندها،مرادعلیوند ها،قلاوندها بالاگریوه هستن ، اما نه دریکوند هستن، و نه خودشون رو دریکوند میدونن ، و نه دریکوندها اونا رو دریکوند می پندارن .
  دریکوندها جمعیت زیادی دارن اما در نمی توان جمعیت اونا رو با کردعلیوندها و یا بهاروند ها مقایسه کرد .

  دیرکوند تنها ۸ طایفه داره و مثلا یه طایفه ازشون فقط سه تیره داره ، اما ایلی مثل کردعلیوند
  طوایف خیلی زیادی داره و هر طایفه ازش بالای ۲۰ تیره داره

  ،رشنوها ، میرها هم خیلی محترم و طوایف عزیز لر هستن ، اما بالاگریوه نیستند .رشنوها یه تیره ازشون فامیلی دریکوند گرفته ، اما میرها اکثرا .

  • سیا گفت:

   یه طایفه میشناسم که دقیقا نمیدونم از چه طایفه ای هستن (بعدا میپرسم-میگم)،فامیلیشون رو گرفتن کردعلیوند.حتی یکی که رشنو بود گفت چرا فامیلی کردعلیوند گرفتید ؟!!
   (سوال رو با تعجب و اینکه انگار عیب باشه پرسید )
   من فک کردم که الان میگه چون اسم جدمون بوده .
   گفت: مگه کردعلیوند چشه؟!
   اسم ایل بزرگ کردعیوند هست . حتی تاکید کرد چون اسم یه ایل بزرگ بالاگریوه هست ،ما کردعیوند گرفتیم .
   خوشم اومد خوب جوابشو داد .

   اما ما نمیایم که بگیم اونا کردعلیوند هستن .

   در بالاگریوه اصولا فقط کلهرها (ایل کردعلیوند،بهاروند ،منصوری ،مرادعلیوند و…..)فامیلی دیگران رو نمیگیرن .
   اما مثلا تعدادی از قلاوندها فامیلی
   (قلاوندِ بهاروند )گرفتن .

  • محمد گفت:

   سلام خدمت آقا سیا وبقیه دوستان.آقا سیا دوست عزیز مطالبت رو خوندم متاسفانه اطلاعاتت بسیار ضعیفه وداری تاریخ رو تحریف میکنی دوست عزیز

  • محمد گفت:

   تو دیگه خیلی بی انصافی کردعلیوندها همش بیست خانوار نیستن ایلند و نمیشه با کردعلیوندها مقایسه بشن؟

  • محمد گفت:

   تو دیگه خیلی بی انصافی کردعلیوندها همش بیست خانوار نیستن ازشون به عنوان ایل اسم میبری ومیگی از لحاظ جمعیتی هم بادریکوندها قابل مقایسه نیستن.دوست عزیز طوایفی که شما اسم بردی مورخین گفتن اعقاب طایفه دیرکوندن یعنی اومدن پیش طایفه دیرکوند سکونت اختیار کردن.بهار که جد طایفه بهاروند بوده چوپان و نوکر {مین حونه ای در اصطلاح لری}دیرک بوده دوست عزیز

  • محمد گفت:

   رشنوها میرها دریکوندها بالاگریوه نیستند پس بالاگریوه کیه؟ پسر خوب خیلی منفعلانه نظر میدی.بهت پیشنهاد میکنم هم برو یک کم مطالعه کن هم حس خودبرتر بینی رواز خودت دور کن هم این پیله بد که دور خودت پیچیدی پارش کن .تاریخی که با دروغ درست بشه قطعا کسی نمی پذیره

 60. سیا گفت:

  هر فردی که فامیلی (میر دریکوند) داره ۱۰۰ % میر هست .
  باید از خودشون بپرسید که چرا پسوند دریکوند گرفتن !
  در هر صورت من تعدادی از میرها رو میشناسم که پسوند دریکوند رو حذف کردن .

  • محمد گفت:

   خیلی افراد که فامیلیشون اسم طایفشون بوده فامیلی رو عوض کردن .معمولا خانواده های اصل ونسب دار اینکارو نکردن

 61. يزدان گفت:

  در ایران باستان بیش از تارخ مکتوب ، تاریخ را شفاهی حفظ میکرده اند ، چون اقوام ایرانی بیشتر در پی کردار و گفتار نیک بوده اند و در عمل و نه در حرف این را نشان میداده اند و جز در موارد جزیی و خیلی مهم راجب جنگهای باارزش و به پادشاهی رسیدن والزام قوانین این کار را نمیکرده اند وحتی پسند نمیدانستند
  پس ما در مورد پیشینه اقوام اصیل لر ، مخصوصا طایفه معظم دریکوند ،نیاز به کنکاش های دقبق باستان-قوم شناسی(که متاسفانه هنوز انجام نگرفته ) و مکتوبات ملل همسایه مثل یونانی ، اشوری ،بابلی و اعقاب ایلامی خودمان باشیم
  لازم بذکر است واژه دیرک که بارها گفته شده بجای دریک غلط بوده و دریک درست میباشد فقط شکست واژه صورت گرفته …
  ومهم تر از همه اینکه طبق کنکاش اینجانب در کتب تاریخی چه یونانی و چه ترجمه فارسی مثل کتاب چاپ اصلی انگلیسی هردوت و چه تاربخ ایران باستان پیرنیا به محل ویا قومی بنام “آر دریک” اشاره شده (صفحه ۶۸۲) که در زمان داریوش وجود داشته و در نزدیکی مساکن لرنشین کنونی میباشد و داریوش هخامنشی خود را منتسب به انجا دانسته و قسمتی از سکاییه خیلی قدیم و انشان باستان میشود
  کاش در مورد تاریخ زیستن “دریک اول ” یا دریک بزرگ که خیلی قدیمی تر از دریک ۵۰۰ سال پیش است بیشتر تحقیق میشد و یا اینکه اصلا این نام شاید اول بار انتساب به مکان قومی داشته تا به اسم شخص .!!

 62. محمد گفت:

  سلام خدمت کلیه دوستان عزیز مشکل تاریخ نویسندگان نو ظهور کم سواد کینه توزه برای نویسندگی اولین شرط دوری از تعصبه که متاسفانه نویسندگان فضای مجازی از این عیب ونقص عاری نیستند

 63. سیا گفت:

  ضمنا وقتی ایلی مثل بهاروند با ایل دریکوند از یم نیای مشترک نیستن ، چطور زیر مجموعه دریکوندها میشن !!!!!!!

  یه حرفی بزنید که با عقل جور دربیاد .
  ضمنا جمعیت کردعلیوند ها از دریکوندها بیشتر هست .
  بالاخره دایی و خواهر زاده هستند و همدیگر رو خیلی خوب میشناسن .
  بالاگریوه شامل ۴ ایل بزرگ هست :
  ۱ – کَلُر ( کَلهُر یا کَلُهر)
  ۲ – دریکوند ( درکوند )

  طایفه های ساتیاروند ، گلالیوند، طالبوند ، زینی وند ، کرفند ، یاقوند و نجفوند، طافی از نسل « دریک » می باشند .

  ۳ – قلاوند
  ۴- جودکی
  لقب بالاگریوه در یک جنگ با دشمنان خارجی به این ۴ ایل داده میشه و ربطی به گویش اونها نداره .
  این ۴ ایل از نظر خصوصیات رفتاری خیلی به هم نزدیک
  هستند تا سایر ایل های دیگه .
  زنده باد لُر

  • شاهین شلووند گفت:

   با سلام خدمت برادران عزیزم.
   در جواب آقا سیا عرض میکنم:
   در ابتدا ایلات بالاگریوه رو خدمتت بگم آقا سیا جان؛
   ایلات بالاگریوه شامل ۴ ایل به نام های زیر میباشد:
   ۱/ ایل دیرکوند
   ۲/ ایل پاپی
   ۳/ ایل جودکی
   ۴/ ایل ساکی
   در ادامه خدمت شما آقا پسر گل عرض کنم که ایل دیرکوند شامل ۳ طائفه بزرگ به نام های ۱/ میر، ۲/قلاوند ۳/ بهاروند و تعداد متعددی طائفه مستقل میباشد.
   طائفه بهاروند به دو تیره اصلی به نام های مرادعلیوند و کردعلیوند تقسیم میشه عزیزم. دیرکوند اصیل نیستن ولی زیرمجموعه ایل دیرکوند میباشند.این حرف رو من از یکی از بزرگان طائفه بهاروند نقل میکنم.

   • سیا گفت:

    دوست عزیز این یه توهین هست که یه ایل یا یه طایفه رو زیر مجموعه یه طایفه دیگر بکنی .
    دریک فقط ۸ پسر داشته . کدوم علم ژنتیک میگه ما میتونیم پسر یه خانواده دیگر رو بیاریم و بگیم پسر یه فرد دیگه بوده .
    در ضمن یه خان و فرد معروف از ۸ طایفه دیرکوند{ ساتیاروند ، گلالیوند، طالبوند ، زینی وند ، کرفند ، یاقوند و نجفوند، طافی } بگو بینم ؟

    • محمد گفت:

     آقا سیا دوست عزیز شما گفتی طایفه دریکوندها بزرگ نداشتن از طایفه شورابی ؛قباد شورابی و خان میرزا شورابی علیرحم و….. برو دوست عزیز خودت نه از بزرگترت بپرس این سه نفر رو مقایسه کن با بقیه سران عشایر لرستان ببین کجای کاری.شک نکن شک نکن هرکسی شما اسم بیاری این سه نفر سر و گردنی ازش بالاتر بودن.خیلیا دیگه هستند طوایف دیگه لازم باشه توجیهت میکنم.

     • سیا گفت:

      ۵ تا دیگه بگو ؟

     • سیا گفت:

      شورابی از کی تا حالا طایفه شده ؟
      شورابی ها بزرگترین تیره از ساتیاروندها هستن نه یک طایفه .
      خود دیرکوندها اینا رو نمیشناسن ،فقط میدونن شورابی هم هست .

     • محمد گفت:

      والله آقاسیا ما که جز خانواده کلو(خودش واولادش مثل شیرمحمدو مرحوم مخو و…..)چیزی نه از کردعلیوندها دیدیم ونه چیزی داشتن که بخواییم چیزی ازشون بشنویم .اینکه هم گفتی پدر بزرگت دستار دور سرش بسته ما خیلی افراد از طوایف مختلف رودیدیم که اینکاررو کردن

   • سفيدبهار گفت:

    با عرض ادب وتشکر نسبت به مطلب آقای شاهین شلووند می خواستم یه سوال از ایشون بپرسم که هم برای خوانندگان عزیز روشن بشه وهم یه شوخی کوچکی با این دوست عزیزمون در آخر مطلب کرده باشم:نوشتی ایل بالاگریوه شامل چهار ایل می باشددریکوند(شامل:میر-بهاروند قلاوندواولاد دیرک)-جودکی- پاپی-ساکی درست ولی ایل بزرگ رشنو که به گفته بسیاری از معمرین خود دیرک پاچویی هم از این قوم بوده را کجا نوشتی؟محض اطلاع ونه ازروی تعصب (دوست دارم با بحث علمی موضوع بهتر روشن بشه)oاکثر معمرین وسالخوردگان ایل بالاگریوه منجمله مرحوم حاج سوزبیده باژدان بهاروند از بزرگان طایفه وقوم شناسان نامی بر این عقیده اند که خود دیرک پاچویی جد طوایف دریکوند نیز یکی از کد خدایان رشنو بوده که مورد احترام اقوام وهمنشینان بوده ودلیل واضح این را نیز طوایفی که دراصل ونسب رشنو هستند وهیچ شکی در آن ندارندمثل هلدی-اناررویی-کول چپی -طالبوند-طافی -هیکی-آهوبرندی -برخی از تیره های کرکینی و…. وهم جزء ایل دریکوند آمده یعنی در دریکوند بودنشان محل بحث نیست ولی جزء نوادگان وفرزندان دیرک نمی باشند(به گفته این قوم شناسان آنها برادر زاده ها وعمو زاده های نزدیکتر دیرک می باشند ودر این ایل جمعی محسوب می شوند ).لیکن فرزندان بلافصل دیرک :زینی(ترکارانی جزء این طایفه اند)-کیرف -گلالی-ستار یا ساتیار(شورابی نیز تیره ای از این طایفه اند)-نجف-یعقوب(یاقوند در ایل پاپی) می باشند. حیدر که الان تیره ای از طایفه بهاروند محسوب میشه ویا خورشید (احتمالاًبه غلط )که احتمالاً از اولاد شاهوردیخان بوده وبرای حفظ جان از دست شاه عباس صفوی به همراه حیدر به داخل بختیاری رفته واز آنجا به داخل ایل پاپی برگشته رو هم از اولاد دیرک می شمارند.حال به شوخی: طایفه ویاتیره محترم شلووند را جزءاولاد دیرک که نمی شود شمرد .اگر چند خانوارکه خودرا حسنوند راهم می دانند استثنا کنیم بقیه طایفه شلووند که دردره سید طایی ومجاورت رشنو هستند را آیا می شود جزء رشنو نشمرد؟ اگر نیست پس از کجا آمده وچه نیایی دارند؟لطفاً بدون تعصب اطلاع رسانی نمائید.

    • سیا گفت:

     همینه دیگه ، وقتی به همه میگی بالاگریوه باید هم ندونی شلووند اصلاتا کجایی هستن ؟

     شلووندها رشنو هستند و همچنین هلدی و پنبه خور .

     ضمنا چندطایفه هستند معروف به بوئه حیرده معلوم نیست دقیقا از چه ایلی بوده اند .
     بهاروندها به اینا در زمان ها قدیم میگفتن بوئه حیرده ، اینا بهاروند نیستند .
     چون بین بهاروندها بودن دیگر طوایف شاید فکر کنن بهاروند هستند !
     همان طور که گفتم رشنو بالاگریوه نبوده و فقط یه اشتباه به علت فراگیری گویش بالاگریوه{ و نه به طور دقیق ،بلکه یه لهجه حساب میشه ، کلماتی مخصوص خودشون هم به کار میبرن } بوده .
     همان طور هم میگیم دیرک از کدخدایان رشنو بوده .
     جودکی و قلاوند هم رشنو هستند .

    • سیا گفت:

     دریکوند شامل { میر ، بهاروند ، قلاوند !!!!!!!!!!!!!!!!

     مبهاروند یا مرادعلیوند که هی میگی کلهر هستن ، کمی انصاف باعث میشه نام بهاروند رو نبری .
     ضمنا از جمعیت میرها اگه خبر داشته باشی نمیگی دیرکوند هست .
     این مطالب تو اینترنت اکثرا اشتباه هست . حداقل حرفی که میزنید احترام بذارید .
     روزی یه حرف میزنید .
     دریکوند همون اولاد اصلی که هشت تیره هستند درسته .

  • لر گفت:

   سیا خان رشنوی کلهر لر عزیز، از قدیم گفته اند دشمن دانا به از دوست نادان، با عرض پوزش باید بگم سطح اطلاعات تاریخی و قوم شناسی و نظر دادنت بسیار ضعیف هست، منش و رفتار و گفتارت رو تغییر ندی خواهی دید در همین مجالس لرهای عزیز تورو مسخره میکنند، روی باد معده نباید سخن گفت، چندبار دارم این حرف رو تکرار میکنم…

 64. سیا گفت:

  ضمنا وقتی ایلی مثل بهاروند با ایل دریکوند از یم نیای مشترک نیستن ، چطور زیر مجموعه دریکوندها میشن !!!!!!!

  یه حرفی بزنید که با عقل جور دربیاد .
  ضمنا جمعیت کردعلیوند ها از دریکوندها بیشتر هست .
  بالاخره دایی و خواهر زاده هستند و همدیگر رو خیلی خوب میشناسن .
  بالاگریوه شامل ۴ ایل بزرگ هست :
  ۱ – کَلُر ( کَلهُر یا کَلُهر)
  ۲ – دریکوند ( درکوند )
  ۳ – قلاوند
  ۴- جودکی
  لقب بالاگریوه در یک جنگ با دشمنان خارجی به این ۴ ایل داده میشه و ربطی به گویش اونها نداره .
  این ۴ ایل از نظر خصوصیات رفتاری خیلی به هم نزدیک
  هستند تا سایر ایل های دیگه .
  زنده باد لُر

 65. سیا گفت:

  هیچ کدام از بهاروندها ، قلاوندها ، کردعلیوندها ،مرادعلیوندها ، منصوری ها و………. خود را بالاگریوه ندانسته و نمی دانند .

  اصلا راویلسون که اگه میتونست هویت خودش رو مشخص میکرد !!
  آخه راویلسون میدونه طایفه چیه !!
  از خود رشنوها بپرسی هم بهت میگن که حضورشون در لرستان قدمت زیادی نداره . اونا مسکن اولیه شون ایلام بوده . به خاطر خط و سوادی که داشتن به لرستان اومدن .
  پاپی ها که هم خودشون و هم کل لرستان میدونن بالاگریوه نیستن و حتی لهجه اونا کمی متفاوت هست .

  • سیا گفت:

   اشتباه تاپیی شد .

   هیچ کدام از بهاروندها ، قلاوندها ، کردعلیوندها ،مرادعلیوندها ، منصوری ها و………. خود را دریکوند ندانسته و نمی دانند .

   به اشتباه نوشتم بالاگریوه .

   • محمد گفت:

    این نظر شخصی شماست دوست عزیز از طرف خودت حرف بزن بگو ازکدوم طایفه ای تا آدرس اصیل ترین خانواده اون طایفه روبهت بدم بری در مورد نظر خودت با ریش سفیداشون حرف بزنی

    • سیا گفت:

     من خودم کردعلیوند هستم و از طایفه ممیرزا نوه ی – نوه ی – شیر محمدخان محمدی (کردعلیوند ) هستم .
     اصلا مثل جک میمونه که ما رو دیرکوند فرض میکنی .
     ما همیشه میگیم دیرکوند یا اونا هم میگن کردعلیوندیا .

 66. محمد گفت:

  دوستان وقتی که یک نویسنده بی طرف آنچنان مارامتمدن وبا فرهنگ معرفی کرده چرا مشاجره چرا جدل که هیچ کدام ازین اوصاف نشانی از آنچه گفته شد ندارد پس ایل مال همه ومتعلق به همه است وبیش از ده قرن سابقه همزیستی دارند وتحت هیچ شرایطی این پیوند گسستنی نیست

 67. محمد گفت:

  دوستان ایل دیرکوند هیچگونه جدایی ازهم نداشتند تا سالهای اخیر که نویسندگان وتحصیلکرده هایی که هرکسی خواسته باقلمش فقط طایفه وخانواده خودش را بزرگ جلوه دهدولی دوستان ماباید وسیع تروگسترده تر همچنانکه نیاکان پاک طینت ما به ایل نگاه کردن ماهم پیرو ودنباله رو آن بزرگ مردان وشیرزنان باشیم وهمیشه با افتخار ایل دیرکوند را باتمام طوایفش رشنو کرعلیوند بهاروند میر شورابی بازگیر قلاوندو…دیرکوند بنامیموبا افتخار این جمله راویلسون انگلیسی راهمیشه در ذهن داشته وبانگاه به جلو به آن افتخارکنیم جایی که میگه:بعد از سفر به کل نقاط ایران به جایی رسیدیم به نام منطقه دیرکوند که مردمانی داشت بسیار متمدن وبافرهنگ بافرهنگ تر ازبقیه مردمان ایران زمین آنچنان متمدن که یک لحظه احساس کردم در اروپا هستم.دوستان نکته قابل ذکر اینه که ایشون زمان قاجاریه به ایران سفر کرده که ایران در اوج انحطاط وفقر فرهنگی به سر برده

 68. محمد گفت:

  باعرض سلام خدمت کل دوستان وآقا سیا وآقای نجفی دوستان عزیز بالاگریوه شامل دو ایل می باشد ۱-ایل دیرکوند ۲-ایل جودکی.ایل دیرکوند شامل طوایفی است که به خاطر همزیستی ودر کنار هم زیستن مسمم به این اسم شده اند ودارای نیای مشترکی نمی باشند راویلسون نویسنده انگلیسی ایل دیرکوند را به دو گروه تقسیم کرده ۱-طوایفی که از نیای واحدی هستند فرزندان دیرک خوانده شده اند مثل زینی وند گلالی وندو….۲-طوایفی که با طایفه دیرکوند نیای واحدی ندارندوفقط به خاطر همزیستی با طایفه دیرکوند به این اسم مسمم شدند مثل رشنو-میر -بهاروند قلاوندو…که راویلسون انگلیسی گروه دوم را اعقاب طایفه دیرکوند نام برده.ولی چیزی که فابل ذکر است اینه که ایل درکوند به اندازه ای با هم قوم وخویشی دارند که به هیچ عنوان نمیشه حد ومرزی بین آنان قایل شد

 69. سیا گفت:

  طایفه هایی هستند مثل میرها ، اینا فامیلی دریکوند گرفتن که باعث اشتباه شده است و اصلا دریکوند نیستند .
  و یا قلاوندها دریکوند نیستن .
  برادران دریکوند ، اگه میخواید طایفه ها و تیره های خودتون رو بشناسید ، از گذشته و نیای خودتون درک شروع کنید . ببینید چند تا زن داشته وچند فرزند و………….

 70. سیا گفت:

  اجداد ما در حدود بیش از ۷۰۰ سال پیش در لرستان بوده اند .
  اصلا رشنوها اون زمان در لرستان نبوده اند . کدوم سرزمین دستشون بوده و مالک چه بخش هایی بودند ؟!
  از خودشون هم بپرسید و یا تمام طوایف دریکوند ، به شما خواهند گفت که شیرمحمدخان کردعلیوند بود که منطقه طایی رو به اونا داد .
  شما از قدمت ایل کَلُر(کَلُهر) چی میدونید .ایل کَلُهر بیش از ۳۰۰۰ سال در لرستان پیشینه داره .
  پل کَلُهر معمولان نشان از قدمت ایل کَلُهر دارد .
  ایل کَلُر لر تبار هستند .
  یه مشت پان کرد میان طایفه جمع میکنن .
  کردعلیوند،بهاروند،مرادعلیوند از ایل کَلُهر و لرتبار هستند .
  در زمان قدیم جنگ های زیادی کرده اند و اکبر خان کَلُهر یکی از بزرگان ایل کَلُهر بوده است بارها به حضرت محمد(ص) و امام حسین(ع)، قسم یاد کرده و این نشانی از شیعه بودن ایل کَلُهر داشته .
  در صورتی که اکراد شیعه نیستند .

  • سفيد بهار گفت:

   جناب سیاخان: شیرمحمدچندسال پیش بوده؟(چقدر قدمت داره؟)همزمان بارضا خان ۸۵ سال پیش (۵۰سال دوپهلوی و۳۸سال جمهوری اسلامی)حداکثرهمزمان با قاجار!چند نسل از شیرمحمد تاکردعلی جد اصلیتان مونده؟هرنسل با نسل گذشته حداکثر۲۵سال اختلاف سن دارند(تازه در زمان گذشته قبل از ۲۰ سالگی زن می گرفتند)حداکثر ۴نسل! ضربدر۲۵ سال.کلاً کردعلی تا الان ۲۰۰سال بیشتر نیست! ولطف کن تاریخ نساز!!!!! درضمن کی گفته کردها هیچگدام شیعه نیستند؟ اکثرکردهای کرمانشاه وهمه کردهای ایلام وقروه کردستان وخانقین عراق شیعه مذهبند. که کلهر هم یکی از شعب آن است!!!برو بحث کرد ولر بودن کلهر رو با نویسندگان وتاریخدانان کرد بکن.

   • سیا گفت:

    من فقط راجع به اینکه شیرمحمد خان کردعلیوند(نام خانوادگی : محمدی پور } چندسال پیش بوده؟ بگم که :

    اولا شیرمحمد خان فرزند کلو {کلون به فارسی شاید کلان } بوده و نه فرزند کردعلی .

    نام : کلو ؛ فرزند ممیرزا
    نام : ممیرزا ؛ فرزند مرتضی
    و………….
    . تا میرسیم به کردعلی جد کردعلیوندها .
    زمانی که پدر بزرگ من ۱۴ سال داشته ، شیرمحمدخان ۱۲۰ سال داشته فک کنم ۱۲۵ سال عمر کرده . . حداق ۱۲۰+۷۰=۱۹۰
    البته منهای ۱۴ سال .
    خود شیرمحمد خان کردعلیوند به ۲۰۰ سال پیش بر میگرده .شیر محمد سه برادر داشته .
    اسنادی هم هست که نشون میده متولد چه سالی بوده که الان بهش دسترسی ندارم .

    • سیا گفت:

     شیر محمد خان کردعلیوند ، پدربزرگ ، پدربزرگم میشه .

     • سیا گفت:

      یه فردی به اسم علی مردان که بزرگ و خان بیرانوندها بوده ، شیرمحمدخان کردعلیوند رو به خونه اش دعوت کرده .
      شیرمحمدخان و حسین خان بهاروند در یک زمان بوده اند .

 71. سیا گفت:

  ایل دریکوند :طایفه های ساتیاروند ، گلالیوند، طالبوند ، زینی وند ، کرفند ، یاقوند و نجفوند، طافی از نسل « در ک » می باشند .
  بقیه طایفه هایی که خود را دریکوند می نامند اشتباه می کنند .دریک ۸ فرزند داشته است .
  و بنا به روایات محلی دختــــــر « درک » به عقد بهار ( جد بهاروند ها ) در آمد و از آن زمان رابطه تنگاتنگی بین دیر کون و بهاروندها بوده که همدیگر را ( حالو – خورزا ) « دایی – خواهر زاده » می نامیدند . بر اساس روایات محلی پسران «دیر ک» عبارتند از یاقو، زینی ، نجف ، گلالی ، ساتیار ، کی رف ، طافی و طالب .

 72. سیا گفت:

  با بررسی قدمت نام بالاگریوه می توان فهمید که ، واژه بالاگریوه از چه زمانی به کار رفته و به کدام طایفه یا طایفه ها گفته شده است .
  معنی بالاگریوه یعنی بالاترین گروه
  این کلمه ممکن است در یکی از جنگ های گذشته به کار رفته است .

 73. سیا گفت:

  رشنوها هیچ ارتباطی با بالاگریوه ندارن .
  شما اسم رشنو رو به همه چی ربط میدی !!
  رشنو ، کوشکی اینان از تبار کاسیان هستند .
  کاسیان هم در گذشته تیره ای از قوم لر بوده اند .

  این سردار هخامنشی رو از کجا آوردی !!!!!
  چه ربطی داره ؟!
  هخامنشیان از تیره بزرگ پاسارگاد بودند . در حکومت هخامنشیان از تبار همه تیره ها از جمله مارفیان ، مردها ، کاسیان و…….. بوده اند . اما اینکه از خود تیره هخامنشی بوده اند نه نیستند .
  ایل پاپی هم بالاگریوه نیستند.همه بزرگان بالاگریوه هم این رو میدونند .
  ساکی : ایل ساکی مربوط به قوم سکاها می باشد و اینان هم لر بالاگریوه نیستند .
  جودکی :

  فقط دو ایل دریکوند و کَلُهر (کَلُهر) نام آنها به هخامنشیان ارتباط پیدا می کند .و به طور ۱۰۰ درصد این دو ایل بالاگریوه هستند .

  • سفيدبهار گفت:

   جناب سیاخان اگه سن وسالت نمیرسه حداقل از بزرگترها بپرس اول اصل ونسب خودت رو خوب بشناس بعد درمورد دیگران اظهار نظر کن!اماجهت اطلاعات تاریخی خودت بدونی بهتره :[جدبزرگ شما کرم نامی که نمک فروش بوده ودر منطقه رباط نمکی زندگی میکرده بعداز دعوایی که باخان اون منطقه داره از اونجا جلای وطن میکنه وبه شهر خرم آبادمیاد وبعدازتهدیدشدن درشهرتوسط همان شخص به منطقه طاف درضلع جنوب شرقی خرم آباد فرار وبه دیرک پاچویی که جد طایفه دریکونده پناهنده می شود وپس از سالها چوپانی برای دیرک از دختر وی که بهار یا گلبهار نام داردخواستگاری می کنه که با مخالفت بعضی از پسران وی خصوصاًیعقوب مواجه می شود (به لری یاقوکه بعد از اینکه پدرش دیرک دختر رابه کرم می دهدوعار دانستن این کار از پدرواقوام قهروبه میان ایل پاپی کوچ میکند.که الان به اشتباه تیره ای ازایل پاپی شمرده می شود).ثمره این ازدواج دوپسر به نامهای مرادعلی (به لری مرالی)وکردعلی است که اولی جد طایفه بهاروند به وجه تسمیه مادر (بهتر آنکه مرادعلیوند یا مرالیوند بخوانیم) ودومی (کردعلی) پس از ازدواج بادختری دوره گرد(کولی یا به لری لوطی)جلای وطن کرده وباهمسرش به ولایات دیگری کوچ می کند . بعد از مدتی برادر بزرگتر یعنی مرادعلی با اطلاع شده که برادرش به همراه مطربها در میان ایل بختیاری است وسراغ وی رفته اورابه همراه زن وفرزندان به درون ایل بالاگریوه آورده و…. ازبزرگان خودت ودیگر طوایف بالا گریوه که بپرسی حتما مطالب مرا تائید خواهندنمود.علت اینکه طایفه کردعلیوند فاقد هر گونه بنجاق(اولین ) سند مالکیتی در لرستان است نیز همان است که در بالا ذکرشد.مثلا روستاهای ی که به نام تل مشهورند را بزرگان این طایفه (عجم- سالار- محمدیوسف – پنبه خور)از مرحوم حاج علی اصغر خرم آبادی ویا مرحوم جزایری خریداری کرده ودر آن ساکن می شوند ویا قسمتی ازتیره شاپور این طایفه قسمتی از اراضی چمشک را از طایفه لنگانی ولتوند جودکی (که بعلت نزاع با طایفه میر از همجواری با دریکوندخسته شده بودند)خریداری ودر آن سکنی گزیدند.دلیل اینکه چند نفر از طایفه کردعلیوند در طایی نیز ملک دارند هم ازدواج (وبه قول لری خواهرزادگی این افرادبوده مانند شیرمحمد کلانتر بزرگ خاندان تمام طوایف کردعلیوندکه خواهرزاده رشنو ها بوده واولادش در اکثر مناطق که رشنوها سکونت دارند(گرمسیر وییلاق)مجاورطایفه رشنوهستند. ) ولی این مطالبی رو که گفتم برای تخریب شخص یا طایفه ویا گروهی قید نشده که:ارزش هر کسی نزد خدا به ایمان وتقوی وعمل صالح است نه نژاد وقبیله ورنگ ولهجه وزبان و…..

 74. علی نجفی گفت:

  باسلام خدمت همه دوستان و هم استانیهای عزیزم-ابتدا باید به عرضتون برسونم که طایفه رشنو جز قدیمیترین طوایف لر میباشد که دارای اصالتی صدرصد ایرانی بوده که از اسم طایفه مشخص میباشد و جای بحثی باقی نمیگذارد،زیرا رشنو(اولا نام یکی از سرداران هخامنشی میباشد دوما نام خدای ایران باستان رشن یا رشنو میباشد سوما نام فرشته ی عدل گستر در زردشت رشنو میباشد). گذشته از آن طبق اسناد و مدارک موجود تا ۹۰۰سال پیش حضور مردم طایفه رشنو در لرستان(بالاگریوه)برهیچ کس پوشیده نیست زیرا تا آنجا که میدانید اولین سیدی که به لرستان آمده۹۰۰سال پیش(سیدعلی)با دختری از طایفه رشنو(بی بی گنجو)که دختر یکی از بزرگان رشنو بوده ازدواج میکند و از این رو میگویند که رشنوها و سادات دایی و خواهرزاده هستند،مقبره ی سید علی هم در منطقه طایی قرار دارد.در ادامه باید ذکر کنم که طایفه ی رشنو یه هیج وجه جز طایفه ی دریکوند نبوده و این اولین باری است که این مطلب به چشمم میخورد که در نوع خود عجیب میباشد زیرا هیچگونه سند و مدرک برای درستی و اثبات آن وجود ندارد و با تاریخ حضور دو طایفه در منطقه ناخوانایی دارد.

 75. سیا گفت:

  ایلات لر همیشه از غیرت ، مردانگی وشجاعت داشته اند و برای دفاع از سرزمین و وطنشان به مرزها میرفته اند .
  سرزمین های لرنشین از بوشهر و فارس شروع میشود ، تا مندلی و خانقین عراق .
  در عراق نیز لر داریم .

 76. محمد گفت:

  باسلام خدمت دختر گلم نرگس خانم دو سه خانوار از طایفه دریکوند که ساکن منطقه کرکی بوده اند به علت دلخوری که بین فامیلشون پیش اومده به دزفول مهاجرت کردند خیلی هم قدمت نداره رفتن دزفول پیش داییهاشون .حاج علیرضا دریکوندوصادق دریکوند کارشناس ارشد تاریخ از نوادگان اون خانواده ها هستند

 77. امیر محمد دریکوند گفت:

  من امیر محمد دریکوند هستم.واقعا از مطالبی که گزاشتید تشکر میکنم.ولی برام خیلی جالب بود که گفتید دیرک درستشه

 78. نرگس گفت:

  وبسایتی هست که بتونیم عضو شیم بیشتر با اصالتمون آشنا شیم؟مثل بختیاری ها که همایش برگزار میکنند

 79. نرگس گفت:

  دلم میخواد از شجره نامه خودم بیشتر مطلع شم اگر دوستان میتونن کمک کنن ازشون متشکرم

 80. نرگس گفت:

  سلام خیلی برام جالب بود چنین مطلبی نوشته شده من از طالفه دریکوند هستم اما دقیقا اطلاع دقیقی ندارم از این مطالب اجداد من سالها پیش ساکن خوزستان شهرستان دزفول شدند

 81. محمد دريكوند گفت:

  باسلام خدمت دوستان عزیز من بیش از۹۰درصدقدما وافراد به نام وشهیر طایفه دیرکوند را می شناسم خواهشمندم درصورت امکان وبدون تعصب بزرگان طایفتون رو در یک صفحه معرفی کنید

 82. شاهین شلووند گفت:

  با عرض سلام و وقت بخیر خدمت برارون عزیزم.
  آقا محمد گل، من با ارائه ی اطلاعات مخالف نیستم عزیزم. ولی نیاز امروز ایل دریکوند اتحاده. منظورم از اتحاد شناخت کامل ایلمونه. اینکه بدونیم کدوم طایفه زیر مجموعه ی ایل دیرکونده و برادرامونو بشناسیم. من خیلی ناراحت میشم وقتی با افرادی از ایلم برخورد میکنم که نمیدونن دیرکوندن. انشاا.. که متوجه منظورم شدی.

 83. محمد گفت:

  با سلام خدمت آقا شاهین وبقیه دوستان پسر خوب اگه کسی یک سری اطلاعات صحیح داشته باشه چه ایرادی داره در اختیار دیگران بذاره

 84. شاهین شلووند گفت:

  عرض سلام و ادب دارم خدمت برادران عزیزم.
  بسی جای تاسف دارد که فرزندان غیور دیرک بر سر مسائل پیش پا افتاده ی این چنینی بحث می نمایند. بزرگواران، ایل دیرکوند اکنون نیاز به اتحاد دارد. بحث بر سر اینکه دریک فرزند که بوده و چه شده، بحثی خالی از لطف نیست ولی نتیجه ی با ارزشی هم در برندارد. پس بهتر است اتحاد ایلمان را کما فی سابق بر پا کنیم. تنها راه حل هم نوشتن شجره نامه ی ایلمان است. از برادران عزیزم خواهشمندم که برای تشکیل گروهی در این راستا اقدام نمایند و هماهنگی جهت تشکیل گروه را در همین سایت انجام دهند. بنده از هم اکنون اماده ی تشکیل گروه ایل بزرگ دیرکوند هستم. یا علی…

 85. حسين گفت:

  جناب ماهان خان ستاری سلام شورابی پسر بزرگ ساتیار بوده ولی چون مردان شورابی بسیار پرآوازه وشهیر واسم ورسم داربودندمردانی مثل مرحومان قباد وعلیرحم خانمیرزاوحسن خان و… باوجود اینکه جمعیت زیادی ندارن طایفه شورابی را مستقل وباصلابت دربین طوایف ععرفی کردن درپایان ارادت دارم خدمت دوستانی که سری به این صفحه می زنند

 86. محمد دريكوند گفت:

  باسلام قابل توجه دوستان عزیز وآقای بازگیر دوستان دیرک فرزند مردی به نام درویش ودرویش پسر مردی به نام عالو بوده دیرک ازلحاظ تباری هیچ نسبتی بارشنو ندارد ضمنا درویش حکیم بوده افتخارکنید به اینکه پای چوبی جز اختراعات جد بزرگ شمابوده دیرک دچار مارگزیدگی میشه ودرویش پدر وی پای چوبی براش درست میکنه

 87. ماهان ستاری گفت:

  با عرض سلام و خسته نباشید
  بنده از طایفه ساتیاروند هستم در بعضی از وبلاگا نوشته بود ساتیاروند.زینی وند و یعقوب وند و… از تیرهای فرعی هستن خواستم بگم فرزندان اصلی درک یا همان درک پا چویی ۸ تا بیشتر نبودن مثه ساتیار،زینی،گلالی،شورابی و… که تشکیل دهند ه ی ایل بالاگریوه هستن پس چطور میتونن خودشون زیر مجموعه باشند!!!!؟لطفا درست اطلاع رسانی کنید

 88. محمد گفت:

  باسلام خدمت شمادوستان جناب بازگیر اسم مقدس پدر دیرک درویش ودرویش فرزند آلو بوده طایفه رشنو هم از اعقاب طایفه دیرکوندند

  • بازگیر گفت:

   سلام به محمد وهمه دوستان منظورمحمدکریم بازگیر طایفه رشنو می باشد وهرکس ادعای بالاگریوه گری داردمی داندهیچ تیره وطایفه ای قبل از رشنودرمنطقه بالاگریوه وخرم آباد وجودنداشته به سید رضارادفر تاریخ دان لرستانی هم مراجعه کنید بد نیست دریک ممکنه نام پدرش درویش بوده ویاچند نسل دیگرهم تارشنوفاصله داشته منظورایشان اینه هرکس از نسل اصلی دریکه می داند که هیچ دریکی وجودنداره که از نسل رشنونباشه به تاریخهای مختلف مورخین استانمان مراجعه کنید ممنونم

 89. باسلام بزرگی می گفت دریک (پاچوبی)فرزندرشنو می باشد که ازفریمی ترین ساکنان ایران ومنطقه بالاگریه که جای خوددارددرچهارراه فرهنگ خرم آبادروستایی بوده به نام رشنو وازهاکه این گفته راسیدرضارادفرتاریخ دان خرم آبادی نیز تایید می کند

  • محمددريكوند گفت:

   باسلام خدمت آقای بازگیر دوست عزیز قسمتی که گفتی دیرک قدیمی ترین ساکن فعلی لرستانه ودرشهر خرم آبادسکونت داشته صحیح ومتواتره ولی دوست عزیز پدر دیرک شخصی بوده به اسم درویش ودرویش پسر شخصیه به اسم عالو ودرویش هم حکیم بوده پای چوبی دیرک راپدرش بعداز مارگزیدگی وی برایش درست کرده

   • بازگیر گفت:

    سلام جناب محمددریکوند عرض کرده ام رشنو ازقدیمی ترین اقوام لر وساکنین قدیم خرم آباد یاخایدالو هستند به هفت تیره سادات هم نگاه کنید همه مادرشان رشنوست به امام زاده سید علی (ع)دره سید نگاه کنید که زمان ورودسادات به ایران ومنطقه لرستان است نزدیک به ده قرن است که درآنزمان سادات بارشنوها قومی کرده اند ودرقلب ایل فعلی بالاگریوه یعنی تایی این قومی ها انجام گرفته وناتمشان کاملا ایرانی است اماقدیمی ترین نظرات شما درباره دریک به ۵۰۰ تا۶۰۰سال پیش مرسد

 90. مسلم ترکارونی دیرکوند گفت:

  با عرض سلام مجدد خدمت برادران عزیز
  متاسفانه باید بگم عده ای انچنان هویت و اصل و نصب خود رو فراموش کردن که حتی نمیدونن از چه ایل و طایفه ای هستن و یا دیگر تیره و طوایف ایل خود را نمیشناسند و در همین راستا من نیز با برادر عزیزم آقای شلووند برای نوشتن شجره نامه تک تک طوایف ایل دیرکوند موافقم.

 91. شاهین شلووند گفت:

  بسمه تعالی
  سلامی دوباره به ایل دیرکوند…
  بحث در رابطه با اصالت ایلمان از جنبه های بسیاری مفید است. ولی جدای از این مباحث به نظر بنده لازم است شجره نامه ایل دیرکوند را به صورت طایفه به طایفه بنویسیم و در قالب کتاب، وبلاگ یا سایت تخصصی به دوستداران ایل دیرکوند و برادرانمان ارائه نمائیم. لذا از برادرانم خواهشمندم درصورتی که برایشان امکان دارد دست به کار این موضوع شوند. چراکه واقعا امری ارزشمند هم برای نسل حال حاضر وهم برای نسل بعد از ما میباشد. زنده باد دیرکوند…

 92. شاهین شلووند گفت:

  بنام خالق لر و ایل دیرکوند…
  با عرض سلام خدمت برادران عزیزم؛
  به جرات میتوان گفت ایل دیرکوند یکی از اولین ایلات حاضر در لرستان و مالک منطقه بالاگریوه بوده و بیان این فرمایشات از جانب برخی مورخان من باب اینکه دیرک جد اعلای دیرکوند ها معاصر شاهوریخان آخرین اتابک لرستان است غلط به نظر میرسد چرا که نه تنها شاهوردیخان بلکه اکثر اتابکان لر کوچک تحت حمایت دیرکوندها بوده اند. کما اینکه شاهوردیخان جهت حفظ جان خود از گزند شاه عباس صفوی به قلعه دز در منگره که تحت تصرف دیرکوندها بوده گریخت و در همانجا شعری در وصف دیرکوندها سرود: دیرکون برار روز تنگ، شمشیر روز جنگ… (برگرفته از تاریخ پانصد ساله لرستان نوشته نصرت اله میر)

  • ویراستار گفت:

   با سلام
   برای آنانکه درخواست ارائه «سابقه بالا گریوه و دیرک »را با هخامنشیان دادتد مطلب جدیدی باسندیت ارائه گردید .

  • مسلم ترکارونی دیرکوند گفت:

   با سلام خدمت هم تباران عزیز
   طبق گفته بعضی از بزرگان دیرک (جد اعلای دیرکوندها) و جودک(جد اعلای جودکی ها) که حدود هفتصد سال پیش زندگی میکرده اند برادر بوده اند.پس دیرک زمان صفویان هم خود از اعقاب دیرک بزرگ میباشد.و باید در جواب برادر عزیزم اقای طافی بگویم که با توجه به تحقیق های زیاد درباره ایل رشید دیرکوند هیچگاه نشنیده ام که دیرک از بخارا به لرستان امده,حتی این را از روی فیزیک جسمانی درشت و شکل صورت مردمان دیرکوند میتوان فهمید.زیرا مردمان اسیای میانه و افغانستان اکثرا کوتاه قد و تقریبا چشم بادامی اند

   • شاهین شلووند گفت:

    جناب آقای ترکارونی عزیز سلام…
    برادر بزرگوارم در رابطه با اصالت دیرک جد اعلای دیرکوندها هیچ شک و شبه ای وجود ندارد که ایشان زاگرس نشین اصیل و ایرانی تبار بوده است. ولی ای کاش بتوانیم همانند گذشته ایلمان را یکپارچه و متحد کنیم و این مهم دست یافتنی نیست مگر با نوشتن شجره نامه یک به یک طوایف ایل دیرکوند.

 93. رولی اندرسون گفت:

  باسلام
  خسته نیاشید میگم بخاطر تلاش عامه پسندی که انچام میدید . ولی در کل بیشتر اطلاعات شما متاسفانه غلط بوده ودارای اسناد معتبری نمیباشد.

  باتشکر رولی کامکاریان
  ایران و زاگرس شناس

 94. محمد گفت:

  باسلام بنده فردی از طایفه بزرگ دیرکوندم دیرک ایرانی تبار وازطایفه چهارلنگ بختیاری که حدود هفتصدسال پیش به لرستان آمده قدیمیترین ساکنان فعلی لرستان دیرکوندها هستند که در شهر خرم آبادسکونت داشته که طی سالیانی بنا به دلایل مختلف به اطراف خرم آباد پراکنده شده اند به قول نویسندگان غیر بومی طوایفی مثل میر وبهاروند وقلاوند ورشنو و…جز اعقاب طایفه دیرکوندند میرها عرب تبارن طایفه بهاروند ورشنو کردتبارن که بازهم ایرانی تبارند ولی دیرکوندها ایرانی تبارند

 95. قلاوند گفت:

  خواهشا بنویسید دیرکوند یکی از ایلات لر است.در بسیاری از ایلات لر دیدم ک اینجا اسم لرو حذف کردید.مانند بویراحمد ممسنی

 96. بنظر بنده نویسنده محترم درباره نام دیرک کاملااشتباه میکندبنده ازبزرگان شنیده ام دیرک ازبخارا به لرستان آمده است وحاکم لرستان بوده است وسکه بنام خودش ضرب نموده نه اینکه نامش برگرفته ازسکه اش است

  • باسلام مجددبه جنابعالی وکلیه کسانیکه بدون تعصب واقعیات رامینگارندهمهءمورخین براین عقیده اندکه لرستانیهامهاجرندو ازقوم کاسی هستندپس بنابرین دیرک بومی لرستان بوده ودرزمان هخامنشیان وقبل ازشووردیخان حاکم لرستان بوده وسکه بنام خودش ضرب نموده است ۲-بنده ازنه پشت به دیرک میرسم واگریک یک حساب سرانگشتی ساده انجام دهیم دیرک حدودهفتصدسال پیش میزیسته است درصورتیکه به گفته بیشترمورخین میرهابین چهارتاپانصدسال پیش حاکم لزستان بوده اند دوست عزیزاگراین مستندات قانع کننده نبودبگوتابیشتردرحدتوان برایت بنویسم وچنانجه جنابعالی مدرک مستندتری داری بنده راهم آگاه نمایید ایرج طافی۲۳خردادماه۱۳۹۴

   • ویراستار گفت:

    با سلام دوست گرامی کلمه (بیشتر مورخین )در هیچ جا دلیل بر (سند معتبر )نمی باشد.

   • محمد گفت:

    باعرض سلام خدمت جناب ایرج خان طافی بقیه دوستان جناب طافی بانه پشت به دیرک نمیرسی برادر عزیز اگر فاصله هر نسل سی سال باشد نه پشت میشه دویست وهفتاد نهایتا سیصدسال ودیرک طبق گفته حضرتعالی وبقیه صاحبنظران هفتصدسال پیش میزیسته پس دوست عزیز شجره نامه ات استباهه ماخودمون شجره نامه داریم تاچهارده پشت به دیرک میرسیم ولی مطمئنا اونهم صحیح نیست

ارسال یک پاسخ